Oog voor Zorg en Oog voor Kwaliteit gaat verder dan alleen Oogcentrum Noordholland. Willen, durven en kunnen opkomen voor het belang van onze klanten vergt professioneel inzicht en lef. Oogcentrum Noordholland voldoet in deze aan alle wet- en regelgeving, aan alle protocollaire eisen, en heeft daarmee het Keurmerk Meldcode mogen ontvangen voor de deskundigheid in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bekijk hier ons keurmerk