Oogcentrum Noordholland staat voor kwalitatief hoogwaardige oogzorg. Wij voldoen aan de strengste eisen gesteld door de IGZ (Inspectie van de Gezondheidszorg) en zijn daarmee dan ook in het bezit gekomen van het ZKN keurmerk. Intercollegiale toetsing van ons oogcentrum door middel van de kwaliteitsvisitatie NOG geeft transparantie naar andere medisch specialisten betreffende ons zorgaanbod. Daarnaast doen wij mee aan www.zorgkaartnederland.nl en www.zorgkaartnederland.nl/keuzehulpen. Deze geaccrediteerde organisatie biedt meetbare zorg. Onze klanten worden bij Zorgkaart Nederland in de gelegenheid gesteld anoniem hun mening uit te brengen over de behandeling die zij bij onze specialisten ondergaan.

De oogartsen, dr. D.L. Mourits, drs. Heemskerk, drs. C.A.T. van den Berg, dr. V. Vrijman,  dr. J.M. Hughes, dr. B.S. Wensing, drs, E. Tirsi, dr. R.J. van Geest en dr. R.J. Wouters MHA staan gezamenlijk borg voor de kwaliteit van oogzorg die in het Oogcentrum Noordholland wordt aangeboden. Het ZKN veiligheidskeurmerk voor zelfstandige klinieken in Nederland heeft aangetoond dat de hoogwaardige voorzieningen in het Oogcentrum Noordholland, zoals de operatiekamer en alle laserapparatuur, voldoen aan de strengste veiligheidseisen die zijn opgelegd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Alle oogartsen zijn BIG geregistreerd en zijn lid van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Onze oogartsen

dr. R.J. Wouters MHA | BIG registratienummer 09039765001

dr. R.J. van Geest | BIG registratienummer 79065256501

drs. E. Tirsi | BIG registratienummer 19061467401

dr. B.S. Wensink | BIG registratienummer 09912234601

dr. J.M. Hughes | BIG registratienummer 19912235801

dr. V. Vrijman | BIG registratienummer 59915471701

drs. C.A.T. van den Berg | BIG registratienummer 59916615201

drs. A.J. Heemskerk | BIG registratienummer 79920533101

dr. D.L. Mourits | BIG registratienummer 19915383501

Wet BIG staat voor Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. De Wet BIG regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren en heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De oogartsen werkzaam in het Oogcentrum Noordholland staan ingeschreven in het BIG register. Zonder een BIG registratie is de kwaliteit van deskundig medisch handelen niet gegarandeerd. Het is een bevestiging van de vakbekwaamheid. Voor meer informatie hierover zie ook: www.bigregister.nl.

Optometristen

De optometristen werkzaam in het Oogcentrum Noordholland staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van de paramedische beroepen. Voor meer informatie zie ook: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl. Om optometrist te kunnen worden moet de HBO opleiding Optometrie met goed gevolg zijn afgerond.  De titel optometrist is wettelijk beschermd. De optometristen zijn gehouden aan de Wet BIG.

Oogcentrum Noordholland heeft het Predicaat opleidingsplaats Optometrie toegekend gekregen, Predicaat opleidingsplaats Optometrie.

Orthoptisten

De orthoptist werkzaam in het Oogcentrum Noordholland staat geregistreerd in het kwaliteitsregister van de paramedische beroepen. Voor meer informatie zie ook: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl. Om orthoptist te kunnen worden moet de HBO opleiding Orthoptie met goed gevolg zijn afgerond. De titel orthoptist is wettelijk beschermd. De orthoptisten zijn gehouden aan de Wet BIG.

Technisch Oogheelkundig Assistent

Een technisch oogheelkundig assistent assisteert de oogarts bij de spreekuren. De werkzaamheden bestaan uit het refractioneren, begeleiden en voorlichten van klanten en het uitvoeren van aanvullende diagnostiek.

Oogcentrum Noordholland heeft het keurmerk Erkend Leerbedrijf behaald voor de beroepsopleiding tot Technisch Oogheelkundig Assistent. Het keurmerk is een bewijs van veiligheid en kwaliteit in de opleiding tot TOA in alle processen.

Met het behalen van het keurmerk Erkend Leerbedrijf bent u bij Oogcentrum Noordholland verzekerd van een betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg, persoonlijke aandacht en een uitstekende service.

sbb-beeldmerk

Keurmerk Infectiepreventie

Oogcentrum Noordholland gaat bewust om met hygiëne, kwaliteit en veiligheid. Oogcentrum Noordholland voldoet daarmee aan alle wettelijk gestelde voorwaarden en kwaliteitseisen op het gebied van infectiepreventie. Het Keurmerk Infectiepreventie is naast het Keurmerk ZKN, het Keurmerk Erkend Leerbedrijf voor de beroepsopleiding tot Technisch Oogheelkundig Assistent en de beroepsopleiding tot Doktersassistent Niveau 4 een heel mooi bewijs voor u en voor ons met betrekking tot onze praktijk.

oogcentrumnoordholland.nl/keurmerkinfectiepreventie

Tevredenheid van de klant staat bij ons hoog in het vaandel. Niet alleen de behandeling van de klant is belangrijk, maar ook de voorzorg en nazorg van de klant.

Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Oog voor Zorg en Oog voor Kwaliteit gaat verder dan alleen Oogcentrum Noordholland. Willen, durven en kunnen opkomen voor het belang van onze klanten vergt professioneel inzicht en lef. Oogcentrum Noordholland voldoet in deze aan alle wet- en regelgeving, aan alle protocollaire eisen, en heeft daarmee het Keurmerk Meldcode mogen ontvangen voor de deskundigheid in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

oogcentrumnoordholland.nl/lvak-keurmerk_k2545

Klacht melden

De WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is op 1 januari 2016 in werking getreden en vervangt de kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

De WKKGZ verplicht iedere zorgaanbieder tot het hebben van een interne klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een onafhankelijke geschilleninstantie / klachtencommissie.

Binnen het Oogcentrum is mevrouw Wendy Hecker uw klachtenfunctionaris. Als u niet tevreden bent over een behandeling of anderszins kunt u contact opnemen met Wendy Hecker via 088 91 91 800 of info@oogcentrumnoordholland.nl.

Wat mag u van uw klachtenfunctionaris verwachten?

Onze klachtenfunctionaris ondersteunt u bij het indienen van uw klacht en kan bij klachten en onvrede bemiddelen. De klachtenfunctionaris helpt u verder en probeert de klachten snel tot acceptabele oplossingen te brengen. Ook kan zij bemiddelen en deelnemen aan een gesprek met de betrokkene waar de klacht over gaat.

Het Oogcentrum houdt een klachtenregister bij welke periodiek met management en medewerkers wordt besproken. Zo wordt ook uw klacht, of verbeterpunt, gebruikt om onze zorg voor u en andere klanten verder te verbeteren.

Als u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw klacht, heeft u de mogelijkheid om uw klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschilleninstantie voor te leggen die een bindende uitspraak doet. Het Oogcentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie van de ZKN. Meer informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden op onderstaande link:

zkn.nl/klachten