Passantentarief Huisarts Optometrist/Opticien Time out procedure

Is een hulphond welkom bij Oogcentrum Noordholland?

Hulphonden zijn van onschatbare waarde. Veel mensen in Nederland vertrouwen op de steun van een hulphond; dankzij de hond hebben ze (een deel van) hun zelfstandigheid terug. Er zijn mensen met een hulphond met een zichtbare beperking, zoals mensen in een rolstoel of blinden en slechtzienden, maar er zijn ook mensen met een hulphond met een niet-zichtbare beperking, zoals PTSS, epilepsie of autisme. Voor al deze mensen is een hulphond hun steun en toeverlaat.

VN-verdrag en Nederlandse wetgeving

Sinds 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in Nederland van kracht en officieel een wet – de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGBH/CZ). Het is van toepassing op alle terreinen van het leven. Hierdoor is een assistentiehond (professioneel opgeleide hulphond) altijd welkom in openbare gelegenheden.

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) bepaalt dat het weigeren van een assistentiehond gelijk staat aan het weigeren van de persoon die een hulphond gebruikt. Formeel is het weigeren van een assistentiehond discriminatie op grond van handicap. Met de term assistentiehond worden alle typen hulphonden bedoeld die professioneel zijn opgeleid.

Een hulphond hoort voor meer bewegingsvrijheid te zorgen en mag geen beperking opleveren. Helaas is dit niet vanzelfsprekend. Mensen met een hulphond moeten vaker dan ze lief is uitleggen dat het VN-verdrag hen het recht geeft om met de hulphond toegang te krijgen.

Zie onderstaand alle typen hulphonden die professioneel zijn opgeleid

Blindengeleidehond
De blindengeleidehond helpt blinde en slechtziende mensen van A naar B te komen, zonder hinder te ervaren van alle obstakels. Daardoor waarborgt hij de veiligheid van de baas en geeft meer bewegingsvrijheid.

ADL-hulphond
Een ADL-hulphond of assistentiehond ondersteunt mensen bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, zoals het openen van deuren, de wasmachine laden, boodschappen pakken, omdraaien in bed en sokken en schoenen uitdoen.

Signaalhond
Een signaalhond attendeert dove of slechthorende mensen op geluiden, zoals de deurbel, de wekker, het brandalarm of iemand die je naam roept.

Seizure- of epilepsiehond
De “seizure” of epilepsiehond waarschuwt mensen wanneer er een epileptische aanval dreigt. De hond laat dit merken door contact te maken met de baas of door medicatie te pakken. Zo kan de baas anticiperen op vallen of andere gevaarlijke situaties. Tijdens een epileptische aanval helpt de hond zijn baas in een veilige zijligging te leggen. Vervolgens likt de hond zo nodig het gezicht en de hand van de baas om het wakker worden te stimuleren.

Diabeteshulphond
Veel mensen die diabetes hebben voelen zelf niet wanneer ze in een “hypo” terechtkomen. Hypo betekent dat je glucosewaarden te laag zijn en dat kan een flinke impact hebben op je gestel. Een hypo kan ook onopgemerkt voorkomen in de nacht. De diabeteshulphond kan veranderende lichaamsgeuren snel oppakken en een signaal geven aan de baas. De hond brengt vervolgens medicijnen.

Psychische hulphond/ buddyhond
Er zijn ook hulphonden voor mensen met een angst- en/of paniekstoornis, een eetstoornis, PTSS (posttraumatische stressstoornis) of autisme. Deze honden geven sociale steun aan volwassenen en kinderen. Ze zijn goed opgevoed, stabiel, bieden rust en weten om te gaan met moeilijke situaties. Ze spiegelen bepaald gedrag en maken hun bazen erop attent. Deze honden leren ook praktische vaardigheden, zoals de baas wakker maken bij nachtmerries. Voor mensen met autisme kan een hulphond structuur, afleiding en routine brengen.

Therapiehond
Deze hulphond gaat niet mee naar huis. De therapiehond wordt door steeds meer instellingen in de geestelijke gezondheidszorg ingezet. De “kwispelende therapeut” brengt mensen tot rust, waardoor ze gemotiveerd zijn om te starten met therapie en de slagingskans groter wordt.

 

Hulphond-is-welkom

 

 


Home // / Nieuws / Is een hulphond welkom bij Oogcentrum Noordholland?