Narcose

Wat is het?

Binnenkort ondergaat u in het Oogcentrum Noordholland een operatieve ingreep waarvoor algehele anesthesie (narcose) nodig is. U heeft op de polikliniek anesthesie een gesprek gehad met een van de anesthesiologen. Dit hoeft niet dezelfde anesthesioloog te zijn die u de anesthesie zal geven. Soms volstaat alleen een telefonisch gesprek met de anesthesioloog of zijn medewerker.

In deze folder zetten we de informatie nog even op een rijtje.

Anesthesie is de verzamelnaam voor alle soorten verdoving en betekent letterlijk gevoelloosheid. De anesthesioloog is de medisch specialist die de verdoving en alles wat daarmee samenhangt verzorgd. Dankzij de anesthesie voelt u geen pijn tijdens de operatie. Anesthesie is echter veel meer dan alleen de verdoving. De anesthesioloog en zijn medewerker bewaken en corrigeren  alle belangrijke lichaamsfuncties, zoals de ademhaling en de bloedsomloop, tijdens en direct na de operatie. Tijdens de gehele operatie wordt u nauwgezet gecontroleerd door de anesthesioloog en zijn medewerker.

 

Indicatie

U gaat onder narcose omdat de operatie die u ondergaat beter onder algehele anesthesie uitgevoerd kan worden, of als het u wens is in samenspraak met de oogarts.

 

De behandeling

 

Voor de operatie

Als u aan de beurt bent komt u op de operatieafdeling in de ontvangstruimte op een verrijdbaar bed te liggen. U mag tijdens het verblijf uw eigen kleding aanhouden, draagt u er wel zorg voor dat uw kleding schoon, warm en comfortabel is. U wordt dan aan de hartmonitor aangesloten en er zal een infuus ingebracht worden. Daarna wordt u door de anesthesiemedewerker opgehaald en naar de operatiekamer gebracht.

 

De narcose

U wordt onder algehele anesthesie geopereerd. U krijgt via een infuus anesthesiemiddelen ingespoten, waardoor u snel in een diepe slaap (narcose) valt. Tijdens de gehele operatie wordt continue een slaapmiddel en een pijnstillend middel toegediend. Deze middelen werken snel en kort, zodat u weer vlug wakker bent zodra de operatie klaar is. Uw conditie wordt continue gecontroleerd door de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker met behulp van speciale apparatuur. Zo kunnen zij als het nodig is meer of minder anesthesiemiddelen toedienen en/of bepaalde lichaamsfuncties tijdelijk overnemen. Vaak zal er een buisje in de mond of luchtpijp ingebracht worden om de ademhaling over te kunnen nemen. Aan het einde van de anesthesie, terwijl u nog slaperig bent, wordt dit weer verwijderd.

 

Na de operatie

Direct na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. De anesthesie medewerker houdt voortdurend uw toestand in de gaten. Als u hier aan komt heeft u meestal nog een infuus in. Als u pijn heeft, krijgt u hier pijnstillende medicijnen toegediend. Zo ook als u misselijk bent. Uw familie wordt er dan van op de hoogte gebracht, dat uw operatie klaar is. U blijft enige tijd in de uitslaapkamer voordat u weer naar huis mag.

 

Mogelijke complicaties

Na het ontwaken kunt u last hebben van keelpijn, spierpijn of pijnlijke gewrichten. Dit komt doordat u tijdens de gehele operatie steeds in dezelfde houding heeft gelegen. Een enkele keer kunt u misselijk zijn van de narcose. De anesthesiemiddelen die tegenwoordig gebruikt worden zijn erg snel uitgewerkt en hebben het lichaam binnen één dag  verlaten. Uw lichaam heeft echter nog enkele dagen tot weken nodig om volledig van de operatie te herstellen.

Door de algehele anesthesie kunnen complicaties ontstaan. Zo kunnen allergische reacties op de medicijnen optreden. Daarnaast kan uw gebit beschadigd raken door het inbrengen van het kunststofbuisje in uw keel. Dit geldt met name wanneer uw gebit in minder goede staat is.

 

Instructies voor thuis voorafgaand aan de behandeling

Om de anesthesie zo goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt.

 

Nuchter zijn.

Nuchter zijn betekent niet eten, niet drinken, geen kauwgom eten en niet roken. Het is noodzakelijk dat u tijdens de narcose een lege maag heeft. Zo kan worden voorkomen dat u tijdens de ingreep gaat braken, waarbij voedsel in de longen kan komen. Dit kan namelijk een levensbedreigende longontsteking veroorzaken. Een operatie zonder spoedindicatie wordt uitgesteld als blijkt dat u niet nuchter bent!

 

Vanaf wanneer nuchter?

Tot 6 uur voor de ingreep mag u eten.

Tot 2 uur voor de ingreep mag u water of thee ( zonder suiker!) drinken.

Het tijdstip van melden voor de operatie in de afsprakenbrief kunt u als tijdstip voor de ingreep rekenen. Dit zal in de praktijk iets later zijn.

 

Medicatie.

U kunt uw medicatie gewoon blijven innemen op het voor u gebruikelijke tijdstip. In uitzonderlijke situaties moet bepaalde medicatie gestaakt worden. Er wordt dan persoonlijk contact met u opgenomen.

 

Niet roken.

Roken zorgt ervoor dat er meer maagzuur wordt geproduceerd. Daarom mag u voor een narcose niet meer roken vanaf middernacht voor de operatie.

 

Geen sieraden, nagellak en dergelijke.

U wordt verzocht geen sierraden, nagellak, kunstnagels, piercings, make-up en contactlenzen te dragen. Smeer uw gezicht en uw handen niet in met vette crème. Kunstgebit, bril en gehoorapparaat hoeven niet verwijderd te worden. Neemt u echter wel een eventuele brillenkoker of gebittenbakje, voorzien van uw naam, mee naar de operatiekamer.

 

Instructies voor begeleiding, opvang en vervoer

Na de narcose mag de patiënt niet deelnemen aan het verkeer. Hij of zij moet dus na de behandeling onder begeleiding naar huis gebracht worden.

 

Instructies voor thuis na de behandeling

Alhoewel de medicijnen die gebruikt worden bij een narcose snel het lichaam weer verlaten, kunt u de eerste 24 uur wat verward of moe zijn. Houdt u daarom de eerste 24 uur rust en zorg dat er iemand in de buurt is. Neem 24 uur niet deel aan het verkeer en ga niet aan het werk. Afhankelijk van hoe u zich voelt kunt vrij snel weer gewoon eten of drinken. Wij adviseren u goed de instructies met betrekking tot de pijnbestrijding op te volgen.

 

Vragen en/of klachten

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw oogarts, physician assistent, optometrist of orthoptist.

Op onze website vindt u meer informatie over de behandelingen die wij uitvoeren, maar ook informatie over onze medewerkers en ons privacyreglement. Voor vragen en/of klachten kunt u altijd telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op onze website contact met ons opnemen. Onze medewerkers staan voor u klaar en geven deskundig antwoord op al uw vragen.

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris bemiddelt bij onvrede of klachten.

Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen. Het Oogcentrum is aangesloten bij de geschillencommissie van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Meer informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden op: zkn.nl/consumenten/over-zkn/geschillencommissie.

 

Veiligheid

Een veilig verblijf voor iedereen in het Oogcentrum is voor ons een topprioriteit. Om uw veiligheid te waarborgen vragen wij u de instructies van de medewerkers van het Oogcentrum nauwgezet op te volgen. Onze medewerkers kennen de risico’s.

Heeft u zich tijdens uw verblijf in het Oogcentrum op enig moment onveilig gevoeld of bent u een situatie tegengekomen die voor u of anderen in het Oogcentrum gevaarlijk kan zijn? U helpt ons door dat aan ons te melden. U kunt dat ter plekke melden aan iedere medewerker van het Oogcentrum of achteraf telefonisch, per brief of per e-mail. Wij bespreken alle meldingen en nemen de mogelijke maatregelen om gevaarlijke situaties op te lossen.

Oogcentrum Noordholland beschikt over de “Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld”. Dit betekent dat een medewerker van Oogcentrum Noordholland bij het signaleren van dergelijke signalen volgens een vastgesteld stappenplan te werk gaat en mogelijk hulp biedt aan het slachtoffer of een melding doet bij “Veilig Thuis”.


Het Oogcentrum Noordholland vertelt u graag meer

Heeft u meer vragen naar aanleiding van deze informatie belt u ons dan gerust. De medewerkers van het Oogcentrum Noordholland staan voor u klaar en geven u deskundig antwoord op al uw vragen.

Oogcentrum Noordholland
Gildestraat 10
1704 AG Heerhugowaard

Telefoonnummer: 088-9191800
E-mail adres: info@oogcentrumnoordholland.nl

Openingstijden:
ma-vr 8.00-17.30 uur

Voor spoed zijn wij 24 uur bereikbaar 088-9191800