Klacht melden?


Klacht melden?

De WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is op 1 januari 2016 in werking getreden en vervangt de kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

De WKKGZ verplicht iedere zorgaanbieder tot het hebben van een interne klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een onafhankelijke geschilleninstantie / klachtencommissie.

Binnen het Oogcentrum is mevrouw Rianne de Wit uw klachtenfunctionaris. Als u niet tevreden bent over een behandeling of anderszins kunt u contact opnemen met Rianne de Wit via 088 91 91 800 of info@oogcentrumnoordholland.nl.

Wat mag u van uw klachtenfunctionaris verwachten?

Onze klachtenfunctionaris ondersteunt u bij het indienen van uw klacht en kan bij klachten en onvrede bemiddelen. De klachtenfunctionaris helpt u verder en probeert de klachten snel tot acceptabele oplossingen te brengen. Ook kan zij bemiddelen en deelnemen aan een gesprek met de betrokkene waar de klacht over gaat.

Het Oogcentrum houdt een klachtenregister bij welke periodiek met management en medewerkers wordt besproken. Zo wordt ook uw klacht, of verbeterpunt, gebruikt om onze zorg voor u en andere klanten verder te verbeteren.

Als u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw klacht, heeft u de mogelijkheid om uw klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschilleninstantie voor te leggen die een bindende uitspraak doet. Het Oogcentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie van de ZKN. Meer informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden op onderstaande link:

zkn.nl/klachten


Home // / Behandeling / Klacht melden?