Toezichtbezoek IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is op 24 februari 2022 bij Oogcentrum Noordholland op bezoek geweest. Doel van het bezoek betrof een inspectie op het gebied van e-health. Onder e-health (of digitale zorg) verstaat de inspectie de inzet van hedendaagse ICT in de zorg om de zorg te ondersteunen of te verbeteren. Voorbeelden zijn het EPD, het portaal, en zorg op afstand.

Hierbij keek de inspectie of bij de inzet van ICT voor de juiste randvoorwaarden wordt gezorgd. Dit met het oog op goede en veilige zorg. De inspectie gebruikt hiervoor een toetsingskader, gebaseerd op wet- en regelgeving, veldnormen en richtlijnen op het gebied van ICT in de zorg.

Het rapport naar aanleiding van dit bezoek is inmiddels op internet gepubliceerd en te vinden via de volgende link:

https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/document.aspx?doc=Oogcentrum+Noordholland+Heerhugowaard+Februari+2022&docid=18713

 


Koperen Jubileum voor Oogcentrum Noordholland!

De maand juni is inmiddels een bijzondere maand geworden voor Oogcentrum Noordholland.

Wanneer is dat begonnen?

De aanzet naar het bijzonder zijn van de maand juni is begonnen in november 2009, bij de start van de voorbereidingen voor de opening van Oogcentrum Noordholland, ruim 12,5 jaar geleden.

Op 20 juni 2020 begon een nieuw hoofdstuk Oogcentrum Noordholland. Vrijwel de gehele inboedel op de oude locatie werd binnen een paar dagen zeer gestructureerd ingepakt. Op 23 en 24 juni 2020 stond de verhuiswagen bij de oude locatie voor de deur om de inboedel te verhuizen naar de nieuwe locatie aan de Gildestraat 10 te Heerhugowaard.

Na een hele week van inpakken, verhuizen, uitpakken en alles weer netjes inruimen werd de reguliere patiëntenzorg op maandag 29 juni 2020 weer hervat.

In dezelfde maand, 2 jaar later, op zaterdag 18 juni 2022, mochten wij het jubileum 12,5 jaar Oogcentrum Noordholland vieren bij Grand Hotel Huis ter Duin te Noordwijk. In samenwerking met de afdeling evenementen van Grand Hotel Huis ter Duin en Agents After All AAA2010 hebben wij een prachtig feest kunnen organiseren. Ook dit bijzondere moment is inmiddels weer geschiedenis geworden waar wij met veel plezier op terug kunnen kijken.

Oogcentrum Noordholland schrijft inmiddels 12,5 jaar geschiedenis. Met oog voor zorg, oog voor kwaliteit, oog voor de medemens, oog voor samenwerking en oog voor de toekomst bouwen wij verder aan onze organisatie, een uniek expertisecentrum, onderweg naar het zilveren jubileum: 25 jaar Oogcentrum Noordholland!


Samenwerking met oogkeuring.nl per 1 april 2022

Oogcentrum Noordholland is het expertisecentrum voor oogheelkundige zorg in de regio Noord-Holland. Wij bieden medisch specialistische zorg voor oogheelkundige aandoeningen en voorzien daarmee in een groeiende vraag naar oogzorg.

De juiste zorg op de juiste plek

Om de toegankelijkheid van medisch specialistische zorg te kunnen borgen maken wij steeds afwegingen welke zorg op welke locatie moet worden aangeboden. Wij denken na over de juiste zorg op de juiste plek en het verplaatsen van oogheelkundige zorg met behoud van kwaliteit dichtbij de mensen thuis.

Wij hebben daartoe een optometriecentrum geopend in Wieringerwerf en Purmerend waar een zogeheten pluis / niet pluis beoordeling kan worden uitgevoerd door een medisch geschoolde optometrist. De optometristen die daar werken staan voortdurend onder begeleiding van de oogartsen van Oogcentrum Noordholland. Zo dragen wij bij aan het reduceren van wachttijden en daarmee verbetert de toegankelijkheid van de oogzorg in de regio Noord-Holland.

Regionale samenwerking

Voor het CBR verrichten wij nu keuringen op onze locatie in Heerhugowaard. Door met oogkeuring.nl te gaan samenwerken op het gebied van rijbewijskeuringen kunnen wij vanaf 1 april 2022 op meerdere locaties rijbewijskeuringen doen, waardoor de locatie in Heerhugowaard zich kan toespitsen op medisch specialistische oogzorg.

Wat betekent dit voor u als patiënt

Dient u een CBR rijbewijskeuring te ondergaan dan kunt u vanaf 1 april 2022 terecht op alle locaties van oogkeuring.nl. Zo bent u op zeer korte termijn verzekerd van een deskundige beoordeling op een locatie dichtbij u in de buurt. Wij verzorgen scholing en begeleiden bij de keurende optometrist en zien erop toe dat de formele procedure correct wordt afgehandeld.

Samen staan wij voor betere zorg!

Namens de directie van Oogcentrum Noordholland

 

 

 

 


Wij blijven alert ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus!

Oogcentrum Noordholland staat voor kwaliteit van zorg en goede dienstverlening en gaat bewust om met hygiëne en veiligheid.

De Nederlandse Overheid heeft met ingang van 25 februari 2022 de maatregelen versoepeld ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus. Voor velen onder ons is dat een verademing. Besmettingen onder de zorgverleners zouden de continuïteit van zorg kunnen raken. Daarom houden wij ons voorlopig nog aan de volgende maatregelen:

  • Gebruik de alcoholzuilen bij de entree om uw handen mee te desinfecteren;
  • Binnen het Oogcentrum geven wij geen handen en draagt iedereen een mondkapje. Wij vragen u ook een mondkapje te dragen.

 


Sporten met een visuele beperking

Sporten als je niet of slecht kunt zien?

Sport Unlimited richt zich op mensen met een visuele beperking. Samen sporten maar wel in het eigen tempo en op het eigen niveau. Dat gebeurt vanuit een basis van plezier en zelfvertrouwen. Niet de prestatie staat voorop, maar het op verantwoorde wijze sporten/bewegen. Voorts zijn plezier, sociale contacten en gezondheid belangrijke drijfveren.

Voor meer informatie volg de link: https://visus.optometrie.nl/visus-4-2021/mooi-initiatief-sporten-met-een-visuele-beperking/


Update maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus

Oogcentrum Noordholland heeft veiligheid hoog in het vaandel. Deze veiligheid ziet niet alleen toe op de kwaliteit van het medisch professioneel handelen, maar ook in de omgang met elkaar.

Ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus houden wij ons aan een aantal basisregels:

  • Een goede handhygiëne, er staan alcoholzuilen gevuld met alcohol om uw handen mee te desinfecteren;
  • Onze medewerkers geven geen hand;
  • Het verzoek 1,5 meter afstand te behouden zoveel als mogelijk is;
  • Het verzoek aan begeleiders van patiënten om buiten te blijven zoveel als mogelijk is.

Vanaf 6 november 2021 moeten wij u vriendelijk doch dringend verzoeken wederom een mondkapje te dragen wanneer u bij ons binnen bent. Dit ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus.

Op dinsdagavond 2 november 2021 zijn de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus door de Nederlandse regering aangescherpt. Iedereen vanaf 13 jaar en ouder wordt vanaf 6 november 2021 van rechtswege verplicht om in publieke ruimtes een mondkapje te dragen.

Meer informatie hierover treft u aan onder bijgevoegde link https://www.rijksoverheid.nl


Sporten als je niet of slecht kunt zien? Doen!

Sport Unlimited richt zich op mensen met een visuele beperking. Samen sporten maar wel in het eigen tempo en op het eigen niveau. Dat gebeurt vanuit een basis van plezier en zelfvertrouwen. Niet de prestatie staat voorop, maar het op verantwoorde wijze sporten/bewegen. Voorts zijn plezier, sociale contacten en gezondheid belangrijke drijfveren.

Voor meer informatie volg de link 20210923_Flyer_Sport_Unlimited_DEF.

 


Versoepelingen in de maatregelen tegen Corona vanaf 25 september 2021

Oogcentrum Noordholland staat voor kwaliteit van zorg en goede dienstverlening en gaat bewust om met hygiëne en veiligheid.

Patiënten zijn bij ons vanaf 26 juni 2021 al niet meer verplicht een mondkapje te dragen, behalve in de druppelkamer vooraf aan de IVI en de OK. Dat blijft vanaf 25 september ook zo.

Omdat de 1,5 meter beperking wegvalt, zijn er geen beperkingen meer voor begeleiders binnen onze kliniek.

Koffie en thee zijn weer beschikbaar.

Een aantal maatregelen zullen we op advies van onze beroepsgroep en branchevereniging wél handhaven:

  • De handhygiëne en de alcoholzuilen gevuld met alcohol om uw handen mee te desinfecteren;
  • Onze medewerkers geven geen handen en dragen bij onderzoek en behandeling een mondkapje;
  • Patiënten worden verzocht een mondkapje te dragen in de druppelkamer vooraf aan de IVI en de OK.

 


Mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland 2021

Het Westfries Genootschap, cultuur en historie in Westfriesland, is dit jaar op zoek gegaan naar het mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland.

De verkiezing werd online uitgezet en de inzendingen die daarna binnen kwamen waren volgens het agentschap van hoog niveau. De jury, bestaande uit architecten Rens Bakker en Ben Looye, heeft met plezier een eerste selectie gemaakt uit de 21 inzendingen en heeft 6 bedrijfsgebouwen genomineerd.

De Verkiezing Mooiste Bedrijfsgebouw van Westfriesland werd daarna online open gezet voor publiek om per emailadres een stem uit te brengen op 1 van de 6 genomineerde bedrijfsgebouwen.

Op 4 september 2021 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Westfries Genootschap de winnaar van de verkiezing bekend gemaakt.

Met dank aan de jury van het Westfries Genootschap en mede dankzij publieksstemmen is Oogcentrum Noordholland winnaar geworden van de Verkiezing Mooiste Bedrijfsgebouw van Westfriesland 2021.

 

 

Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard – Mooiste-gebouw-v-Westfriesland2021


Sporten als je niet of slecht kunt zien? Doen!

Rob Wouters, oogarts bij Oogcentrum Noordholland, en Hans de Vries, voorzitter van de gymvereniging Vek-Wik in Enkhuizen, zijn in gesprek gekomen over sporten in het algemeen en sporten voor mensen met een visuele beperking. Hans en Rob zijn razend enthousiast geworden en starten een samenwerking onder de naam Sport Unlimited.

Rob vindt bepalend wat mensen zelf willen. Het is een project van ontdekken en oplossen wat wel en niet mogelijk is. Het is sowieso van belang gezond en fit te blijven, ook mentaal. Maar wij moeten het niet willen invullen, wij moeten een veilige omgeving creëren en in gesprek gaan. Faciliteren, een luisterend oor bieden. De een is de ander niet. Er moet wel aandacht zijn voor belemmerende factoren. Hoe komt de sporter bijvoorbeeld op de plek van bestemming? In hoeverre bieden vrijwilligers daarin de helpende hand? En ook de begeleiding tijdens het sporten is essentieel. Laat mensen in hun waarde, laat ze zelf ontdekken. Het is ook van belang dat deze mensen opgenomen worden in een gemengde groep, waarbij oog is voor iedereen.

Interesse? Aanmelden? Of vragen?

Neem dan contact op met Hans de Vries, voorzitter van gymvereniging Vek-Wik (voorzitter@vekwik.nl / 06-83205270).

 

Sport unlimited

Vek-Wik Start sporten voor mensen met een visuele beperking in West-Friesland en (ruime) omgeving / Sport Unlimited.

foto 2 visuele beperking

 

Gymvereniging Vek-Wik is de oudste sportvereniging van Enkhuizen. De vereniging is opgericht in 1885. Menig inwoner van Enkhuizen is zijn of haar sportcarrière gestart bij Vek-Wik. De vereniging kent inmiddels ongeveer 270 leden. Van peuter tot en met ouderen (ver in de 80 jaar).

Vanaf augustus 2020 kent onze vereniging ook gym/bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking (Special Gym). Sinds begin juni 2021 heeft Vek-Wik ook gym voor mensen met een fysieke beperking (Gym Extra).

Het motto bij Vek-Wik is dat in principe een ieder moet kunnen sporten.

Daarom wordt momenteel onderzocht of ook sporten/bewegen voor mensen met een visuele beperking kan worden gerealiseerd (Sport Unlimited).

Vek-Wik heeft hiervoor de samenwerking gezocht met de heer Rob Wouters van Oogcentrum Noordholland, Oogvereniging Noord-Holland, Gehandicaptensport Nederland en Accessibility onderdeel van Bartiméus.

Rob Wouters, oogarts en eigenaar Oogcentrum Noordholland: ‘Een fantastisch initiatief waar wij graag aan meewerken. Wij zullen dan ook onze kennis en expertise inzetten om actief betrokken te zijn. Samenwerken en “bewegen” is belangrijk om van deze initiatieven een succes te maken’.

Annemarie de Hoogt, voorzitter van Oogvereniging Noord-Holland  :  ‘Gymvereeniging Vek-Wik maakt met dit initiatief sport en bewegen echt voor iedereen mogelijk. Een aanrader! Oogvereniging Noord-Holland stimuleert van harte dit initiatief en beveelt een ieder in de regio aan om vooral mee te doen!’

Francis Ter Horst, projectleider en adviseur toegankelijkheid Accessibility onderdeel van Bartiméus: ‘Sporten en bewegen is meer dan je lijf fit houden. Het is ook een sociale activiteit. Het is mooi om te zien als een sportvereniging ruimte maakt om ook mensen met een visuele beperking mee te laten doen. Sporten met een visuele beperking vraagt soms wat extra ondersteuning maar met de juiste aanpassingen is  (bijna) alles mogelijk’.

Floor van Lin, medewerker sportontwikkeling van Gehandicaptensport Nederland:

‘Sport is fantastisch om te doen en te beleven. Dat geldt voor iedereen. De sportparticipatie van mensen met een visuele beperking blijft echter achter bij die van mensen zonder beperking. We zijn heel blij om te zien dat Vek-Wik toegankelijk aanbod voor iedereen creëert. Gehandicaptensport Nederland juicht deze initiatieven toe en ondersteunt hier graag bij.

Vooralsnog dient eerst duidelijk te worden of inwoners met een visuele beperking in West-Friesland en (ruime) omgeving behoefte hebben aan sporten/bewegen in groepsverband.

Bij sporten/bewegen voor mensen met een visuele beperking sport iedereen op eigen tempo en niveau. Vanuit een basis van plezier en zelfvertrouwen wordt gewerkt aan het verbeteren van de motoriek en het uitbreiden van bewegingspatronen. Iedere deelnemer is uniek en krijgt de aandacht en tijd die nodig zijn om binnen de groep te aarden.

De les bestaat uit bewegen, fitness en spelvormen. Naast het belang van bewegen staat vooral plezier centraal.

De lessen staan onder leiding van deskundige en enthousiaste lesgevers.

Het is bedoeling dat in januari 2022 wordt gestart. Zo mogelijk nog eerder.

De lessen vinden plaats elke woensdag van 16.00 tot 17.00 in de  gymzaal van wijkcentrum De Bonte Veer, Wielewaal 1 te Enkhuizen.

De gymzaal is op de eerste verdieping en uitstekend bereikbaar met een lift.

Direct bij het wijkcentrum is voldoende parkeergelegenheid.

De lessen zijn bedoeld voor alle leeftijden.

Uniek bij deze tak van sporten is de samenwerking met het wijkcentrum.

Hier kan de begeleider van de sporter desgewenst een kopje koffie/thee/frisdrankje nuttigen tijdens de les en kan de sporter na de les even gezellig nazitten ten behoeve van de sociale contacten.

Welwonen Enkhuizen neemt eventueel gewenst vervoer van en naar het NS-station Enkhuizen voor haar rekening.

Interesse? Aanmelden? Of vragen?

Neem dan contact op met Hans de Vries, voorzitter van gymvereniging Vek-Wik (voorzitter@vekwik.nl / 06-83205270).

 

fotos oogheelkunde