Ptosis

Wat is het?

Als de spier die het bovenooglid omhoog trekt niet goed functioneert, ontstaat er een laagstand van het bovenooglid. De lidspleet wordt kleiner waardoor er minder oogwit zichtbaar is.

Oorzaken

Aponeurogene of involutionele ptosis
Bij oudere mensen is dit de meest voorkomende vorm van ptosis. Bij deze aandoening functioneert de spier wel goed, maar is de pees van de levatorspier verslapt of raakt de aanhechting van de levatorspier aan het ooglid los.
Dit kan ontstaan door:
– Veroudering van het weefsel waardoor verslapping plaatsvindt.
– Langdurig dragen van contactlenzen.
– Oogoperaties. Een ooglidspreider die het oog openhoudt tijdens een operatie, kan een geringe ptosis veroorzaken.
– Ernstige oogontstekingen.

Myogene ptosis
Hierbij is de functie van de levatorspier die het ooglid heft, gestoord. Dit komt onder andere voor bij een aangeboren afwijking of bij bepaalde spierziekten.

Neurogene ptosis
Hierbij werkt de zenuw die de levatorspier aanstuurt niet goed (de derde hersenzenuw). Omdat deze hersenzenuw ook de oogspieren aanstuurt, zijn er meestal meerdere afwijkingen aanwezig, zoals een afwijkende oogstand en een wijde pupil.

Mechanische ptosis
Door verlittekening, overtollige huid of ooglidzwellingen kan ook een ptosis ontstaan. Het ooglid wordt dan naar beneden gedrukt.

Symptomen

Vermoeide ogen, dichtvallen van de oogleden, beperking van het gezichtsveld aan de bovenzijde of beperking van het zicht doordat één of beide oogleden voor de pupil hangen.

Mogelijke behandelingen

Ptosiscorrectie
Indien de hangende oogleden als storend worden ervaren kan er een ptosiscorrectie worden uitgevoerd. De ptosiscorrectie vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer 60 minuten. U krijgt eerst druppels die het oogoppervlak verdoven. Vervolgens wordt de huid gedesinfecteerd en wordt er met stift aangetekend waar het sneetje in het ooglid gemaakt moet worden. De tweede verdoving vindt plaats door een aantal injecties onder de huid te geven, deze injecties kunnen gevoelig zijn.
Nadat de huid geopend is, wordt een hechting geplaatst door de bovenzijde van de bindweefselplaat in het ooglid (tarsus) en door de pees van de spier (levatorspier). Deze hechtingen worden geknoopt. Om te beoordelen of de hoogte van het bovenooglid juist is, wordt de patiënt tijdens de operatie van ligstand naar zitstand bewogen. De patiënt moet dan de ogen openhouden zodat de oogarts kan beoordelen of de stand goed is. Vervolgens wordt de huid met niet-oplossende hechtingen gesloten. Het littekentje dat hierbij ontstaat komt in de natuurlijke ooglidplooi te liggen, waardoor deze niet zichtbaar is als u uw ogen open heeft.

Direct na de ingreep krijgt u ongeveer 15 minuten een ijsbril op, dit voorkomt de ergste zwelling. Desondanks zal in de eerste weken nog sprake zijn van zwelling van de oogleden en zult u bloeduitstortingen rond de ogen hebben.

Welke resultaten kunt u verwachten van de behandeling?

Door de ptosis correctie zijn de oogleden een stukje hoger komen te staan waardoor er meer licht in het oog valt en het beeld vaak helderder is. Daarnaast kunt u ervaren dat het gezichtsveld vergroot is. Verder zal het vermoeide ogen gevoel verminderen of zelfs verdwijnen.

Mogelijke complicaties

Evenals bij andere operaties kunnen zich een aantal bijwerkingen en complicaties voordoen. Complicaties zijn echter zeldzaam en het eindresultaat is vrijwel altijd goed.
Hieronder noemen wij een aantal mogelijke problemen die kunnen ontstaan na een ptosis correctie.

Overcorrectie, ondercorrectie en contourverschil
Ook na een zorgvuldig uitgevoerde operatie kan het voorkomen dat er sprake is van een ondercorrectie (het ooglid staat nog steeds te laag) of een overcorrectie (het ooglid staat te hoog) van de oogleden. Dit kan ontstaan doordat de hoogte van het ooglid tijdens de operatie moeilijk te beoordelen is omdat het weefsel is opgespoten met verdovingsvloeistof. Ook een geringe bloeding kan soms de stand beïnvloeden. Een beetje ongelijkheid is overigens normaal, zowel voor als na correctie van het bovenooglid, in principe kunt u hier geen claims aan verbinden. Mocht zich een situatie voordoen waarbij u het verschil tussen het rechter en het linker ooglid storend vindt, dan kan altijd in overleg met de behandelend oogarts worden bekeken of het mogelijk is om met een tweede operatie alsnog een optimaal resultaat te verkrijgen.

Ontsteking
De ernst van een infectie in het geopereerde gebied wordt bepaald door het type ziekteverwekker en de snelheid waarmee een adequate infectiebestrijding wordt begonnen. Indien op de juiste manier behandeld, hoeft een infectie geen negatief effect op het eindresultaat te hebben.

Littekens
Littekens zijn niet alleen het gevolg van de operatietechniek, ze zijn ook het resultaat van de reactie van de huid op de operatie. Om de genezing van littekens te bevorderen is het aan te raden om de eerste weken niet met de littekens in de zon te komen. Daarnaast heeft roken een negatief effect op wondgenezing.

Irritatie van het oog door uitdroging
Doordat het oog wijder open komt te staan, kan het sluiten van het ooglid verminderen, dit is normaal in de eerste dagen na de ingreep. Als het probleem echter blijft bestaan, kan er uitdroging van het hoornvlies optreden. Eventueel kan met kunsttranen worden gedruppeld om uitdroging van het hoornvlies tegen te gaan.

Zwelling van de oogleden en ongevoeligheid van de huid
De ooglidcorrectie leidt tot tijdelijke verslechtering van de lymfeafvoer van de oogleden, met een zwelling tot gevolg. Tijdens de ingreep worden ook een aantal gevoelszenuwen doorgesneden, waardoor er tijdelijk een ongevoeligheid van het huidgebied kan zijn. Deze zenuwen herstellen zich weer na een aantal maanden.

Cysten
Op de plek waar met de hechtnaald door de huid gestoken is, kunnen zich soms kleine gele bobbeltjes (inclusiecystes) ontwikkelen. Deze verdwijnen in de meeste gevallen spontaan.

Een uitpuilend oog door nabloeding
Zeer zeldzaam kan er na een ptosiscorrectie een bloeding in de oogkas optreden. Dit is een zeer ernstige complicatie die zelfs kan leiden tot blindheid.
Wanneer u last krijgt van een uitpuilend oog en/of verminderd zicht, neemt u dan direct contact op.

Instructies voor thuis voorafgaand aan de behandeling

  • Om na de ingreep de zwelling en verkleuring van de oogleden zoveel mogelijk te beperken, krijgt u het advies om in de week voor de ingreep Arnica producten in te nemen, deze zijn vrij verkrijgbaar bij apotheek of reformwinkel.
  • Medicijnen met acetylsalicylzuur (aspirine, ascal) hoeft u voor deze ingreep NIET te stoppen. Medicijnen waarvoor u gecontroleerd wordt bij de trombosedienst (acenocoumarol, coumarine) moet u DRIE DAGEN voor de ingreep stoppen. Deze laatste kunnen namelijk ernstige bloedingen veroorzaken. Het stoppen van deze medicatie dient u wel eerst te overleggen met uw huisarts, de specialist die het medicijn voorschrijft of de trombosedienst. Als u niet met deze medicatie mag stoppen, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de oogarts.
  • Op de dag van de ingreep vragen wij u schone, makkelijk zittende kleding aan te trekken en geen make-up te dragen, ook geen dagcrème en nagellak. Uit hygiënisch oogpunt vragen wij u de haren te wassen. Laat u uw waardevolle spullen, zoals bijvoorbeeld sieraden, zoveel mogelijk thuis. Voor hetgeen u op de operatiedag wel bij u heeft, zijn kluisjes aanwezig.

Instructies voor begeleiding, opvang en vervoer

Wanneer u een ooglidcorrectie ondergaat is het verstandig iemand mee te nemen om u te begeleiden. Na de behandeling zullen de ogen niet worden afgedekt maar de oogleden zullen wel gezwollen zijn, hetgeen invloed kan hebben op het zicht.
Mocht u met de auto komen dan is het noodzakelijk iemand mee te nemen die u naar huis kan rijden. Direct na de behandeling mag u namelijk niet zelf autorijden.

Instructies voor thuis na de behandeling

De eerste 48 uur na de ingreep is het verstandig om de ogen regelmatig met een ijsbril te koelen om zwelling en verkleuring verder tegen te gaan. De eerste week zijn de oogleden vaak flink blauw, waarbij de bloeduitstortingen kunnen uitzakken in de onderoogleden. Na twee weken is in de meeste gevallen het grootste deel van de zwelling verdwenen.
De eerste drie dagen na de ingreep dient u activiteiten waarbij druk op het hoofd en ogen ontstaat, bijvoorbeeld zwaar tillen en sporten, te vermijden. Dit om nabloedingen te voorkomen. Ook wordt u aangeraden de eerste week de oogleden niet nat te maken, geen oogmake-up te gebruiken en de contactlenzen niet te dragen.
De huid rondom de ogen is de eerste weken extra gevoelig voor zonlicht, hierdoor kunnen er verkleuringen van het litteken optreden. Vermijd direct zonlicht en gebruik een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.

Hechtingen verwijderen
De hechtingen worden een week na de ingreep verwijderd en zes weken na de ingreep krijgt u nog een controleafspraak om het uiteindelijke resultaat van de operatie te beoordelen.

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw oogarts, optometrist of orthoptist.

 


Het Oogcentrum Noordholland vertelt u graag meer

Heeft u meer vragen naar aanleiding van deze informatie belt u ons dan gerust. De medewerkers van het Oogcentrum Noordholland staan voor u klaar en geven u deskundig antwoord op al uw vragen.

Oogcentrum Noordholland
Gildestraat 10
1704 AG Heerhugowaard

Telefoonnummer: 088-9191800
E-mail adres: info@oogcentrumnoordholland.nl

Openingstijden:
ma-vr 8.00-17.30 uur

Voor spoed zijn wij 24 uur bereikbaar 088-9191800