Uw afspraak bij Oogcentrum Noordholland

Op dit moment is er berichtgeving in de media dat ziekenhuizen én klinieken hun planbare niet urgente zorg toch weer moeten stoppen om de COVID-19 zorg in ziekenhuizen door te kunnen laten gaan.

Echter, het afschalen van de reguliere zorg betekent niet dat alle dagbehandelingen niet doorgaan en dat alle poliklinieken gesloten zijn. “Mensen kunnen zelf informeren bij een ziekenhuis wat wel en niet doorgaat”, zegt een woordvoerder van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Vooralsnog gaat uw afspraak bij Oogcentrum Noordholland gewoon door. Mocht hier verandering in komen, dan nemen wij contact met u op.


Uw afspraak bij Oogcentrum Noordholland

Het kabinet kondigt op 14 december 2020 verdergaande maatregelen aan met betrekking tot COVID-19. Vooralsnog gaat uw afspraak bij Oogcentrum Noordholland door. Wij nemen contact met u op als uw afspraak verplaatst moet gaan worden.


Ben jij Medewerk(st)er Medische Steriele Hulpmiddelen Kom bij ons werken!

Wij zijn Oogcentrum Noordholland. Gevestigd in Heerhugowaard. Oogcentrum Noordholland is een kennis en expertise centrum voor oogheelkundige zorg. Het Oogcentrum biedt poliklinische behandelingen van veel voorkomende aandoeningen, zoals bijvoorbeeld staar, glaucoom, diabetes mellitus en/of maculadegeneratie. Wij zijn een jonge organisatie met jonge vooruitstrevende specialisten en bieden kwalitatief hoogwaardige oogzorg op een klantvriendelijke manier. Oogcentrum Noordholland speelt een vooraanstaande rol in deze markt. Wij hebben contracten met alle verzekeraars. Ons team bestaat uit 7 oogartsen, 1 PA, 16 optometristen, orthoptisten en TOA’s, 20 medisch secretaresses, 1 OK assistent en 7 collega’s die ondersteunen op het gebied van kwaliteit, HRM, administratie etc..

Oogcentrum Noordholland beschikt op dit moment over één eigen centrale sterilisatie afdeling met de nieuwste apparatuur, dat onderdeel is van het Operatiecomplex. Wij beschikken over twee Operatiekamers en twee behandelkamers.

Wij zijn opzoek naar een gediplomeerde of gecertificeerde Medewerk(st)er Medische Steriele Hulpmiddelen met enige ervaring.

De taken;
* De medewerk(st)er Medische Steriele Hulpmiddelen zorgt voor gereinigd, gedesinfecteerd en steriel materiaal dat gebruikt wordt bij de operaties binnen het Oogcentrum.
* De medewerk(st)er Medische Steriele Hulpmiddelen zorgt voor passende opslag van medische hulpmiddelen en andere goederen in het magazijn, met alle administratieve taken die daar bij horen, en het doelmatig functioneren van sterilisatieapparatuur.
* Je beheert voorraden en levert een bijdrage aan het opstellen van protocollen.

Hoewel de functie een eenmansfunctie is, zullen bij afwezigheid de werkzaamheden worden waargenomen door collega’s.
De medewerk(st)er Medische Steriele Hulpmiddelen is verantwoordelijk voor de juiste overdracht en fungeert als het aanspreekpunt van de sterilisatie afdeling.

Wij zijn een platte organisatie. Wij geloven in aandacht voor patiënten én medewerkers. Wij werken in een cultuur waar veiligheid, openheid en een persoonlijke benadering belangrijke waarden zijn.

Deze rol is ingeschaald in schaal 35 van de ZKN CAO. De functie is voor 40 uur per week. Spreekt bovenstaande rol en onze waarden je aan, stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar Priscilla Stienstra, HR Manager. Email: P.stienstra@oogcentrumnoordholland.nl

 


Update maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus

Oogcentrum Noordholland heeft veiligheid hoog in het vaandel. Deze veiligheid ziet niet alleen toe op de kwaliteit van het medisch professioneel handelen, maar ook in de omgang met elkaar.

Vanaf oktober 2020 hadden wij onze bezoekers daarom al vriendelijk doch dringend verzocht naast de andere voorzorgsmaatregelen ook een mondkapje te dragen wanneer u bij ons binnen bent.

Vanaf 1 december 2020 zijn de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus door de Nederlandse regering aangescherpt. Iedereen vanaf 13 jaar en ouder wordt vanaf 1 december 2020 van rechtswege verplicht om in publieke ruimtes een mondkapje te dragen. 

De regelingen, en dus ook de mondkapplicht, gelden in eerste instantie voor drie maanden. Na die periode is verlenging mogelijk. Zodra er geen medische noodzaak meer is worden de regelingen weer ingetrokken.

Meer informatie hierover treft u aan onder bijgevoegde link https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/19/mondkapje-verplicht-vanaf-1-december


Oogcentrum Noordholland wint wederom prijs voor Beste Co-schap Oogheelkunde!

Het opleiden van een nieuwe generatie artsen en andere zorgmedewerkers vinden we belangrijk bij Oogcentrum Noordholland. Zo zijn we enkele jaren geleden gecontracteerd door het Amsterdam UMC om bij te dragen aan het co-schap Oogheelkunde. Met veel enthousiasme ontvangen we maandelijks een nieuwe co-assistent. We onderwijzen de co-assistent op het hele gebied van de oogheelkunde.

We zijn dan ook heel blij dat we nu voor het tweede jaar op rij verkozen zijn tot Beste Co-schap Oogheelkunde, waarvoor we wederom een mooie oorkonde hebben mogen ontvangen. De persoonlijke aandacht van al onze medewerkers aan de co-assistent wordt zeer gewaardeerd.

Op naar een derde jaar van prettige samenwerking met de opleiders van het Amsterdam UMC en mooie co-schap ervaringen!

 


Oogcentrum Noordholland heeft veiligheid hoog in het vaandel en verscherpt de interne maatregelen

Oogcentrum Noordholland heeft veiligheid hoog in het vaandel. Deze veiligheid ziet niet alleen toe op de kwaliteit van het medisch professioneel handelen, maar ook in de omgang met elkaar.

 

Met betrekking tot de recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de toename van het aantal besmettingen neemt Oogcentrum Noordholland haar verantwoordelijkheid. Vanaf maandag 5 oktober 2020 wordt iedereen vanaf 13 jaar en ouder vriendelijk doch dringend verzocht een mondkapje te dragen wanneer men het Oogcentrum betreedt.

 

De plicht om vanaf maandag 5 oktober 2020 een mondkapje te dragen geldt naast alle andere voorzorgsmaatregelen die van belang zijn om het Coronavirus in te dammen en onder controle te krijgen. Door mee te werken aan alle voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus kunnen wij de oogzorg binnen Oogcentrum Noordholland bereikbaar houden voor iedereen die in deze bijzondere tijd oogzorg nodig heeft!

 

Poliklinische, operatieve verrichtingen en kleine ingrepen
Onze kliniek blijft geopend voor patiënten.

 

Heeft u last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts?
Uw afspraak kan NIET doorgaan als u een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. U dient uw afspraak dan bij voorkeur per email bij ons te annuleren via info@oogcentrumnoordholland.nl.

 

Gaan de afspraken en behandelingen bij Oogcentrum Noordholland door?

Als u een afspraak heeft en deze gaat niet door, wordt u gebeld. Hoort u niets, dan wordt u op het spreekuur verwacht. Twijfelt u of een afspraak doorgang kan vinden, laat dit weten via een e-mail naar info@oogcentrumnoordholland.nl.

 

Mag ik een begeleider meenemen naar Oogcentrum Noordholland?

Voor volwassenen geldt:
Voor het bezoeken van een afspraak geldt dat de patiënt bij voorkeur alleen naar binnen komt, tenzij begeleiding nodig is.

Voor kinderen geldt:
Bij een afspraak voor een kind mag één ouder begeleiden, andere kinderen die geen afspraak bij ons hebben mogen niet worden meegenomen.

 

Kan ik een afspraak maken of in laten schrijven als nieuwe patiënt?
Ja, u kunt een afspraak bij ons maken, voor nieuwe patiënten alleen met een verwijsbrief van de huisarts. Uw huisarts stuurt uw verwijzing naar ons door. Na ontvangst van de verwijzing nemen wij contact met u op.

 

Handhygiëne
In de kliniek is het beleid van handdesinfectie geïntensiveerd, ook voor onze bezoekers is handdesinfectie voldoende aanwezig. Onze medewerkers schudden geen handen meer.

 

Pas zelf ook goede algemene hygiëne toe:

  • Was uw handen met water en zeep bij onze pantry’s of bij onze toiletruimtes
  • Schud geen handen
  • Hoest en/of nies in uw elleboog
  • Gebruik wegwerpzakdoeken of tissue
  • Draag een mondkapje

Zorg in een professionele en vriendelijke omgeving

Topzorg verdient een topgebouw. Heerhugowaard heeft er een nieuw visitekaartje bij. Oogarts en ondernemer Rob Wouters heeft een nieuw oogcentrum gerealiseerd dat met zijn dienstverlening uniek in Nederland is en met zijn uitstraling de ambitieuze gebiedsontwikkeling gezicht geeft. EGM architecten heeft zowel de architectuur als het interieur van het nieuwe centrum ontworpen. De tuinarchitectuur is ontworpen en aangelegd door Terpstra Tuinen. De nieuwbouw is gerealiseerd door Aannemersbedrijf Dick de Boer. Bekijk en lees hier het persbericht en het projectmagazine Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard – projectmagazine_20200629_small.


Oogarts Violette Vrijman is Gepromoveerd! 🎓🥂🍰

Op vrijdag 24 april is Violette Vrijman gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.
 
In verband met de maatregelen tegen het Corona virus heeft ze haar proefschrift getiteld “Reflection on refraction in multifocal intraocular lenses” online verdedigd, en met goed resultaat!
 
Met trots heeft zij haar doctorsgraad ontvangen!

Denkmodel Nightingale van Mediquest

In het voorjaar van 2019 heeft Oogcentrum Noordholland een verkenning gedaan naar de implementatie van uitkomststuring bij cataract o.b.v. het denkmodel Nightingale van Mediquest. De uitkomsten van de verkenning en de mogelijkheid van het denkmodel zijn veelbelovend en om die reden is besloten tot verdere implementatie over te gaan.

Het streven is om middels het model actief te kunnen sturen op uitkomsten door bij het bezoek van een patient (met vermoeden cataract) aan de arts de al afgenomen PROM en de gemeten visus, “sturend” te laten zijn bij het bespreken van een vervolg. Voorwaardelijk is dat de PROM gegevens én de recente meting van de visus in het dossier makkelijk beschikbaar zijn. Aan die voorwaarde is nu voldaan en daarmee is technisch, nog wel houtje touwtje, mogelijk om te sturen.

Om dit mogelijk te maken moeten er een aantal stappen worden gezet. Zo ontbreekt het aan een uniform cataract richtlijn waarlangs de artsen werken, met daarin duidelijke richtlijnen voor de afkapwaarde van PROM (die is weliswaar wetenschappelijk gesteld op 15) en visus. Die moet er eerst komen. Omdat de diagnose niet zo simpel langs deze twee indicatoren gesteld kan worden, moet een uitspraak gedaan worden hoe multipathologie en andere factoren een plaats krijgen in de besluitvorming. Tevens moet een doelstelling bepaald worden. De verkenning leverde een eerste beeld op, op basis van 2017/2018 data (zonder sturing). Welke ambitie voor uitkomsten heeft Oogcentrum Noordholland.

Parallel aan deze interne processen loopt de afstemming met externe stakeholders met name  patiënten, verzekeraars en in het verlengde NOG en programma’s van zorgevaluatie (ZEGG) of uitkomstgerichte zorg. Een van de stappen in dat proces is publiekelijk maken dat wij op deze manier denken (en gaan werken). Hiertoe is op 1 oktober op de website van Mediquest een artikel verschenen (zie link https://home.mediquest.nl/over-ons/portfolio/nightingale-oogcentrum-noordholland/) . Dit artikel plaatsen we ook op onze website met de volgende begeleidende tekst:

Oogcentrum Noordholland stuurt op uitkomsten

Oogcentrum Noordholland verbetert continue haar dienstverlening. Het uitgangspunt is zorg te leveren die waarde toevoegt. Dit is nodig om zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Maar hoe meet je waarde van zorg? Het toevoegen van waarde wordt traditioneel gemeten in zorguitkomsten en bijvoorbeeld patiëntwaardering. Dat kan zijn door klantervaringen te onderzoeken, bijvoorbeeld door de inzet van Patient Related Outcome Measures (PROM). Oogcentrum Noordholland neemt standaard deze vragenlijst af voor alle patiënten met het vermoeden van cataract. De uitkomst van die PROM, in combinatie met andere metingen als uw visus, wordt vervolgens in een gesprek tussen patiënt en arts, gebruikt voor het bepalen of een ingreep gewenst of noodzakelijk is. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe werkwijze is Oogcentrum Noordholland ondersteund door Mediquest. In de bijlage treft u een artikel aan over die samenwerking. (https://home.mediquest.nl/over-ons/portfolio/nightingale-oogcentrum-noordholland/)