Een kwaliteitsvisitatie is een intercollegiale toetsing van het gehele zorgverleningsproces.

Na de kwaliteitsvisitatie in oktober 2011, hebben de oogartsen van Oogcentrum Noordholland in oktober 2016 wederom deelgenomen aan een kwaliteitsvisitatie.

Sinds januari 2005 is de kwaliteitsvisitatie verplicht voor herregistratie van alle medisch specialisten. Met een herregistratie kan een specialist aantonen dat hij/zij zijn/haar beroep mag uitoefenen volgens de huidige kwaliteitseisen. Bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG) kunt u nazien of de specialist, waarbij u onder behandeling bent, zijn/haar herregistratie heeft bijgehouden, met andere woorden: het beroep mag blijven uitoefenen. Ook kunt u hierover het BIG register, www.bigregister.nl, raadplegen.

Iedere arts die een erkende vervolgopleiding, een specialisatie, heeft voltooid, is ingeschreven in een specialistenregister van de KNMG. De inschrijving heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De (her)registratie van specialisten is een essentieel onderdeel, maar niet het enige onderdeel van de kwaliteitsvisitatie. Om in aanmerking te komen tot herregistratie dient de specialist jaarlijks voldoende vakinhoudelijke nascholing te volgen.

Naast de professionele ontwikkeling wordt een medisch specialist tijdens de kwaliteitsvisitatie onder andere nog beoordeeld op zijn/haar rol in het vakgroepsfunctioneren, zijn/haar communicatieve vaardigheden met klanten, zijn/haar manier van documenteren in het dossier en zijn/haar vermogen het eigen handelen kritisch te toetsen. Als voorbeeld geldt hier dat elke oogarts registreert hoeveel complicaties hij/zij heeft bij het uitvoeren van operaties. Deze gegevens, de wettelijke prestatie-indicatoren, moeten jaarlijks aangemeld worden bij de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg). Als een oogarts buitensporig veel complicaties heeft wordt dit door de IGZ aan de kaak gesteld.