Wendy Hecker

Sinds juli 2017 werk ik bij Oogcentrum Noordholland in de functie van Kwaliteitsmanager en Klachtenfunctionaris. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ben ik inmiddels ook aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming.

Als Functionaris Gegevensbescherming houd ik toezicht op de wijze waarop er met klantgegevens/patiëntgegevens omgegaan wordt.

Vanuit mijn compliance achtergrond ben ik geïnteresseerd in procedures en protocollen. Het doel van onze procedures en protocollen is dat onze klanten, onze patiënten, zich veilig en vertrouwd voelen en kwalitatief goede en veilige zorg ontvangen.

Graag draag ik mijn steentje bij aan kwalitatief goede en veilige zorgverlening.


Home // / Medewerkers / Wendy Hecker