Passantentarief Huisarts Optometrist/Opticien Time out procedure

Oog voor Samenwerking


Onze oogartsen zijn allemaal in de volle breedte van de oogheelkunde opgeleid en hebben daarnaast ook een eigen subspecialisatie. Toch zijn soms verdere onderzoeken of behandeling nodig die enkel in Academische Centra gedaan kunnen worden.

Oogcentrum Noordholland werkt daarom veel samen met meerdere centra. Zo leiden wij co-assistenten op in de oogheelkunde voor het Amsterdam UMC (voorheen genaamd AMC). Ook nemen onze oogartsen deel aan de Amsterdam UMC refereeravonden.

Daarnaast is er een speciale band met Utrecht UMC op het gebied van uveitis en controleren wij regelmatig patiënten die tevens bekend zijn in Utrecht UMC en vice versa. Ook met Rotterdam en Leiden werken wij nauw samen voor onder andere uveitis en oogmelanomen. In zeer uitzonderlijke gevallen worden patiënten ook internationaal overlegd, bijvoorbeeld via Moorfields Eye Hospital in Londen. Dit verrijkt onze kennis en kunde en geeft onze patiënten toegang tot maximale zorg.

Identificatieplicht in de zorg

Oog voor Samenwerking met het Rode Kruis Ziekenhuis 

Oogcentrum Noordholland werkt sinds 1 februari 2010 nauw samen met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Dankzij het samenwerkingsverband met de oogartsen in Beverwijk ontstaat in Heerhugowaard een totaalpakket aan eersteklas oogzorg.

 

Oog voor Samenwerking met optometristen en opticiens

Oogcentrum Noordholland is het expertisecentrum voor oogheelkundige zorg in de regio Noord-Holland. Wij bieden medisch specialistische zorg voor oogheelkundige aandoeningen en voorzien daarmee in een groeiende vraag naar oogzorg.

Ter versterking van de eerstelijns oogheelkundige zorg in Noord-Holland is samenwerking met optometristen en opticiens van groot belang. Door uitwisseling van kennis en kunde op gezamenlijke bijeenkomsten wordt de kwaliteit van de oogzorg beter.

Oogcentrum Noordholland heeft oog voor samenwerking met alle optometristen en opticiens.

 

De juiste zorg op de juiste plek

Om de toegankelijkheid van medisch specialistische zorg te kunnen borgen maken wij steeds afwegingen welke zorg op welke locatie moet worden aangeboden. Wij denken na over de juiste zorg op de juiste plek en het verplaatsen van oogheelkundige zorg met behoud van kwaliteit dichtbij de mensen thuis.

Wij hebben daartoe een optometriecentrum geopend in Wieringerwerf en Purmerend en werken samen met Brilshop Opmeer, waar een zogeheten pluis / niet pluis beoordeling kan worden uitgevoerd door een medisch geschoolde optometrist. De optometristen die daar werken staan voortdurend onder begeleiding van de oogartsen van Oogcentrum Noordholland. Zo dragen wij bij aan het reduceren van wachttijden en daarmee verbetert de toegankelijkheid van de oogzorg in de regio Noord-Holland.

 

Regionale samenwerking

Voor het CBR verrichten wij keuringen op onze locaties in Purmerend, Wieringerwerf en Heerhugowaard. Door met oogkeuring.nl te gaan samenwerken op het gebied van rijbewijskeuringen kunnen wij sinds 1 april 2022 op nog meer locaties rijbewijskeuringen doen, waardoor onze locatie in Heerhugowaard zich kan blijven toespitsen op medisch specialistische oogzorg.

 

Wat betekent dit voor u als patiënt

Dient u een CBR rijbewijskeuring te ondergaan dan kunt u sinds 1 april 2022 terecht op alle locaties van oogkeuring.nl. Zo bent u op zeer korte termijn verzekerd van een deskundige beoordeling op een locatie dichtbij u in de buurt. Wij verzorgen scholing en begeleiden de keurende optometrist en zien erop toe dat de formele procedure correct wordt afgehandeld.

Samen staan wij voor betere zorg!


Home // / Over ons / Oog voor Samenwerking