Diplopie

Wat is het?

Als scheelzien op latere leeftijd optreedt, is de kans op dubbelzien (diplopie) groot. Het visuele systeem is volledig ontwikkeld en de hersenen zijn niet meer in staat het beeld van het scheelstaande oog te onderdrukken. Het onderdrukken van een beeld wordt ook wel suppressie genoemd. Elk oog ontvangt een afzonderlijk beeld, deze twee beelden worden doorgezonden naar de hersenen.

Als de beelden niet meer ‘samengesmolten’ kunnen worden, ziet iemand dubbel. Als men dubbelziet zal men vaak de neiging hebben één oog dichtknijpen of een van beide ogen met de hand te bedekken.

Oorzaken

Dubbelzien kan vele oorzaken hebben:

  • Langer bestaand scheelzien waardoor op latere leeftijd pas dubbele beelden ontstaan.
  • Verlies van samenwerking tussen beide ogen door bijvoorbeeld ziekte of leeftijd.
  • Letsel ten gevolge van een ongeluk.
  • Een neurologische afwijking.
  • Een onderliggende systemische aandoening, zoals suikerziekte, problemen met de werking van de schildklier of een hoge bloeddruk.
  • Een oogbewegingsstoornis.

Symptomen

Als er op latere leeftijd scheelzien ontstaat, gaat iemand dubbel zien. De beelden kunnen horizontaal (naast elkaar), verticaal (boven elkaar) of diagonaal (schuin) staan.
Als dubbelzien ontstaat ten gevolge van een verstoring in de samenwerking tussen beide ogen, zal iemand met ieder oog apart altijd enkel zien, maar met beide ogen alles dubbel.

Mogelijke behandelingen

Allereerst kijkt de orthoptist of er dubbelbeelden zijn ten gevolge van een langer bestaand scheelzien, of verlies van de samenwerking tussen de ogen. Is dit niet het geval, dan zal de orthoptist onderzoeken welke oogspier(en) en/of hersenzenuw(en) niet goed werken.
De orthoptist stelt de diagnose. Mocht naar aanleiding van deze gestelde diagnose verder onderzoek gewenst zijn dan zal de orthoptist de oogarts adviseren de patiënt door te verwijzen naar bijvoorbeeld een neuroloog of internist.
De orthoptist volgt daarnaast het verloop van van het dubbelzien, begeleidt de patiënt en start, indien mogelijk, een behandeling zodat het dubbelzien zo min mogelijk hinder veroorzaakt. Behandeling kan plaatsvinden door speciale plakprisma’s op de bril te plakken of door één oog af te dekken. Pas bij een stabiele situatie is verdere behandeling mogelijk, zoals een scheelzienoperatie of een speciale brilcorrectie met ingeslepen prisma’s. De orthoptist zal hierin adviseren.

Welke resultaten kunt u verwachten van de behandeling?

Als het dubbelzien is ontstaan ten gevolge van een neurologische oorzaak, dan zal het dubbelzien vrijwel zeker na een aantal weken tot maanden geheel vanzelf verdwijnen. Wanneer de dubbelbeelden niet vanzelf verdwijnen zal een behandeling door middel van een prismabril of een oogspieroperatie (scheelzienoperatie) uitkomst kunnen bieden.

Mogelijke complicaties

Scheelzienoperatie
Complicaties die het gezichtsvermogen bedreigen, zijn bij oogspiercorrecties wel bekend. Ze komen echter bijna nooit voor omdat de operatie alleen aan de buitenkant van de oogbol plaatsvindt. Er kunnen zich wel complicaties voordoen die minder ernstig zijn zoals allergische reacties op de gebruikte hechtmaterialen, hoornvliesproblemen en lichte infecties. Deze zijn vervelend, maar met oogdruppels goed te behandelen.
Over- en ondercorrecties kunnen voorkomen en geven soms klachten van dubbelzien. Meestal verdwijnt dit spontaan, soms is een heroperatie noodzakelijk.

Bril met prismacorrectie
Bij een prisma bestaat de mogelijkheid dat de ogen zich aan het prisma aanpassen, waardoor het scheelzien erger wordt. Men ‘eet’ de prisma op. In dit geval moet gezocht worden naar een andere oplossing om de dubbelbeelden te verhelpen.

Instructies voor thuis voorafgaand aan de behandeling

Indien u dubbel ziet, mag u niet autorijden.

Bij scheelzienoperatie
Nadat de opererende oogarts akkoord is gegaan met een scheelzienoperatie, zal de orthoptist met u een datum afspreken voor de ingreep. Hij/zij zal ook de gang van zaken verder met u doornemen. Voor patiënten die tevens onder behandeling zijn bij een andere specialist, moet toestemming voor narcose aan de betreffende specialist gevraagd worden. Voor de operatie gaat de patiënt naar het pre-operatieve spreekuur van de anesthesist.
U krijgt een recept voor ontstekingsremmende oogdruppels mee, die u na de operatie moet gebruiken, en er wordt een afspraak gemaakt voor de nacontrole bij de orthoptist en oogarts (ongeveer tien dagen na de operatie).

Instructies voor begeleiding, opvang en vervoer

Bij scheelzienoperatie
Autorijden na de operatie mag niet, het is dus verstandig om een begeleider mee te nemen die u naar huis kan brengen.

Instructies voor thuis na de behandeling

Bij scheelzienoperatie
De oogarts doet direct na de operatie wat zalf in het geopereerde oog om een ontsteking te voorkomen. Er wordt geen verband op het geopereerde oog gedaan. Voor de patiënt is het soms wat eng om de ogen open te doen. De ogen kunnen rood en/of gezwollen zijn. De zwelling is na enkele dagen weg en de roodheid verdwijnt na enkele weken. Eén of meerdere oogspieren zijn tijdens de operatie los geweest en daarna weer aan de oogbol gehecht. De patiënt kan enigszins last hebben van de hechtingen; ze kunnen wat prikken. De hechtingen lossen vanzelf op en hoeven er dus niet uitgehaald te worden. De patiënt heeft over het algemeen weinig pijn aan de ogen. Zo nodig kunt u paracetamol gebruiken om de pijn te onderdrukken. Patiënten voelen zich meestal niet erg ziek van de narcose.
Zwemmen wordt afgeraden, douchen mag wel, waarbij moet worden voorkomen dat er water en zeep in de ogen loopt. Verder moet worden opgepast met zand en stof.

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw oogarts, optometrist of orthoptist.

 


Het Oogcentrum Noordholland vertelt u graag meer

Heeft u meer vragen naar aanleiding van deze informatie belt u ons dan gerust. De medewerkers van het Oogcentrum Noordholland staan voor u klaar en geven u deskundig antwoord op al uw vragen.

Oogcentrum Noordholland
Gildestraat 10
1704 AG Heerhugowaard

Telefoonnummer: 088-9191800
E-mail adres: info@oogcentrumnoordholland.nl

Openingstijden:
ma-vr 8.00-17.30 uur

Voor spoed zijn wij 24 uur bereikbaar 088-9191800