Eind 2012 heeft Oogcentrum Noordholland het ZKN keurmerk behaald. Het behalen en behouden van dit keurmerk is een procedure van een zeer uitgebreide, zeer gestructureerde, administratieve documentatie van protocollen.

Door diverse zorgverzekeraars is de eis gesteld dat zelfstandige klinieken vanaf 1 januari 2014 ook beschikken over een zogenaamd VMS keurmerk. VMS staat voor Veiligheid Management Systeem en hiermee wordt gewaarborgd dat een zorginstelling er al het mogelijke aan doet om zowel verblijf als behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het VSM keurmerk is inmiddels onderdeel geworden van het behalen van het ZKN logo.

Met het ZKN keurmerk tonen wij aan te voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan wij garant voor een optimale behandeling in een vriendelijke omgeving.

De aanpak van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) garandeert u:

– persoonlijke aandacht

– hoogwaardige kwaliteit

– korte wachttijden

– innovatieve behandelmethoden

Om de kwaliteit voor u als klant te waarborgen worden de ZKN leden getoetst door een onafhankelijk certificeringsinstituut, t.w. KIWA. Waneer wordt voldaan aan de toetsingscriteria dan ontvangt de kliniek het ZKN keurmerk, RQA00002598_4520668_Oogcentrum Noordholland_ZKN. De criteria zijn te vinden op de website  www.zkn.nl.

Alle klinieken met het ZKN keurmerk voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die gelden voor de reguliere ziekenhuizen. Het keurmerk garandeert ook dat het medisch personeel bevoegd is om het beroep uit te oefenen.

Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook getoetst en gecertificeerd: de veiligheid van de apparatuur, de infectiepreventie, de wachttijden en de klanttevredenheid. Tevens wordt de certificering periodiek herhaald.

Kortom: het ZKN keurmerk beoordeelt het gehele functioneren van de kliniek en de kwaliteit van het gehele zorgproces.