Het gehele zorgverleningsproces wordt intercollegiaal getoetst door de kwaliteitsvisitatie van het NOG. Zij maken gebruik van kwaliteitsindicatoren beschreven onder het hoofdstuk Kwaliteitsvisitatie NOG. Naast deze intercollegiale toetsing schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg de Kwaliteitswet Zorginstellingen voor. Dit kwaliteitsmanagementsysteem moet de kwaliteit van zorg bewaken, beheersen, verbeteren, beveiligen en maakt gebruik van zorginhoudelijke en klantgebonden kwaliteitsindicatoren. Het doel van het inventariseren van zorginhoudelijke en klantgebonden kwaliteitsindicatoren is de kwaliteit in de zorg transparant en meetbaar te maken voor de buitenwereld, voor de klant.

Geaccrediteerde meetbureaus, zoals Zorgkaart Nederland, krijgen gegevens van de zorgaanbieder aangeleverd en inventariseren zelf gegevens die door de klanten van de zorgaanbieder zijn aangeleverd.

Oogcentrum Noordholland stelt hoge eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van het oogcentrum en aan de kwaliteit van de klantgebonden zorgverlening. Wij staan voor transparante en meetbare zorg.

ZKN – Het Keurmerk voor Zelfstandige Klinieken Nederland

Eind 2012 heeft Oogcentrum Noordholland het ZKN keurmerk behaald. Het behalen en behouden van dit keurmerk is een procedure van een zeer uitgebreide, zeer gestructureerde, administratieve documentatie van protocollen. Door diverse zorgverzekeraars is de eis gesteld dat zelfstandige klinieken… Lees meer


Keurmerk Erkend Leerbedrijf

Oogcentrum Noordholland gaat bewust om met hygiëne, kwaliteit en veiligheid. Oogcentrum Noordholland voldoet daarmee aan alle wettelijk gestelde voorwaarden en kwaliteitseisen op het gebied van het Keurmerk ZKN en het Keurmerk Erkend Leerbedrijf. Wij leiden vakmensen op voor meerdere praktijk gerelateerde beroepsopleidingen.

sbb-beeldmerk


Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Oog voor Zorg en Oog voor Kwaliteit gaat verder dan alleen Oogcentrum Noordholland. Willen, durven en kunnen opkomen voor het belang van onze klanten vergt professioneel inzicht en lef. Oogcentrum Noordholland voldoet in deze aan alle wet- en regelgeving, aan alle protocollaire eisen, en heeft daarmee… Lees meer


Oogcentrum Noordholland is NEN7510:2017 gecertificeerd

Oogcentrum Noordholland heeft het managementsysteemcertificaat voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg “NEN 7510:2017” behaald. Het certificaat, welke is afgegeven door certificeringsinstantie Kiwa, is het bewijs dat Oogcentrum Noordholland de informatiebeveiliging op orde heeft… Lees meer


Rapportage Audits 2022

2022 Publicatie uitkomsten Audit Infectiepreventie

 

Rapportage Audits 2021

2021 Publicatie uitkomsten Audit Farmaceutisch Toezicht

2021 Publicatie uitkomsten Audit Infectiepreventie

2021 Publicatie uitkomsten Audit Zelfstandige Klinieken Nederland

2021 Publicatie uitkomsten Audit NEN7510 2017

2021 Publicatie uitkomsten Audit Patiëntervaringsonderzoek

 

Rapportage Audits 2020

2020 Publicatie uitkomsten Audit Farmaceutisch Toezicht

2020 Publicatie uitkomsten Audit Infectiepreventie

2020 Publicatie uitkomsten Audit Zelfstandige Klinieken Nederland

2020 Publicatie uitkomsten Audit NEN7510 2017

2020 Publicatie uitkomsten Audit Patiëntervaringsonderzoek


Rapportage Audits 2019

2019 Publicatie uitkomsten Audit Farmaceutisch Toezicht

2019 Publicatie uitkomsten Audit Infectiepreventie

2019 Publicatie uitkomsten Audit Zelfstandige Klinieken Nederland

2019 Publicatie uitkomsten Audit NEN7510 2017

2019 Publicatie uitkomsten Audit Patiëntervaringsonderzoek


Rapportage Audits 2018

2018 Publicatie uitkomsten Audit Farmaceutisch Toezicht

2018 Publicatie uitkomsten Audit Gevaarlijke Stoffen

2018 Publicatie uitkomsten Audit Infectiepreventie

2018 Publicatie uitkomsten Audit Zelfstandige Klinieken Nederland

2018 Publicatie uitkomsten Audit NEN7510