Aandoeningen

Zoekresultaat

Entropion

Wat is het?

Een entropion is een naar binnen gedraaid onderooglid. De oogharen rollen met het onderooglid mee naar binnen toe. Hierdoor kunnen de oogharen tegen het hoornvlies aan schuren en daardoor kan het hoornvlies beschadigen. Soms is het entropion niet continue aanwezig, maar rolt het onderooglid alleen naar binnen bij het dichtknijpen van de oogleden.

Oorzaken

Leeftijd
Een entropion is meestal het gevolg van veroudering van het weefsel in het onderooglid. Hierdoor treedt er in zowel horizontale als verticale richting verslapping op, waardoor het ooglid naar binnen kan gaan draaien.

Littekens
In zeldzame gevallen kan een entropion veroorzaakt worden door littekenvorming van het weefsel aan de binnenzijde van het ooglid. Deze verlittekening komt voor bij chemische verbrandingen en bepaalde oogziekten.

Krampachtig knijpen
Indien er al aanleg is voor een entropion en de patiënt gaat door irritatie van de oogleden krampachtig knijpen.

Aangeboren
In zeer zeldzame gevallen wordt iemand geboren met een entropion.

Symptomen

Door het entropion krassen de naar binnen gedraaide haren van het onderooglid langs het hoornvlies waardoor pijn, irritatie, roodheid en een ‘zandkorrel’-gevoel kunnen ontstaan. Door de krassende haren kan het hoornvlies beschadigen, waardoor het zien blijvend kan verminderen. Het is raadzaam de afwijking te corrigeren indien de wimpers irritatie geven of het hoornvlies beschadigen.

Mogelijke behandelingen

Wanneer er geen of zeer weinig klachten zijn, hoeft de afwijking niet per se gecorrigeerd te worden. Er kan dan gekozen worden om het oog te lubriceren met oogzalf, zoals Vidisic ooggel.
Indien er klachten zijn kan een entropion veelal door middel van een operatie worden verholpen. Een entropion-correctie vindt poliklinisch plaats, onder plaatselijke verdoving, en duurt ongeveer 45 minuten. U krijgt eerst druppels die het oogoppervlak verdoven, vervolgens wordt de huid gedesinfecteerd. De tweede verdoving vindt plaats middels een injectie in de huid, deze injectie kan gevoelig zijn.
De volgende behandelingen zijn mogelijk:

Everterende hechtingen
Hierbij worden alleen hechtingen in het onderooglid geplaatst. Deze hechtingen kantelen het ooglid naar buiten. Dit geeft meestal een tijdelijk resultaat.

Opspannen van het onderooglid
Bij slapte van het onderooglid wordt de methode van everterende hechtingen gecombineerd met het opspannen van het onderooglid aan de buitenzijde van het ooglid.

Meestal kiezen wij voor de gecombineerde ingreep voor een blijvend resultaat.

Welke resultaten kunt u verwachten van de behandeling?

Het succespercentage van de ingreep ligt ruim boven de 90%. De klachten zoals irritatie, tranen, roodheid en dergelijke verdwijnen meestal spoedig en de wond onder het ooglid geneest in de meeste gevallen netjes. Het is niet altijd mogelijk een tranend oog te verhelpen.

Mogelijke complicaties

Evenals bij andere operaties kunnen zich een aantal complicaties voordoen.
Complicaties zijn echter zeldzaam en het eindresultaat is vrijwel altijd goed. Hieronder noemen wij een aantal mogelijke problemen die kunnen ontstaan na een entropion-correctie:

Bloeduitstorting
Meestal is het onderooglid tijdelijk wat rood door een bloeduitstorting; dit trekt geleidelijk aan weg.

Afscheiding
Tijdens de eerste week na de operatie komt er wat afscheiding uit het oog. Dit is ingedroogd wondvocht dat uit de wond in de buitenooghoek komt. Het is dus niets om u
zorgen over te maken en het wijst niet op een infectie (een infectie komt zeer zelden voor). Deppen met lauw water is voldoende om de afscheiding en korstjes te verwijderen.

Gevoeligheid
Vaak blijft de buitenooghoek de eerste weken na de operatie gevoelig. Dit wordt geleidelijk minder.

Overcorrectie
Bij 2% van de geopereerde patiënten ontstaat een overcorrectie, wat betekent dat het ooglid na de operatie te ver naar buiten gekanteld staat. Meestal geneest dit binnen 6 weken spontaan. Is dit niet het geval, dan is een aanvullende operatie nodig.

Zwelling
Soms ontwikkelt zich een zwelling in de ooghoek als reactie op de hechtmaterialen. Meestal geneest dit spontaan. Wanneer dit niet spontaan geneest kan de zwelling met een kleine ingreep verwijderd worden.

Na het indruppelen van oogdruppels en/of zalf kan het zicht tijdelijk verminderd zijn (zie bijsluiter in de verpakking).
Over het algemeen is er een kleine kans op bijwerkingen. Er bestaan echter ook medicijnen met een grotere kans op bijwerkingen. Lees daarom altijd goed de bijsluiter.

Bij het gebruik van oogdruppels kan de kans op lichamelijke (systemische) bijwerkingen aanzienlijk worden verminderd door het dichtdrukken van de traanbuis na het druppelen. Hierdoor vloeit er minder oogdruppelvloeistof af naar de neus- en keelholte, zodat er minder werkzame stof wordt ingeslikt. De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen.

Wanneer er tijdens het gebruik van een medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, (3) overgevoeligheid of (4) een allergische reactie. Neemt u in dat geval contact met ons op.

Instructies voor thuis voorafgaand aan de behandeling

Medicijnen met acetylsalicylzuur (aspirine, ascal) hoeft u voor deze ingreep NIET te stoppen. Medicijnen waarvoor u gecontroleerd wordt bij de trombosedienst (acenocoumarol, fenprocoumon, warfarine) dan moet u contact opnemen met de trombosedienst. Zij weten precies hoe te handelen in geval van een ingreep, dit zal per middel verschillend zijn, en hangt af van de reden waarom u deze antistolling gebruikt.
Gebruikt u andere bloedverdunners, zoals clopidogrel (Plavix, Clopid), prasugrel (Efient) of ticagrelor (Brilique), dan dient u contact op te nemen met de specialist die dit medicijn voorschrijft. Meestal moet de ingreep worden uitgesteld tot na de datum dat u weer mag stoppen met deze medicijnen.
Gebruikt u dabigatran, apixaban of rivaroxaban, neem dan contact op met de huisarts of specialist die dit medicijn voorschrijft. Als u niet met deze medicatie mag stoppen, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de oogarts.
Op de dag van de ingreep vragen wij u schone, makkelijk zittende kleding aan te trekken en geen make-up te dragen, ook geen dagcrème en nagellak. Uit hygiënisch oogpunt vragen wij u de haren te wassen. Laat u uw waardevolle spullen, zoals bijvoorbeeld sieraden, zoveel mogelijk thuis. Voor hetgeen u op de operatiedag wel bij u heeft, zijn kluisjes aanwezig.

Instructies voor begeleiding, opvang en vervoer

Wanneer u een entropion-correctie ondergaat, is het verstandig iemand mee te nemen om u te begeleiden. Na de behandeling zullen de ogen niet worden afgedekt maar zullen de oogleden wel gezwollen zijn, hetgeen invloed kan hebben op het zicht.
Mocht u met de auto komen dan is het noodzakelijk iemand mee te nemen die u naar huis kan rijden. Direct na de behandeling mag u namelijk zelf niet autorijden.

Instructies voor thuis na de behandeling

De eerste drie dagen na de ingreep dient u activiteiten waarbij druk op het hoofd en ogen ontstaat, bijvoorbeeld zwaar tillen en sporten, te vermijden. Dit om nabloedingen te voorkomen. Ook wordt u aangeraden de eerste week de oogleden niet nat te maken, geen oogmake-up te gebruiken en eventuele contactlenzen niet te dragen.
De huid rondom de ogen is de eerste weken extra gevoelig voor zonlicht. Door dit zonlicht kunnen er verkleuringen van het litteken optreden. Vermijd direct zonlicht en gebruik een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.
Na twee weken is in de meeste gevallen het grootste deel van de zwelling verdwenen.

Hechtingen verwijderen
De hechtingen worden uiterlijk twee weken na de ingreep verwijderd en 6 weken na de ingreep krijgt u nog een controle afspraak om het uiteindelijke resultaat van de operatie te beoordelen.

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw oogarts, optometrist of orthoptist.

 


Home // / Aandoeningen / Entropion