Passantentarief Huisarts Optometrist/Opticien Time out procedure

Koers voor de toekomst

Duurzaam ondernemen in de zorg

In het voorjaar van 2021 heeft Oogcentrum Noordholland haar koers voor de toekomst aangescherpt. Bij dit traject zijn in verschillende sessies alle medewerkers en diverse externe stakeholders betrokken. Dit traject heeft geleid tot een aanpassing in onze missie en een aanscherping van de kernwaarden van Oogcentrum Noordholland, die voorwaardelijk zijn voor de realisatie van de missie.

Herbevestiging van focus op medisch specialistische zorg

De kern van de koers blijft focus op de toegang tot medisch specialistische zorg. Hiermee bedoelt Oogcentrum Noordholland dat zorg geleverd wordt door de juiste zorgverlener en op de juiste plaats. Dit is nodig om zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Door middel van taakherschikking zal de medisch optometrist taken die niet per sé door de oogarts uitgevoerd moeten worden zelfstandig overnemen. Oogcentrum Noordholland zal de medisch specialistische zorg binnen de oogheelkunde verbreden.

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat u voor bepaalde aandoeningen volledig door de medisch optometrist of medisch orthoptist wordt behandeld. Voor andere aandoeningen blijft uw behandeling bij de oogarts. De medisch optometristen en medisch orthoptisten zijn allemaal vertrouwde gezichten voor u in Oogcentrum Noordholland. Daarnaast zijn er behandelingen die beter op locatie, dichter bij u aangeboden kunnen worden. Op dit moment bieden we behandeling van blepharitis op verschillende plekken in Nederland aan. Later zullen meer behandelingen volgen.

Missie

Ogen zijn belangrijk. Medische zorg op het hoogste niveau op een laagdrempelige wijze is dat ook. Wij zijn een team van hoogopgeleide professionals die specialistische zorg verlenen op een persoonsgerichte wijze. Om dit te realiseren onderhouden we goede netwerken en investeren we in de ontwikkeling van onze omgeving en onszelf, zowel medisch inhoudelijk als in ondersteunende processen. Wij geloven in zorg op de juiste plaats en sturen op uitkomsten. Hierdoor leveren we blijvende hoge kwaliteit tegen reële kosten.

 

 


Home // / Over ons / Koers voor de toekomst