Aandoeningen

Zoekresultaat

Ooglidcorrectie / Dermatochalasis

Wat is het?

Dermatochalasis is een teveel aan huid of vet in de boven- of onderoogleden.

Oorzaken

De huid van de oogleden is erg dun en daardoor gevoelig voor uitrekking. Veel mensen ontwikkelen in de loop der jaren een teveel aan huid in de oogleden. Door het verouderingsproces worden de bindweefselschotten die vetweefsel binnen de oogkas houden slapper, waardoor dit vet naar buiten kan uitpuilen. Dit uitpuilende vet vormt de bekende wallen.

Symptomen

Deze hangende oogleden kunnen ervoor zorgen dat u er moe uitziet. Bovendien kunnen de bovenoogleden uw zicht beperken, hetgeen kan resulteren in klachten van vermoeidheid, hoofdpijn, branderige ogen of problemen met het dragen van contactlenzen.

Mogelijke behandelingen

Blepharoplastiek (ooglidcorrectie)
Indien het teveel aan huid in de bovenoogleden of de wallen in de onderoogleden als storend wordt ervaren, kan er worden gekozen voor een ooglidcorrectie. Hierbij wordt onder plaatselijke verdoving het teveel aan huid, vaak samen met spier- en vetweefsel, verwijderd. Meestal wordt de ingreep aan beide ogen verricht om symmetrie te bevorderen.
De ooglidcorrectie vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer 60 minuten. U krijgt eerst druppels die het oogoppervlak verdoven, vervolgens wordt de huid gedesinfecteerd. De tweede verdoving vindt plaats door een aantal injecties onder de huid te geven, deze injecties kunnen gevoelig zijn.

Correctie van de bovenoogleden
Bij een bovenooglidcorrectie wordt de te verwijderen huid afgetekend met een viltstift. De overtollige huid wordt verwijderd en de wond in het ooglid wordt met een dunne hechting gesloten. Het littekentje dat hierbij ontstaat komt in de natuurlijke ooglidplooi te liggen, waardoor deze niet zichtbaar is als u uw ogen open heeft.

Correctie van de onderoogleden
Bij een onderooglidcorrectie wordt in het algemeen minder huid verwijderd. Het verwijderen van de vetzakjes onder de ogen gaat bij voorkeur via het slijmvlies aan de binnenkant van het ooglid. De incisie die hiervoor gemaakt wordt, hoeft niet gehecht te worden en er ontstaan geen zichtbare littekens. Wanneer er ook sprake is van een teveel aan huid op de onder oogleden, moet er wel aan de buitenkant gesneden worden. Vlak langs de wimperrand wordt in dat geval een sneetje gemaakt. Het teveel aan huid en vetweefsel wordt weggenomen en de wond wordt met een dunne draad gehecht. De littekentjes komen boven de wimpers te liggen zodat ze zo min mogelijk zichtbaar zijn.

Direct na de ingreep krijgt u ongeveer 15 minuten een ijsbril op, dit voorkomt de ergste zwelling. Desondanks zal er in de eerste weken nog sprake zijn van zwelling van de oogleden en zult u bloeduitstortingen rond de ogen hebben.

Een ooglidcorrectie kan afzonderlijk aan de bovenoogleden of aan de onderoogleden plaatsvinden. Het kan echter ook gecombineerd worden.

Welke resultaten kunt u verwachten van de behandeling?

Na een ooglidcorrectie zal de overtollige huid zijn verwijderd waardoor de ogen groter lijken, u krijgt een ‘opener’ blik. Ook kunt u ervaren dat het gezichtsveld is vergroot en zal veelal het gevoel van vermoeide ogen verminderen of zelfs verdwijnen.

Mogelijke complicaties

Evenals bij andere operaties kunnen zich een aantal bijwerkingen en complicaties voordoen. Complicaties zijn echter zeldzaam en het eindresultaat is vrijwel altijd goed. Hieronder noemen wij een aantal mogelijke problemen die kunnen ontstaan na een bovenooglidcorrectie.

Asymmetrie van de huidplooi
Ook na een zorgvuldig uitgevoerde operatie kan het voorkomen dat er een verschil in hoogte bestaat tussen de huidplooi links en rechts. Een beetje ongelijkheid is overigens normaal, zowel voor als na correctie van het bovenooglid. In principe kunt u hier geen claims aan verbinden. Mocht zich een situatie voordoen waarbij u het verschil tussen het rechter en het linker ooglid storend vindt, dan kan altijd in overleg met de behandelend oogarts worden bekeken of het mogelijk is om met een tweede operatie alsnog een optimaal resultaat te verkrijgen.

Ontsteking
De ernst van een infectie in het geopereerde gebied wordt bepaald door het type ziekteverwekker en de snelheid waarmee een adequate infectiebestrijding wordt begonnen. Indien op de juiste manier behandeld, hoeft een infectie geen negatief effect op het eindresultaat te hebben.

Littekens
Littekens zijn niet alleen het gevolg van de operatietechniek, ze zijn ook het resultaat van de reactie van de huid op de operatie. Om de genezing van littekens te bevorderen is het aan te raden om de eerste weken niet met de littekens in de zon te komen. Daarnaast heeft roken een negatief effect op wondgenezing.

Kleurverschillen van de huid
De kleur van de huid verloopt van boven naar onder enigszins van licht naar donker. Door het weghalen van de huid kan deze overgang duidelijker zichtbaar worden.

Irritatie van het oog door uitdroging
Doordat er een stuk huid wordt verwijderd, kan het sluiten van het ooglid verminderen; dit is normaal in de eerste dagen na de ingreep. Als het probleem echter blijft bestaan, kan er uitdroging van het hoornvlies optreden. Eventueel kan met kunsttranen worden gedruppeld om uitdroging van het hoornvlies tegen te gaan.

Zwelling van de oogleden en ongevoeligheid van de huid
De ooglidcorrectie leidt tot tijdelijke verslechtering van de lymfeafvoer van de oogleden, met een zwelling tot gevolg. Tijdens de ingreep worden ook een aantal gevoelszenuwen doorgesneden, waardoor er tijdelijk een ongevoeligheid van het huidgebied kan zijn. Deze zenuwen herstellen zich weer na een aantal maanden.

Cysten
Bij de plek waar met de hechtnaald door de huid gestoken is, kunnen zich soms kleine gele bobbeltjes (inclusiecystes) ontwikkelen. Deze verdwijnen in de meeste gevallen spontaan.

Een uitpuilend oog door nabloeding
Zeer zeldzaam kan er na een ooglidcorrectie een bloeding in de oogkas optreden. Dit is een zeer ernstige complicatie die zelfs kan leiden tot blindheid.
Wanneer u last krijgt van een uitpuilend oog en/of verminderd zicht, neemt u dan direct contact op.

Instructies voor thuis voorafgaand aan de behandeling

  • Om na de ingreep de zwelling en verkleuring van de oogleden zoveel mogelijk te beperken, krijgt u het advies om in de week voor de ingreep Arnica producten in te nemen, deze zijn vrij verkrijgbaar bij apotheek of reformwinkel.
  • Medicijnen met acetylsalicylzuur (aspirine, ascal) hoeft u voor deze ingreep NIET te stoppen.
  • Medicijnen waarvoor u gecontroleerd wordt bij de trombosedienst (acenocoumarol,fenprocoumon, warfarine) dan moet u contact opnemen met de trombosedienst. Zij weten precies hoe te handelen in geval van een ingreep, dit zal per middel verschillend zijn, en hangt af van de reden waarom u deze antistolling gebruikt.
  • Gebruikt u andere bloedverdunners, zoals clopidogrel (Plavix, Clopid), prasugrel (Efient) of ticagrelor (Brilique), dan dient u contact op te nemen met de specialist die dit medicijn voorschrijft. Meestal moet de ingreep worden uitgesteld tot na de datum dat u weer mag stoppen met deze medicijnen.
  • Gebruikt u dabigatran, apixaban of rivaroxaban, neem dan contact op met de huisarts of specialist die dit medicijn voorschrijft. Als u niet met deze medicatie mag stoppen, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de oogarts.
  • Op de dag van de ingreep vragen wij u schone, makkelijk zittende kleding aan te trekken en geen make-up te dragen, ook geen dagcrème en nagellak. Uit hygiënisch oogpunt vragen wij u de haren te wassen. Laat u uw waardevolle spullen, zoals bijvoorbeeld sieraden, zoveel mogelijk thuis. Voor hetgeen u op de operatiedag wel bij u heeft, zijn kluisjes aanwezig.

Instructies voor begeleiding, opvang en vervoer

Wanneer u een ooglidcorrectie ondergaat is het verstandig iemand mee te nemen om u te begeleiden. Na de behandeling zullen de ogen niet worden afgedekt maar de oogleden zullen wel gezwollen zijn hetgeen invloed kan hebben op het zicht.
Mocht u met de auto komen dan is het noodzakelijk iemand mee te nemen die u naar huis kan rijden. Direct na de behandeling mag u namelijk niet zelf autorijden.

Instructies voor thuis na de behandeling

De eerste 48 uur na de ingreep is het verstandig om de ogen regelmatig met een ijsbril te koelen om zwelling en verkleuring verder tegen te gaan. De eerste week zijn de oogleden vaak flink blauw, waarbij de bloeduitstortingen kunnen uitzakken in de onderoogleden. Na twee weken is in de meeste gevallen het grootste deel van de zwelling verdwenen.
De eerste drie dagen na de ingreep dient u activiteiten waarbij druk op het hoofd en de ogen ontstaat, bijvoorbeeld zwaar tillen en sporten, te vermijden. Dit om nabloedingen te voorkomen. Ook wordt u aangeraden de eerste week de oogleden niet nat te maken, geen oogmake-up te gebruiken en de contactlenzen niet te dragen.
De huid rondom de ogen is de eerste weken extra gevoelig voor zonlicht, hierdoor kunnen er verkleuringen van het litteken optreden. Vermijd direct zonlicht en gebruik een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.

Hechtingen verwijderen

De hechtingen worden een week na de ingreep verwijderd en zes weken na de ingreep krijgt u een controleafspraak om het uiteindelijke resultaat van de operatie te beoordelen.

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw oogarts, optometrist.

 


Home // / Aandoeningen / Ooglidcorrectie / Dermatochalasis