Contact Oogcentrum Noordholland

Oog voor Zorg


Stichting Oog voor Zorg

De Stichting Oog voor Zorg is opgericht begin 2008. Het doel van de Stichting Oog voor Zorg is de kwaliteit en de toegankelijkheid van de oogheelkundige zorg in de regio Noord Holland te verbeteren. Stichting Oog voor Zorg heeft de uitvoering hiervan onder gebracht bij Oogcentrum Noordholland.

Wij staan voor kwaliteit van zorg en goede dienstverlening. Wij bieden alle algemene oogheelkundige zorg aan met specifieke aandacht voor de individuele zorgconsument gebaseerd op veiligheid en betrouwbaarheid. Openheid, persoonlijkheid, professionaliteit, ontwikkeling en veiligheid zijn waarden waar het Oogcentrum Noordholland om bekend moet staan.

Oogcentrum Noordholland biedt vraaggestuurde zorg en daarmee maatwerk. Maatwerk richting de patiënt, en zeker ook naar de maatschappij, door toegankelijke zorg te verlenen met een gedefinieerde maximale wachttijd, doorlooptijd en transparantie gebaseerd op kwaliteitsindicatoren. De kwaliteitsindicatoren worden samen met de betrokkenen in het veld opgesteld. Die betrokkenen zijn naast ons de verzekeraars, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de patiëntenverenigingen.

Nu bestaat er vaak onduidelijkheid of de vele regels en procedures opgesteld door de betrokkenen leiden tot een verbetering van de kwaliteit van oogzorg. De cruciale vraag is: “Hoe wordt de kwaliteit van oogzorg door u als klant ervaren?” Om te voorkomen dat zeer veel tijd en energie wordt gestoken in projecten die niet leiden tot kwalitatief betere oogzorg voor u staan wij open voor uw ideeën, suggesties, wensen en/of klachten over onze dienstverlening. ideeën, suggesties, wensen en/of klachten over onze dienstverlening kunt u aan ons melden via e-mail info@oogcentrumnoordholland.nl.

Laatste nieuwsHome // / Over ons / Oog voor zorg