BHV en Advanced Life Support

Veiligheid is onderdeel van onze cultuur en daarmee zichtbaar en onzichtbaar in ons dagelijks doen en laten. Onderdeel van veiligheid is ook de jaarlijkse BHV training. Al onze medewerkers zijn verplicht deel te nemen aan en doen ook graag mee aan de jaarlijkse BHV training. Voor de oogartsen bestaat nog een aanvullende jaarlijkse training: Advanced Life Support. Alle oogartsen hebben deze aanvullende training wederom succesvol doorlopen.

Voor meer informatie over het Certificaat Advanced Life Support zie Rob Wouters.


Informatie Mijn Oogcentrum Noordholland

Mijn Oogcentrum Noordholland

Vanaf januari 2020 maakt Oogcentrum Noordholland gebruik van een patiënten portaal. In het patiënten portaal vindt u uw medisch dossier, met bijvoorbeeld uw afspraken en informatie over uw diagnose.

Waarvoor kunt u Mijn Oogcentrum Noordholland gebruiken?

U kunt Mijn Oogcentrum Noordholland onder andere gebruiken om uw persoonlijke gegevens te controleren en te actualiseren. U kunt ook uw dossier correspondentie raadplegen. Daarnaast zijn uw afspraken uit het verleden en nieuwe afspraken zichtbaar. U kunt deze nog niet via het portaal maken of wijzigen. Tot nu toe krijgt u van ons een folder met uitleg over uw aandoening of behandeling op papier mee. We kunnen deze vanaf nu ook in uw portaal plaatsen, zodat u deze altijd beschikbaar heeft.

Hoe kunt u zich registreren?

Als u gebruik wilt maken van het patiënten portaal, kunt u dat kenbaar maken in het Oogcentrum, een e-mail te sturen naar info@oogcentrumnoordholland.nl of ons te bellen op 088 9191 800. Wij hebben daartoe uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer nodig. U krijgt dan een uitnodigingsbrief met een inlogcode en wachtwoord. 

Hoe kunt u inloggen op Mijn Oogcentrum Noordholland?

U vindt het portaal door op onze website www.oogcentrumnoordholland.nl, de knop “Mijn Oogcentrum Noordholland” te klikken. U krijgt toegang tot het portaal met het e-mailadres waarmee u bij ons geregistreerd bent, het van ons gekregen wachtwoord en SMS-verificatie. 

Meer informatie?

Voor verdere informatie kunt u onze website raadplegen (www.oogcentrumnoordholland.nl) of persoonlijk contact opnemen via e-mail (info@oogcentrumnoordholland.nl) of telefoon (088 9191 800). 


Veelgestelde vragen ‘Mijn Oogcentrum Noordholland’

Direct toegang tot uw medisch dossier?

Met het patiënten portaal ‘Mijn Oogcentrum Noordholland’ heeft u als patiënt direct toegang tot uw medisch dossier. U kunt in het portaal uw persoonlijke gegevens raadplegen, onderdelen van uw medisch dossier lezen en afspraken inzien.

Vraag: Wanneer kan ik van Mijn Oogcentrum Noordholland gebruik maken?

Antwoord: U kunt van Mijn Oogcentrum Noordholland gebruikmaken als u:

  • als patiënt geregistreerd bent 
  • beschikt over een computer, tablet of smartphone met internetverbinding
  • in het bezit bent van een e-mailadres en mobiele telefoon

Vraag: Hoe krijg ik toegang tot Mijn Oogcentrum Noordholland?

Antwoord: Om toegang te krijgen tot uw medische gegevens, logt u in met uw e-mailadres en wachtwoord dat u van ons hebt gekregen. U ontvangt dan een SMS-verificatie op het bij ons bekende mobiele nummer.

Vraag: ik heb geen Smartphone en/of e-mailadres. Kan ik dan evengoed Mijn Oogcentrum Noordholland gebruiken?

Antwoord: Als u geen mobiele telefoon en/of e-mailadres heeft, kunt u geen gebruik maken van Mijn Oogcentrum Noordholland.

Vraag: Wat gebeurt er als ik ben ingelogd en vergeet uit te loggen?

Antwoord: U wordt na 15 minuten automatisch uitgelogd. Wij raden u aan altijd uit te loggen of uw browser weg te klikken. In verband met uw privacygegevens is dit veiliger.

Vraag: Ik heb problemen met inloggen. Wat moet ik doen?

Antwoord: maakt u gebruik van Internet Explorer van Microsoft? Gebruik dan een andere browser.

Vraag: Ik krijg de melding ‘account is vergrendeld’. Wat moet ik doen?

Antwoord: Account wordt vergrendeld na 4 onsuccesvolle inlogpogingen. U kunt ons bellen op 088 9191 800 om uw account weer vrij te geven.

Vraag: Ik ontvang geen SMS-code. Wat moet ik doen?

Antwoord: Laat de SMS-code na 30 seconden nogmaals verzenden (middels knop SMS opnieuw verzenden). U kunt ons bellen op 088 9191 800 om verder te helpen.

Vraag: Zijn mijn gegevens wel veilig?

Antwoord: Wij gaan op een veilige manier met uw persoonlijke gegevens om, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Vraag: Ben ik verplicht gebruik te maken van ‘Mijn Oogcentrum Noordholland’?

Antwoord: U bent niet verplicht ‘Mijn Oogcentrum Noordholland’ te gebruiken. Desgewenst blijven wij u per post of per e-mail afspraakbevestigingen toesturen. I.v.m. uw privacy raden wij u echter het gebruik van het portaal aan waardoor wij u geen e-mail of brieven meer hoeven toe te sturen.

Vraag: Ik heb een afspraak bij Oogcentrum Noordholland en wil die afzeggen. Kan ik dat middels het portaal doen?

Antwoord: Nee, u dient daartoe telefonisch contact met ons op te nemen op 088 9191 800.

Vraag: Ik vind geen OCT scans of ander beeldmateriaal in mijn dossier?

Antwoord: In ‘Mijn Oogcentrum Noordholland’ is geen beeldmateriaal opgenomen. 

Vraag: Kan ik zelf een afspraak maken of wijzigen in ‘Mijn Oogcentrum Noordholland’?

Antwoord: U kunt uw afspraken alleen raadplegen. Als u een nieuwe afspraak wilt maken of een gemaakte afspraak wilt wijzigen, kunt u ons bellen op 088 9191 800.

Vraag: Mijn vraag staat er niet tussen? Waar kan ik terecht met mijn vraag?

Antwoord: Als uw vraag er niet bij staat, dan kunt u een mail sturen naar info@oogcentrumnoordholland.nl

Heeft u vragen over het gebruik van ‘Mijn Oogcentrum Noordholland’?

Neem dan contact op met ons op via info@oogcentrumnoordholland.nl of via 088 9191 800. 


Oogcentrum Noordholland in de TOP 2019 bij Zorgkaart Nederland

Oogcentrum Noordholland is DE aanbieder van Oogheelkundige Zorg in Nederland.

Volgens de grootste online ervaringssite voor de Nederlandse Gezondheidszorg behoort Oogcentrum Noordholland als enige van de 97 “oogheelkundige klinieken” tot de TOP zelfstandige klinieken in Nederland.

Wij zijn bijzonder blij dat onze patiënten ons waarderen voor onder andere het nakomen van de gemaakte afspraken, het goed  luisteren en ons medisch handelen.

Zie www.zorgkaartnederland.nl voor de best gewaardeerde verpleeghuizen, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken 2019.


NHN Business Award 2019

De finale van de #NHNBusinessAwards 2019 op donderdagavond 28 november 2019 in de Cultuurkoepel in Heiloo was echt geweldig en superspannend! 

Zowel voor de Publieks Award als voor de NHN Business Award heeft #OogcentrumNoordholland helaas niet de eerste plek mogen bemachtigen, maar wij zijn giga trots dat Oogcentrum Noordholland de finale bereikt heeft en daarbij een derde plek in de categorie Publieks Award 2019 en een tweede plek in de categorie NHN Business Award 2019 Midden heeft weten te bemachtigen. 

Wij willen de mensen die op ons bedrijf gestemd hebben hartelijk bedanken voor alle support die wij gekregen hebben. Wij zijn superblij dat wij deze bijzondere finale mee mochten maken, superblij met alle support, en superblij met de derde plek in de categorie Publieks Award 2019 en de tweede plek in de categorie NHN Business Award 2019 Midden. 

Daarnaast willen wij de winnaars in de categorie Publieks Award, Pitch Award, Groot bedrijf, Midden bedrijf, Klein bedrijf en Energie & Duurzaamheid, van harte feliciteren. Noord Holland Noord mag giga trots zijn op zoveel mooie ondernemingen in deze regio!


Tweede Lustrum Oogcentrum Noordholland

Op 9 november 2019 hebben alle medewerkers van Oogcentrum Noordholland een bijzonder speciaal cadeau weten te overhandigen aan Rob Wouters. Een foto-album vol met foto’s en bijzondere stukjes tekst over wat is geweest, wat komen gaat en hoe de medewerkers Rob als persoon ervaren. De inhoud van het album houden wij voor ons privé, maar de bijgevoegde foto’s van het album willen wij u wel laten zien. Dit album is een groot “dank je wel”, echt hartverwarmend, zo ongelooflijk waardevol, echt onbetaalbaar! 🎁🥂😍😍😍😍😍


Denkmodel Nightingale van Mediquest

In het voorjaar van 2019 heeft Oogcentrum Noordholland een verkenning gedaan naar de implementatie van uitkomststuring bij cataract o.b.v. het denkmodel Nightingale van Mediquest. De uitkomsten van de verkenning en de mogelijkheid van het denkmodel zijn veelbelovend en om die reden is besloten tot verdere implementatie over te gaan.

Het streven is om middels het model actief te kunnen sturen op uitkomsten door bij het bezoek van een patient (met vermoeden cataract) aan de arts de al afgenomen PROM en de gemeten visus, “sturend” te laten zijn bij het bespreken van een vervolg. Voorwaardelijk is dat de PROM gegevens én de recente meting van de visus in het dossier makkelijk beschikbaar zijn. Aan die voorwaarde is nu voldaan en daarmee is technisch, nog wel houtje touwtje, mogelijk om te sturen.

Om dit mogelijk te maken moeten er een aantal stappen worden gezet. Zo ontbreekt het aan een uniform cataract richtlijn waarlangs de artsen werken, met daarin duidelijke richtlijnen voor de afkapwaarde van PROM (die is weliswaar wetenschappelijk gesteld op 15) en visus. Die moet er eerst komen. Omdat de diagnose niet zo simpel langs deze twee indicatoren gesteld kan worden, moet een uitspraak gedaan worden hoe multipathologie en andere factoren een plaats krijgen in de besluitvorming. Tevens moet een doelstelling bepaald worden. De verkenning leverde een eerste beeld op, op basis van 2017/2018 data (zonder sturing). Welke ambitie voor uitkomsten heeft Oogcentrum Noordholland.

Parallel aan deze interne processen loopt de afstemming met externe stakeholders met name  patiënten, verzekeraars en in het verlengde NOG en programma’s van zorgevaluatie (ZEGG) of uitkomstgerichte zorg. Een van de stappen in dat proces is publiekelijk maken dat wij op deze manier denken (en gaan werken). Hiertoe is op 1 oktober op de website van Mediquest een artikel verschenen (zie link https://home.mediquest.nl/over-ons/portfolio/nightingale-oogcentrum-noordholland/) . Dit artikel plaatsen we ook op onze website met de volgende begeleidende tekst:

Oogcentrum Noordholland stuurt op uitkomsten

Oogcentrum Noordholland verbetert continue haar dienstverlening. Het uitgangspunt is zorg te leveren die waarde toevoegt. Dit is nodig om zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Maar hoe meet je waarde van zorg? Het toevoegen van waarde wordt traditioneel gemeten in zorguitkomsten en bijvoorbeeld patiëntwaardering. Dat kan zijn door klantervaringen te onderzoeken, bijvoorbeeld door de inzet van Patient Related Outcome Measures (PROM). Oogcentrum Noordholland neemt standaard deze vragenlijst af voor alle patiënten met het vermoeden van cataract. De uitkomst van die PROM, in combinatie met andere metingen als uw visus, wordt vervolgens in een gesprek tussen patiënt en arts, gebruikt voor het bepalen of een ingreep gewenst of noodzakelijk is. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe werkwijze is Oogcentrum Noordholland ondersteund door Mediquest. In de bijlage treft u een artikel aan over die samenwerking. (https://home.mediquest.nl/over-ons/portfolio/nightingale-oogcentrum-noordholland/)


Ben jij OK assistent(e)? Kom bij Oogcentrum Noordholland werken!

Ben jij OK assistent(e)? Kom bij ons werken!

Wij zijn Oogcentrum Noordholland. Gevestigd in Heerhugowaard. Oogcentrum Noordholland is een kennis en expertise centrum voor oogheelkundige zorg. In 2020 zal Oogcentrum Noordholland verhuizen naar een nieuwe locatie in Heerhugowaard. Het oogcentrum biedt poliklinische behandelingen van veel voorkomende aandoeningen, zoals bijvoorbeeld staar, glaucoom, diabetes mellitus en/of maculadegeneratie. Wij zijn een jonge organisatie met jonge vooruitstrevende specialisten en bieden kwalitatief hoogwaardige oogzorg op een klantvriendelijke manier. Oogcentrum Noordholland speelt een vooraanstaande rol in deze markt. Wij hebben contracten met alle verzekeraars. Ons team bestaat uit 7 oogartsen, 1 PA, 14 optometristen, orthoptisten en TOA’s, 18 medisch secretaresses en 8 collega’s die ondersteunen op het gebied van kwaliteit, HRM, administratie etc.. Door verdere groei willen wij ons team uitbreiden.

Wij zijn opzoek naar een OK assistent(e). Je hebt een opleiding operatieassistent NVZ en je hebt bij voorkeur ervaring met oogheelkundige behandelingen. Je bent klantgericht, proactief en representatief. Daarnaast ben je uitermate stressbestendig, snel van begrip en heb je een korte inwerkperiode nodig om in teamverband mee te kunnen draaien. Uiteraard ben je naast klantgericht ook communicatief vaardig, flexibel inzetbaar gedurende de hele week en sta je open voor veranderingen. Mede door jouw inbreng behouden wij een optimale werkwijze en sfeer.

Wij geloven in aandacht voor patiënten én medewerkers. Wij werken in een cultuur waar veiligheid, openheid en een persoonlijke benadering belangrijke waarden zijn.

Deze rol is ingeschaald in schaal 45 van de ZKN CAO. De functie is voor minimaal 9,5 uur (1 dag) per week. Een vast dienstverband of ZZP dienstverband behoort tot de mogelijkheid.

Spreekt bovenstaande rol en onze waarden je aan, stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar Priscilla Stienstra, HRM Manager. P.stienstra@oogcentrumnoordholland.nl


Nieuwbouw Oogcentrum Noordholland

Ideeën worden tastbaar, komen tot leven. Vanuit het niets zijn ideeën gekomen tot iets waar wij met hart en ziel en hard voor werken. Met gepaste trots mogen wij u mede dankzij Aannemersbedrijf Dick de Boer, http://ddbhoorn.nl/, de onderaannemers van Dick de Boer, videoproductie JB Original, https://jboriginal.nl/, en EGM Architecten, https://egm.nl/ foto’s en video’s presenteren van de nieuwbouw en de voortgang van de nieuwbouw Oogcentrum Noordholland.

https://youtu.be/vSAt5KxmNQ8


Oogcentrum Noordholland Winnaar Beste Coschap 2019

Oogcentrum Noordholland verzorgt volgens de coassistenten van AMC/UvA het beste coschap. Op woensdag 26 juni 2019 ontvingen Dr. Barbara Wensing en Dr. John Hughes, die namens Oogcentrum Noordholland de coassistenten begeleiden, de prijs voor het beste coschap, nadat twee weken geleden duidelijk werd genomineerd te zijn met 2 andere ziekenhuizen.