Passantentarief Huisarts Optometrist/Opticien Time out procedure

Optometrie spreekuur

Wat is een optometrie spreekuur?
Een optometrie spreekuur is een spreekuur waarbij er consulten worden uitgevoerd bij klanten die niet specifiek door een oogarts gezien hoeven te worden. Door deze spreekuren in te voeren kunnen wij u eerder helpen en worden de wachttijden verkort.

Medisch optometrist
U wordt in dit spreekuur geholpen door een medisch optometrist, een speciaal oogheelkundig opgeleide zorgverlener, die onder supervisie van een oogarts medische zorg kan en mag verlenen. Hij of zij heeft algemene kennis van het oog en is opgeleid om het gezonde oog van het ongezonde oog te onderscheiden.

Rol van de oogarts
Bij een optometrisch consult zal de optometrist zonder tussenkomst van de oogarts de controle uitvoeren. Mochten er bijzonderheden uit het onderzoek naar voren komen, dan zal de optometrist altijd met een oogarts overleggen.

Vergoeding
De behandeling wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed. Het eigen risico is van toepassing.

 

 


Home // / Nieuws / Optometrie spreekuur