Passantentarief Huisarts Optometrist/Opticien Time out procedure

Oogcentrum Noordholland koploper in kwaliteit en veiligheid

In het zorglandschap zien we dat er telkens meer focus komt te liggen op ontwikkeling, kwaliteit en innovatie. Meer focus op zorg op de juiste plek, samenwerkingen tussen verschillende aanbieders en we ervaren allemaal de toegenomen vraag naar geschikt personeel.

Daarnaast blijft essentieel dat de patiënt de best mogelijke zorg ontvangt en dit ervaart voor, tijdens en na het behandeltraject.

Wij als best beoordeelde oogcentrum in het noorden van het land kunnen met trots mededelen dat we wederom een nieuwe mijlpaal hebben bereikt.

Onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het UMCU, UMCM+, het Amphia ziekenhuis, het Vienna Institute for Research in Ocular Surgery, Eye Clinic Sultzbach en Mount Saint Peter Eye Clinic toont aan dat het door ons mede toegepaste systeem voor post-operatieve controle goed werkt. Namens Oogcentrum Noordholland hebben E. Selek, optometrist, en V. Vrijman, oogarts, actief aan dit onderzoek bijgedragen. Tijdens het onderzoek werd van iedere patiënt online data verzameld. Deze data werd vergeleken met gegevens verzameld tijdens het face-to-face reguliere controle-onderzoek na een staaroperatie.

Met deze resultaten kunnen we een volgende stap zetten in ons effectieve zorgproces met behoud van kwaliteit en veiligheid. Door actieve deelname aan wetenschappelijk onderzoek en het op orde hebben van onze digitale processen blijven wij koploper in kwaliteit en veiligheid.

Hier houdt het niet op, stilstand is immers achteruitgang. Elk moment blijven we bezig met de volgende stappen verkennen in ons pad naar betere zorg. Zowel digitaal als in andere manieren van behandelen en follow-ups. Met het patiëntenportaal MijnOogcentrum blijven we dagelijks schaven aan de kleinste obstakels om te zorgen dat onze patiënten een zo fijn en soepel mogelijk digitale 24-uurs zorgervaring kunnen meemaken.

Geen van dit alles zou mogelijk zijn zonder ons geweldige en enthousiaste Team Oogcentrum Noordholland.

Met dit team, onze pro-actieve en onderzoekende mindset, blijven we doen wat we al jaren doen: de best mogelijke zorg bieden met gedegen patiëntervaringen.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de publicatie volg bijgevoegde link:

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F38809014%2F&data=05%7C02%7CRJ.Wouters%40oogcentrumnoordholland.nl%7C5a6a244ed5af4591faa608dc86da5cb8%7Ca8c4ca374a274269825c1430c015d0f8%7C0%7C0%7C638533519639456197%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=dSuKp0LDyv2lqAjV5QFFc4LeSAvrercZ8B0YrlCO4A0%3D&reserved=0

 

 


Home // / Nieuws / Oogcentrum Noordholland koploper in kwaliteit en veiligheid