Premium Intra Oculaire Lenzen

Wat zijn premium intra oculaire lenzen?

Een premium lens is een lens die in plaats van een standaard monofocale kunstlens bij een staaroperatie kan worden geïmplanteerd. Deze nieuwe lenzen zijn ontwikkeld om zoveel mogelijk scherp te kunnen zien zonder bril. Scherp zien dichtbij, veraf of op alle afstanden.

 

Er zijn verschillende soorten premium lenzen 

 • Torische lens (monofocale lens met cilinder)
 • Multifocale lens
 • Multifocaal torische lens (multifocale lens met cilinder)
 • Extended range of vision lens
 • Extended range of vision lens, torisch (Extended range of vision lens met cilinder)

 

Torische lens 

Hoe werkt een torische lens?

Deze lens is in staat om naast de sferische afwijking (bijziendheid of verziendheid) van het oog ook de cilindrische afwijking van het hoornvlies te corrigeren. Het hoornvlies is het doorzichtige, voorste deel van het oog, waardoor het licht het oog binnenkomt. Een cilindrische afwijking ontstaat doordat het hoornvlies niet een mooie ronde (bal)vorm heeft, maar een ovale vorm heeft, als een rugbybal. Dit wordt ook wel astigmatisme genoemd.

Voor mensen die bekend zijn met een hogere cilinder, leidt correctie met een torische lens tot een scherper beeld veraf zonder bril. Een leesbril blijft echter nodig. Soms kan er ook voor worden gekozen om dichtbij zo scherp mogelijk te kunnen zien zonder bril, in dat geval is een bril voor veraf nodig.

Voor- en nadelen van de torische lens

Voordelen:

 • Helder zicht zonder bril veraf òf nabij

Nadelen:

 • Restrefractie. Bij een kleine groep patiënten is het uiteindelijke resultaat niet geheel naar verwachting, ook al is de gezichtsscherpte sterk verbeterd door vervangen van de eigen troebele ooglens door een heldere kunstlens. Ondanks de secure lensmeting voor de operatie zijn geringe afwijkingen na de operatie (een kleine restrefractie ofwel lichte brilsterkte) soms niet te voorkomen en acceptabel. Overigens kan er bij een standaard monofocale lens ook sprake zijn van een dergelijke restrefractie. Indien deze restrefractie als storend wordt ervaren, kan worden nabehandeld, onder andere met laserbehandeling (touch-up middels PRK, zie ‘Folder PRK’). Hier zijn extra kosten aan verbonden.
 • Bijbetaling: extra kosten.

Voor wie is de torische lens geschikt?

Een torische lens kan geschikt zijn voor mensen met een cilindrische afwijking van het hoornvlies (een cilinder van 1.25 dioptrie of hoger) die graag onafhankelijk of minder afhankelijk willen zijn van een bril. De torische lens verbetert de kwaliteit van het zien doordat de lens door middel van speciale pootjes stabiel en goed gecentreerd in het oog blijft zitten (dit in tegenstelling tot een contactlens die beweegt op het oog waardoor het beeld niet continu scherp is en een bril die goed recht op de neus moet staan omdat anders de cilindrische correctie niet meer in de juiste stand staat met als gevolg minder scherp zien).

 

Multifocale lens en multifocaal torische lens

Hoe werkt de multifocale lens?

De multifocale kunstlens is een lens met een bijzondere eigenschap, namelijk meerdere scherpe focuspunten (brandpunten), waardoor dichtbij en veraf kijken zonder bril mogelijk wordt.

Door het speciale lensdesign ontstaan 2 beelden, één voor veraf en één voor dichtbij, waarbij de hersenen het beeld zullen negeren wat op dat moment het minst scherp is.

Hoe werkt een multifocaal torische lens?

Deze lens bevat alle eigenschappen van een multifocale lens. Daarbij corrigeert deze lens ook de cilindrische afwijking  van het hoornvlies.

Voor- en nadelen van de multifocale lens en de multifocaal torische lens

Voordelen:

 • Het voordeel is dat het grootste deel van de patiënten ongeveer 70-80% van de tijd geen bril meer nodig heeft.

Nadelen:

 • Restrefractie. Bij een kleine groep patiënten is het uiteindelijke resultaat niet geheel naar verwachting, ook al is de gezichtsscherpte sterk verbeterd door vervangen van de eigen troebele ooglens door een heldere kunstlens. Ondanks de secure lensmeting voor de operatie zijn geringe afwijkingen na de operatie (een kleine restrefractie ofwel lichte brilsterkte) soms niet te voorkomen en acceptabel. Overigens kan er bij een standaard monofocale lens ook sprake zijn van een dergelijke restrefractie. Indien deze restrefractie als storend wordt ervaren, kan worden nabehandeld, onder andere met laserbehandeling (touch-up middels PRK, zie ‘Folder PRK’). Hier zijn extra kosten aan verbonden.
 • “Glare” en halo’s

Het oog krijgt meerdere beelden tegelijk binnen. De hersenen kiezen het scherpste beeld uit. Het andere, wazige beeld kan een schaduwbeeld geven. Dit uit zich in verblinding door lampen of het uitwaaieren van lichtbronnen (glare) en ringen of cirkels rondom lampen (halo’s). Het is mogelijk om de (torisch) multifocale lens te vervangen door een monofocale kunstlens. Dit noemt men een lenswissel. Een lenswissel houdt in dat er weer een operatie moet plaatsvinden met alle risico’s die daarbij horen. Mocht deze keuze aan de orde komen, dan zal uw behandelend oogarts dit uitvoerig met u bespreken.

 • Vermindering contrastgevoeligheid. De gezichtsscherpte zou een fractie minder kunnen zijn dan bij de monofocale kunstlens. Dit wordt vaak niet als een probleem ervaren.
 • Bijbetaling: extra kosten.

 

Extended range of vision lens en

Extended range of vision lens, torisch

Het oogcentrum maakt gebruik van het nieuwste type lens, waarbij u op alle afstanden scherp kunt zien (opvolger van de multifocale lens). Deze extended range of vision lens heeft een groter focusgebied, waardoor u zonder bril goed kunt lezen (nabij kijken), op de computer kunt kijken (tussenafstand) en veraf scherp kunt zien.

De voor- en nadelen zoals genoemd onder de multifocale lens (zie hierboven) zijn ook van toepassing op deze extended range of vision lens; echter de genoemde nadelen zijn in mindere mate aanwezig. Er is sprake van een hoger contrastzien (contrastgevoeligheid) en minder bijwerkingen zoals glare en halo’s ten opzichte van de multifocale lenzen. Er is ook een extended range of vision lens met cilinder.

 

Voor wie is de (torisch) multifocale lens en de (torisch) extended range of vision  lens  geschikt?

Een bepaalde groep patiënten komt in aanmerking voor dit type lenzen.

Het meest geschikt zijn de mensen die gemotiveerd zijn om minder afhankelijk te zijn van de bril.

Minder geschikt zijn de mensen die:

 • te hoge verwachtingen hebben; de kunstlens evenaart nooit de natuurlijke ooglens;
 • veel problemen hebben of hebben gehad met eerder voorgeschreven multifocale glazen of contactlenzen;
 • voor hun beroep veel moeten autorijden;
 • mensen die veel in het donker moeten kijken;
 • piloot zijn;
 • tevreden zijn met het dragen van een bril.

Verder kunnen de volgende zaken bezwaarlijk zijn voor het kiezen van een (torische) multifocale lens of (torische) extended range of vision lens: bepaalde oogafwijkingen zoals maculadegeneratie en hoornvliesafwijkingen, een in het verleden ondergane laserbehandeling ter correctie van een brilsterkte, een monofocale kunstlens in het eerste reeds geopereerde oog.

 

Onderzoek en behandeling

Voordat de operatie wordt uitgevoerd, worden er een aantal metingen gedaan. Ten opzichte van een gewone (monofocale) kunstlens is het aantal metingen meer uitgebreid.

Als eerste wordt de biometrie (lensmeting) gedaan, hierbij worden de lengte van het oog en de kromming van het hoornvlies bepaald. Tevens wordt er een corneatopografie gemaakt, waarbij het oppervlak van het hoornvlies nauwkeurig in kaart wordt gebracht.

Aan de hand van deze gegevens wordt de sterkte van de kunstlens berekend.

Indien u kiest voor een premium lens wordt er ook een optical coherence tomografie (OCT) verricht zodat we een duidelijke scan hebben om de gezondheid van het netvlies te beoordelen.

Contactlenzen hebben invloed op de kromming van het hoornvlies. Daarom geldt voor contactlensdragers dat de lenzen enkele weken voor de metingen niet meer mogen worden gedragen zodat het hoornvlies weer in zijn oorspronkelijke vorm komt. Voor harde lenzen is dit vier weken voor zachte lenzen twee weken.

De extra kosten voor premium lenzen worden niet vergoed vanuit het basispakket.

Indien u kiest voor premium lenzen verzoeken wij u de rekening vooraf te voldoen. De kosten voor de lenzen zijn afhankelijk van welk type lens u nodig heeft. De kosten voor elk type lens staan in onderstaande tabel vermeld. Let op, de staaroperatie zelf wordt altijd vergoed vanuit het basispakket, u betaalt alleen de extra kosten van de premium lens.

Standaard lens: geen extra kosten
Torische intra oculaire lens € 600,- per lens
Multifocale intra oculaire lens € 1.200,- per lens
Multifocaal torische intra oculaire lens € 1.500,- per lens
Extended range of vision intra oculaire lens € 1.300,- per lens
Extended range of vision intra oculaire lens, torisch € 1.500,- per lens

 

Voor informatie over de staar en de staaroperatie wordt u verwezen naar de folder  “Staar “ .

 


Het Oogcentrum Noordholland vertelt u graag meer

Heeft u meer vragen naar aanleiding van deze informatie belt u ons dan gerust. De medewerkers van het Oogcentrum Noordholland staan voor u klaar en geven u deskundig antwoord op al uw vragen.

Oogcentrum Noordholland
Gildestraat 10
1704 AG Heerhugowaard

Telefoonnummer: 088-9191800
E-mail adres: info@oogcentrumnoordholland.nl

Openingstijden:
ma-vr 8.00-17.30 uur

Voor spoed zijn wij 24 uur bereikbaar 088-9191800