Aandoeningen

Zoekresultaat

Ooglidgezwel

 

Wat is het?
Nieuwvorming op het ooglid.

 

Oorzaken
Over het algemeen worden zwellingen op de oogleden veroorzaakt door een toename van vocht, ongecontroleerde groei van cellen of een combinatie van beide. De meeste ooglidgezwellen zijn goedaardig (benigne tumoren), slechts een klein deel is kwaadaardig (maligne tumoren).

 

Symptomen
Nieuwvorming (knobbeltje, zweertje, schilfering of rood plekje) op het ooglid die niet binnen 1.5 tot 2 maanden spontaan verdwijnt. Afhankelijk van de locatie kan deze zorgen voor irritatie, jeuk, tranen en soms zelfs verminderd zicht.

 

Mogelijke behandelingen

Conservatief
In sommige gevallen kan ervoor worden gekozen om niets te doen. Zeker als het gezwel er al jaren zit, niet groter wordt en geen irritatie geeft.

Verwijderen gezwel/weefsel zonder reconstructie
Indien een klein gezwel als storend wordt ervaren of deze irritatie geeft kan deze onder plaatselijke verdoving worden verwijderd. De ingreep vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer 15 minuten. U krijgt druppels om het oogoppervlak te verdoven. De tweede verdoving vindt plaats door een injectie onder de huid te geven nabij het gezwel. Deze injectie kan gevoelig zijn. Het gezwel wordt met een mesje weggeschrapt (shave excisie). Na de ingreep wordt het oog of afgeplakt met een zalfverband of zal het wondje worden dicht gebrand. Afhankelijk van de grootte en locatie van het gezwel kan er een klein litteken achterblijven. Bij een onduidelijk karakter van het gezwel wordt het verwijderde weefsel opgestuurd ter beoordeling of het goedaardig of kwaadaardig is.

Verwijderen gezwel/weefsel met reconstructie
Indien er sprake is van een groot gezwel of er verdenking is op kwaadaardige cellen, kan er worden besloten het gezwel in zijn geheel (totale excisie) te verwijderen, gevolgd door een operatie om de ooglidrand te herstellen (reconstructie). De ingreep vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer 45 minuten. U krijgt druppels om het oogoppervlak te verdoven. Vervolgens wordt het ooglid gedesinfecteerd. De tweede verdoving vindt plaats door een injectie onder de huid te geven nabij het gezwel, deze injectie kan gevoelig zijn. Het gezwel wordt verwijderd waarna het ooglid wordt gehecht. Wanneer er veel weefsel wordt wegnomen zal er van elders in het lichaam een stukje huid worden wegnomen en op de wond worden gehecht. Bij een onduidelijk karakter van het gezwel wordt het verwijderde weefsel ter beoordeling opgestuurd.

 

Mogelijke complicaties
Evenals bij andere ingrepen kunnen zich een aantal bijwerkingen en complicaties voordoen. Complicaties zijn echter zeldzaam. Hieronder noemen wij een aantal mogelijke problemen die kunnen ontstaan na het verwijderen van een ooglidgezwel.

  • Bloeduitstorting: meestal is het ooglid tijdelijk wat rood en gezwollen door een bloeduitstorting; dit trekt geleidelijk aan weg.
  • Afscheiding: tijdens de eerste weken na de operatie komt er wat afscheiding uit het oog. Dit is ingedroogd wondvocht uit de buitenooghoek. Het is dus niets om u zorgen over te maken en het wijst niet op een infectie (een infectie komt zeer zelden voor).
  • Wondgenezing: er kan een stoornis in de wondgenezing optreden of blijft er een kleine inkeping in de ooglidrand achter.
    Soms kunnen hechtingen vroegtijdig openspringen waardoor de wond opengaat. De hechtingen moeten dan opnieuw worden geplaatst.
  • Kleurverschillen: wanneer er gebruikt wordt gemaakt van een huidtransplantaat zal dat – door littekens en kleurverschillen van de huid – meestal enigszins zichtbaar blijven.

Bij toenemende pijn, roodheid en een opengesprongen wond vragen wij u contact met ons op te nemen.

 

Welke resultaten kunt u verwachten van de behandeling?
Meestal lukt het met één behandeling het volledige gezwel weg te schrapen of te verwijderen. Het is echter niet altijd mogelijk een perfect resultaat te behalen, in sommige gevallen kan een gezwel weer terug komen of moet met een tweede operatie met een ruimere excisie plaats vinden.

 

Instructies voor thuis voorafgaand aan de behandeling

Verwijderen gezwel/weefsel zonder reconstructie
Geen

Verwijderen gezwel/ weefsel met reconstructie
Om na de ingreep de zwelling en verkleuring van het ooglid zoveel mogelijk te beperken, krijgt u het advies om in de week voor de ingreep Arnica producten in te nemen, deze zijn vrij verkrijgbaar bij apotheek of reformwinkel.

Bij gebruik bloedverdunners:
• Gebruikt u medicijnen waarvoor u gecontroleerd wordt bij de trombosedienst (acenocoumarol, fenprocoumon, warfarine) dan moet u contact opnemen met de trombosedienst. Zij weten precies hoe te handelen in geval van een ingreep, dit zal per middel verschillend zijn, en hangt af van de reden waarom u deze antistolling gebruikt
• Gebruikt u medicijnen met acetylsalicylzuur (aspirine, ascal), dabigatran, apixaban of rivaroxaban, dan dient u deze medicatie i.o.m. de huisarts of specialist die dit medicijn voorschrijft 7 dagen voor de ingreep te stoppen. Als u niet met deze medicatie mag stoppen, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de oogarts
• Gebruikt u andere bloedverdunners, zoals clopidogrel (Plavix, Clopid), prasugrel (Efient) of ticagrelor (Brilique), dan dient u contact op te nemen met de specialist die dit medicijn voorschrijft. Meestal moet de ingreep worden uitgesteld tot na de datum dat u weer mag stoppen met deze medicijnen.

Op de dag van de ingreep vragen wij u schone, makkelijk zittende kleding aan te trekken en geen make-up te dragen, ook geen dagcrème en nagellak. Uit hygiënisch oogpunt vragen wij u de haren te wassen. Laat u uw waardevolle spullen, zoals bijvoorbeeld sieraden, zoveel mogelijk thuis. Voor hetgeen u op de operatiedag wel bij u heeft, zijn kluisjes aanwezig.

 

Instructies voor begeleiding, opvang en vervoer

Na de behandeling zal het ooglid gezwollen zijn, hetgeen invloed kan hebben op het zicht. In sommige gevallen wordt er een zalfverband aangelegd. Met dit verband is het diepte zien sterk verminderd waardoor u extra voorzichtig moet zijn met lopen. Mocht u met de auto komen dan is het noodzakelijk iemand mee te nemen die u naar huis kan rijden. Direct na de behandeling mag u namelijk niet zelf autorijden.

 

Instructies voor thuis na de behandeling

Verwijderen gezwel/weefsle zonder reconstructie
De eerste 3 dagen na de ingreep mag u niet zwemmen of naar de sauna. Ook wordt aangeraden de eerste 3 dagen eventuele contactlenzen niet te dragen.
Pijnstilling: voor pijn na de ingreep kunt u het best paracetamol gebruiken op geleide van de pijn tot maximaal 1000mg 4x daags.

Verwijderen gezwel/weefsel met reconstructie
De eerste drie dagen na de ingreep dient u activiteiten waarbij druk op het hoofd en ogen ontstaat, bijvoorbeeld zwaar tillen en sporten, te vermijden. Dit om nabloedingen te voorkomen. Ook wordt u aangeraden de eerste week het behandelde ooglid niet nat te maken, geen oogmake-up te gebruiken en eventuele contactlenzen niet te dragen. De eerste 2 weken na de ingreep mag u niet zwemmen of naar de sauna

Pijnstilling: voor pijn na de ingreep kunt u het best paracetamol gebruiken op geleide van de pijn tot maximaal 1000mg 4x daags.
De huid rondom de ogen is de eerste weken extra gevoelig voor zonlicht. Door dit zonlicht kunnen er verkleuringen van het litteken optreden. Vermijd direct zonlicht en gebruik een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.
Na twee weken is in de meeste gevallen het grootste deel van de zwelling verdwenen.

De hechtingen worden uiterlijk twee weken na de ingreep verwijderd. Wanneer er weefsel ter beoordeling is opgestuurd zal de uitslag met u worden gecommuniceerd.

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw oogarts, physican assistant of optometrist.


Home // / Aandoeningen / Ooglidgezwel