Oogcentrum Noordholland heeft geen uitgestelde zorg.

In de media en wellicht in uw eigen omgeving klinken geluiden van uitgestelde zorg. Door de coronapandemie is veel zorg uitgesteld. De ziekenhuizen en klinieken zijn druk bezig die zorg in te halen. Oogcentrum Noordholland heeft geen zorg uitgesteld. De ziekenhuizen om ons heen hebben dat wel. Hierdoor zijn de wachtlijsten bij hen fors opgelopen, wat betekent dat patiënten overstappen naar zorgverleners waar ze sneller aan de beurt zijn. Zo ook naar ons. Dit betekent dat het drukker wordt en de wachtlijsten ook bij ons oplopen.

Op deze pagina ziet u de actuele wachttijd voor een eerste oogheelkundige beoordeling bij Oogcentrum Noordholland.

De actuele wachttijd is het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.

Uw eerste afspraak kan plaatsvinden in Heerhugowaard, Wieringerwerf of Purmerend.

  • Heerhugowaard 101 kalenderdagen
  • Wieringerwerf 90 kalenderdagen
  • Purmerend 70 kalenderdagen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt samen met Patiëntenfederatie Nederland om op de site Zorgkaart Nederland informatie over de wachttijden met patiënten te delen.

Bekijk hier de Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg – NR/REG-2127

Wachttijdbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.

Voorafgaand aan het eerste consult dient u als nieuwe klant een verwijsbrief van de huisarts of optometrist te overleggen. De zorgverzekeraars eisen dit! Indien u al bij ons bekend bent is een verwijsbrief alleen nodig als er sprake is van een nieuwe zorgvraag.

Is er iets spoed?

Spoedbeoordelingen worden dagelijks gezien. Er zijn korte lijnen met de huisartsen in de regio. Uw huisarts kan voor u een afspraak voor een spoedbeoordeling bij ons maken of u kunt zelf contact met ons opnemen via nummer 088 9191800.

Bereikbaar

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur met uitzondering van spoedbeoordelingen.
Voor spoed zijn wij 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.