Brown-syndroom

Wat is het?

Het Brown-syndroom is een stoornis in de oogbewegingen. Meestal is deze stoornis aangeboren, maar soms ontstaat het syndroom pas op latere leeftijd. De aandoening kan aan één oog of aan beide ogen voorkomen.

Oorzaken

De aangeboren vorm wordt meestal veroorzaakt doordat een deel van de pees van één van de schuine oogspieren niet goed kan ontspannen. Dit oog wordt tegengehouden bij het omhoog kijken.
Andere oorzaken kunnen zijn: een verkeerde aanleg van (de pees van) de oogspier of van de trochlea (een soort katrol in de oogkas waar de pees van deze schuine oogspier doorheen gaat).

Als het Brown-syndroom op latere leeftijd ontstaat, kan de oorzaak een zwelling van de pees van deze schuine oogspier zijn. Deze zwelling wordt meestal veroorzaakt door bijvoorbeeld een ontsteking. Ook kan het syndroom ontstaan door een ongeluk, waarbij de trochlea beschadigd raakt.

Symptomen

Bij het Brown-syndroom is de beweging van één of beide ogen beperkt bij kijken naar boven in de richting van de neus. Omdat één of beide ogen niet goed kunnen bewegen, wordt het hoofd vaak wat scheef gehouden en de kin geheven om prettiger te kunnen zien (torticollis).
Kijken naar boven wordt vaak als onprettig ervaren en wordt daarom vaak vermeden.
Bij kinderen kan hierbij soms een lui oog ontstaan, waarvoor zij dan een oogpleister moeten plakken. Meer informatie hierover leest u in de folder ‘lui oog (amblyopie)’.

Mogelijke behandeling

Bij de meeste kinderen is behandeling niet nodig, de afwijking herstelt meestal spontaan.
Bij een afwijkende oogstand is er een grote kans op een lui oog.
Het luie oog moet dan extra gestimuleerd worden om te gaan werken door het goede oog met een pleister af te plakken (zie folder ‘lui oog (amblyopie)’).
De behandeling hangt vaak af van de oorzaak van de stoornis. Er worden bijvoorbeeld medicijnen gegeven als er een ontsteking is. Zelden is een scheelzien operatie nodig.

Een operatie kan wel nodig zijn als:

  • de torticollis (het scheefhouden van het hoofd om enkel te zien) nekklachten veroorzaakt
  • het scheelzien aanwezig is bij recht vooruit kijken
  • de samenwerking tussen de ogen verslechtert

Met een oogspieroperatie verbetert de oogstand en de samenwerking tussen de ogen bij recht vooruit kijken en/of het vermindert de torticollis zodat de nekklachten afnemen.
Na de operatie kan het oog nog steeds problemen hebben met het omhoog kijken, omdat de pees van de aangedane oogspier zich niet volledig kan ontspannen.

Welke resultaten kunt u verwachten van de behandeling?

Met een oogspieroperatie verbetert de oogstand en de samenwerking tussen de ogen bij recht vooruit kijken en/of het vermindert de torticollis zodat de nekklachten afnemen.
Na de operatie kan het oog nog steeds problemen hebben met het omhoog kijken, omdat de pees van de aangedane oogspier zich niet volledig kan ontspannen.

Mogelijke complicaties/bijwerkingen 

Mogelijke complicaties van een scheelzien operatie kunnen zijn:
Complicaties die het zicht bedreigen, zijn bij oogspiercorrecties wel bekend. Ze komen echter bijna nooit voor omdat de operatie alleen aan de buitenkant van de oogbol plaatsvindt. Er kunnen zich wel complicaties voordoen die minder ernstig zijn: allergische reacties op de gebruikte hechtmaterialen, hoornvliesproblemen en lichte infecties. Deze zijn vervelend, maar met oogdruppels goed te behandelen.
Over- en onder correcties kunnen voorkomen en geven soms klachten van dubbelzien. Meestal verdwijnt dit spontaan.

Instructies voor thuis voorafgaand aan de behandeling

Indien er een oogspieroperatie noodzakelijk is:

Nadat de opererende oogarts akkoord is gegaan met een scheelzien operatie van u of uw kind, zal de orthoptist met u een datum afspreken voor de ingreep. Zij zal ook de gang van zaken verder met u doornemen. Voor patiënten die tevens onder behandeling zijn bij een andere specialist, moet toestemming voor narcose aan de betreffende specialist gevraagd worden. Voor de operatie gaat de patiënt naar het peroperatieve spreekuur van de anesthesist.

U krijgt een recept voor ontstekingsremmende oogdruppels mee, die u of uw kind na de operatie moet gebruiken, en een controle-afspraak voor de nacontrole bij de orthoptist en oogarts (dit is ongeveer tien dagen na de operatie).

Instructies voor begeleiding, opvang en vervoer

Als u een oogspieroperatie heeft ondergaan mag u na de behandeling geen autorijden en is het noodzakelijk om begeleiding mee te nemen voor vervoer.

Instructies voor thuis na de behandeling

Indien er een oogspieroperatie noodzakelijk is:

De oogarts doet direct na de operatie wat zalf in het geopereerde oog om een ontsteking te voorkomen. Er wordt geen verband op het geopereerde oog gedaan. Voor de patiënt is het soms wat eng om de ogen open te doen. De ogen zijn wat rood en/of gezwollen. De zwelling is na enkele dagen weg en de roodheid is na enkele weken verdwenen. Eén of meer oogspieren zijn tijdens de operatie los geweest en daarna weer aan de oogbol gehecht. De patiënt kan wat last hebben van de hechtingen; ze kunnen wat prikken. Deze lossen vanzelf op en hoeven er dus niet uitgehaald te worden. De patiënt heeft over het algemeen weinig pijn aan de ogen. Zo nodig kunt u paracetamol gebruiken. Patiënten voelen zich meestal niet erg ziek van de narcose. In principe mag u of uw kind alles doen na de operatie. Wel moet worden opgepast met zand en stof. Tot drie weken na de operatie is zwemmen niet toegestaan, douchen mag wel (daarbij zorg dragen dat er geen water en zeep in de ogen loopt).

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u of uw kind van toepassing. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw oogarts, optometrist of orthoptist.

 


Het Oogcentrum Noordholland vertelt u graag meer

Heeft u meer vragen naar aanleiding van deze informatie belt u ons dan gerust. De medewerkers van het Oogcentrum Noordholland staan voor u klaar en geven u deskundig antwoord op al uw vragen.

Oogcentrum Noordholland
Gildestraat 10
1704 AG Heerhugowaard

Telefoonnummer: 088-9191800
E-mail adres: info@oogcentrumnoordholland.nl

Openingstijden:
ma-vr 8.00-17.30 uur

Voor spoed zijn wij 24 uur bereikbaar 088-9191800