Oog voor Samenwerking met Academische Centra en  Studenten in Opleiding

Onze oogartsen zijn allemaal in de volle breedte van de oogheelkunde opgeleid en hebben daarnaast ook een eigen subspecialisatie. Toch zijn soms verdere onderzoeken of behandeling nodig die enkel in Academische Centra gedaan kunnen worden.

Oogcentrum Noordholland werkt daarom veel samen met meerdere centra. Zo leiden wij co-assistenten op in de oogheelkunde voor het Amsterdam UMC (voorheen genaamd AMC). Ook nemen onze oogartsen deel aan de Amsterdam UMC refereeravonden.

Daarnaast is er een speciale band met Utrecht UMC op het gebied van uveitis en controleren wij regelmatig patiënten die tevens bekend zijn in Utrecht UMC en vice versa. Ook met Rotterdam en Leiden werken wij nauw samen voor onder andere uveitis en oogmelanomen. In zeer uitzonderlijke gevallen worden patiënten ook internationaal overlegd, bijvoorbeeld via Moorfields Eye Hospital in Londen. Dit verrijkt onze kennis en kunde en geeft onze patiënten toegang tot maximale zorg.

Oog voor Samenwerking met het Rode Kruis Ziekenhuis 

Oogcentrum Noordholland werkt sinds 1 februari 2010 nauw samen met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Dankzij het samenwerkingsverband met de oogartsen in Beverwijk ontstaat in Heerhugowaard een totaalpakket aan eersteklas oogzorg.

Oog voor Samenwerking met opticiens

Ter versterking van de eerstelijns oogheelkundige zorg in Noord-Holland is samenwerking met opticiens van groot belang. Door uitwisseling van kennis en kunde op gezamenlijke bijeenkomsten wordt de kwaliteit van de oogzorg beter.

Oogcentrum Noordholland heeft oog voor samenwerking met alle opticiens.