Koers voor de toekomst

In het voorjaar van 2021 heeft Oogcentrum Noordholland haar koers voor de toekomst aangescherpt. Bij dit traject zijn in verschillende sessies alle medewerkers en diverse externe stakeholders betrokken. Dit traject heeft geleid tot een aanpassing in onze missie en een aanscherping van de kernwaarden van Oogcentrum Noordholland, die voorwaardelijk zijn voor de realisatie van de missie.

Herbevestiging van focus op medisch specialistische zorg

De kern van de koers blijft de focus op de toegang tot medisch specialistische zorg. Hiermee bedoelt Oogcentrum Noordholland dat zorg geleverd wordt door de juiste zorgverlener en op de juiste plaats. Dit is nodig om zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Door middel van taakherschikking zal de medisch optometrist taken die niet per sé door de oogarts uitgevoerd moeten worden zelfstandig overnemen. Oogcentrum Noordholland zal medisch specialistische zorg binnen oogheelkunde verbreden.

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat u voor bepaalde aandoeningen volledig door de medisch optometrist of orthoptist wordt behandeld. Voor andere aandoeningen blijft uw behandeling bij de oogarts. Hierdoor zullen behandelingen waarvoor u in het verleden doorverwezen zou zijn, door Oogcentrum Noordholland ingevuld worden. Daarnaast zijn er behandelingen die beter op locatie, dichter bij u aangeboden kunnen worden. Wij hebben locaties in Wieringerwerf, Purmerend en Heerhugowaard.

Missie

Ogen zijn belangrijk. Medische zorg op het hoogste niveau op een laagdrempelige wijze is dat ook. Wij zijn een team van hoogopgeleide professionals die specialistische zorg verlenen op een persoonsgerichte wijze. Om dit te realiseren onderhouden we goede netwerken en investeren we in de continue duurzame ontwikkeling van onze omgeving en onszelf, zowel medisch inhoudelijk als in ondersteunende processen. Wij geloven in zorg op de juiste plaats en sturen op uitkomsten. Hierdoor leveren we blijvende hoge kwaliteit tegen reële kosten.