Veneuze occlusie

Wat is het?

Het netvlies is de binnenbekleding van het oog. Het licht dat het oog binnenkomt, wordt door het netvlies opgevangen en via de oogzenuw naar de hersenen vervoerd. De bloedvoorziening in het netvlies bestaat uit slagaders (arteriën) die het bloed aanvoeren en aders (venen) die het bloed afvoeren.

Bij een vaatafsluiting ontstaat een doorstromingsprobleem waardoor het oog minder gaat functioneren. Er zijn 2 typen afsluitingen:

1. arteriële vaatafsluiting

2. veneuze vaatafsluiting

In deze folder wordt de veneuze vaatafsluiting besproken.

Een veneuze afsluiting is een afsluiting van een ader, ook wel trombose genoemd. Hierbij kan het bloed niet meer afgevoerd worden, de vaten gaan lekken en er komt bloed/vocht en eiwit in het netvlies. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een venetak afsluiting, waarbij slechts één deel van het netvlies is aangedaan, en een trombose van de centrale ader (veneuze stamafsluiting), waarbij het gehele netvlies is aangedaan.

Oorzaken

Een takafsluiting treedt meestal op bij een kruising van een arterie (het bloed aanvoerende vat) en vene (een vat dat het bloed afvoert). Bij een venetak afsluiting drukt de arterie de vene dicht en kan het bloed niet verder worden afgevoerd. Hierdoor lekt het bloed uit het bloedvat.
Een veneuze stamafsluiting ontstaat in de oogzenuw. Het aanvoerende vat en het afvoerende vat liggen hier dicht tegen elkaar aan. Door het ouder worden wordt het aanvoerende vat dikker en stugger. Het dunwandige afvoerende vat kan hierdoor in de knel komen te zitten, wat een afsluiting tot gevolg kan hebben..

Symptomen

Bij een afsluiting van een vene ziet u een vlek of heeft u wazig zicht. In sommige gevallen is de afsluiting al enige tijd aanwezig en zijn er nieuwe vaten gevormd in het oog. Door deze nieuwe vaten kan de oogdruk erg hoog worden. Indien de druk extreem hoog is, kan het oogpijn geven.

Mogelijke behandeling

Screening op risicofactoren
De behandeling van een afsluiting van een bloedvat ligt voor een deel bij uw huisarts, internist of cardioloog. Er zal een screening worden gedaan op risicofactoren om herhaling te voorkomen. De risicofactoren zijn: hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogd cholesterol, overgewicht en roken.

Intravitreale injectie
Hierbij wordt een geringe hoeveelheid geneesmiddel in het glasachtig lichaam (binnen in het oog) geïnjecteerd.
De behandeling vindt plaats onder steriele omstandigheden en een locale verdoving door middel van oogdruppels. Ook krijgt u oogdruppels die de pupil verwijden, zodat het mogelijk is het oog voor of na de injectie eventueel te onderzoeken. Als alle druppels goed zijn ingewerkt, krijgt u in de operatiekamer de injectie toegediend. Hierna neemt u weer plaats in de wachtkamer en zal na vijftien minuten de oogdruk worden gemeten. Als deze goed is krijgt u zalf in uw oog en mag u naar huis.

Na de injectie kunt u vlekken zien, dit komt door het ingespoten geneesmiddel en zal na enkele dagen verdwijnen.

Medicamenten
Mogelijk worden bloedverdunnners voorgeschreven.

Laserbehandeling
Om eventueel nieuwgevormde slechte vaatjes geen verdere schade aan uw oog aan te laten brengen, is een laserbehandeling nodig. U krijgt vooraf druppels die de pupil verwijden en druppels die uw oog verdoven. Als de druppels goed zijn ingewerkt, loopt u met de arts mee de laserkamer in. Voordat de laserbehandeling wordt gedaan, plaatst de arts een lens op uw oog. Dit kan een oncomfortabel en drukkend gevoel geven. Hierna volgt de laserbehandeling. De laser maakt de nieuwe vaatjes kapot en laat een litteken achter. Soms vindt men de behandeling gevoelig, is dit bij u het geval, geef dit dan aan bij de arts.
Mocht het zo zijn dat u na de laserbehandeling zo’n onprettig gevoel heeft dan kunt u thuis een paracetamol nemen.

Welke resultaten kunt u verwachten van de behandeling?

Het doel van de intravitreale injecties is om achteruitgang van de gezichtsscherpte te voorkomen. Helaas lukt dit niet altijd. Het is mogelijk dat u (ondanks de injecties) toch slechter gaat zien.
Een laserbehandeling is echter alleen noodzakelijk om vaatnieuwvorming met een oplopende oogdruk (en daardoor pijn in het oog) te voorkomen en niet om het gezichtsvermogen te verbeteren.

Mogelijke complicaties/bijwerkingen per behandeling

Intravitreale injecties
Zie de folder ‘intravitreale injecties’. .

Medicamenten
In de bijsluiter kunt u de voorkomende complicaties/bijwerkingen lezen.

Laserbehandeling
Als reactie van de aandoening kunnen na de laserbehandeling zwakke, nieuwgevormde vaten een bloeding geven in het glasvocht.

Instructies voor thuis voorafgaand aan de behandeling

Geen.

Instructies voor begeleiding, opvang en vervoer

Op basis van de resterende gezichtsscherpte zal uw oogarts met u beslissen of autorijden vóór de behandeling verantwoord is. Bespreek dit met uw oogarts.
Na de behandeling met een intravitreale injectie of de laser mag u naar huis. Zelf autorijden of fietsen wordt afgeraden. Reizen met het openbaar vervoer is geen probleem.

Indien de gezichtsscherpte van uw andere oog voldoende is, mag u de dag na de behandeling weer autorijden.

Instructies voor thuis na de behandeling

Geen.

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw oogarts, optometrist of orthoptist.

 


Het Oogcentrum Noordholland vertelt u graag meer

Heeft u meer vragen naar aanleiding van deze informatie belt u ons dan gerust. De medewerkers van het Oogcentrum Noordholland staan voor u klaar en geven u deskundig antwoord op al uw vragen.

Oogcentrum Noordholland
Gildestraat 10
1704 AG Heerhugowaard

Telefoonnummer: 088-9191800
E-mail adres: info@oogcentrumnoordholland.nl

Openingstijden:
ma-vr 8.00-17.30 uur

Voor spoed zijn wij 24 uur bereikbaar 088-9191800