Sporten met een visuele beperking

Sporten als je niet of slecht kunt zien?

Sport Unlimited richt zich op mensen met een visuele beperking. Samen sporten maar wel in het eigen tempo en op het eigen niveau. Dat gebeurt vanuit een basis van plezier en zelfvertrouwen. Niet de prestatie staat voorop, maar het op verantwoorde wijze sporten/bewegen. Voorts zijn plezier, sociale contacten en gezondheid belangrijke drijfveren.

Voor meer informatie volg de link: https://visus.optometrie.nl/visus-4-2021/mooi-initiatief-sporten-met-een-visuele-beperking/