Contact Oogcentrum Noordholland

Klacht melden?


Binnen Oogcentrum Noordholland zetten wij ons in om de allerbeste zorg te verlenen op persoonlijke wijze en vinden wij het belangrijk dat onze patiënten tevreden zijn. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen.

Indienen van een klacht

U kunt uw klacht bespreken met de medewerker(s) die direct betrokken waren bij uw zorg. Eventuele onduidelijkheden en misverstanden worden op deze wijze vaak weggenomen. Is het resultaat voor u onbevredigend, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Een klachtenfunctionaris kan u informeren over de klachtenregeling en bemiddelen tussen u en de behandelaar. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die op 1 januari 2016 in werking is getreden. De Wkkgz verplicht iedere zorgaanbieder tot het hebben van een interne klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een onafhankelijke geschillencommissie.

De klachtenfunctionaris kan u op de volgende manieren ondersteunen:

  • adviseren bij het indienen van een klacht,
  • bijstaan bij het formuleren van de klacht en
  • het onderzoeken van mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Het Oogcentrum houdt een klachtenregistratie bij welke periodiek (anoniem) met management en medewerkers wordt besproken. Zo wordt ook uw klacht, of verbeterpunt, gebruikt om onze zorg voor u en andere patiënten verder te verbeteren.

Contact

Binnen het Oogcentrum is mevrouw Rianne de Wit uw klachtenfunctionaris. U kunt contact opnemen met Rianne de Wit via 088 91 91 800 of info@oogcentrumnoordholland.nl.

U ontvangt binnen enkele werkdagen een reactie van de klachtenfunctionaris na ontvangst van uw klacht.

Geschillencommissie

Als u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw klacht, heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Het Oogcentrum is aangesloten bij de geschillencommissie van ZKN. Meer informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden op onderstaande link:

zkn.nl/klachten

 

 


Home // / Behandeling / Klacht melden?