Passantentarief Huisarts Optometrist/Opticien Time out procedure

De kracht van focus

Klinieken behandelen momenteel bijna 16% van het totale aantal patiënten met een medisch specialistische zorgvraag in Nederland. In het onderzoeksrapport dat op 20 oktober 2022 gepubliceerd is concludeert Gupta Strategists dat er in het kader van passende zorg, nog meer patiënten door klinieken zouden kunnen worden behandeld. Deels doordat de zorgvraag überhaupt toeneemt, en deels doordat ziekenhuizen meer planbare zorg aan klinieken kunnen overlaten. Dat geeft ziekenhuizen meer ruimte voor de acute en complexe zorg. Deze differentiatie tussen acute, complex en planbare zorg draagt bij aan een toekomstbestendig zorglandschap en sluit aan bij het Integraal Zorgakkoord. Focus zorgt voor toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige, betaalbare zorg bij zelfstandige klinieken. De zorg in zelfstandige klinieken is van dezelfde of betere kwaliteit dan in ziekenhuizen. De wachttijden in klinieken zijn aanmerkelijk korter en de patiënttevredenheid ligt hoger. Tegelijkertijd zijn de tarieven gemiddeld 4 tot 5% lager dan de gemiddelde tarieven van ziekenhuizen. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Gupta Strategists – De kracht van focus 20-10-22.  

 


Home // / Nieuws / De kracht van focus