Passantentarief Huisarts Optometrist/Opticien Time out procedure

Toezichtbezoek IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is op 24 februari 2022 bij Oogcentrum Noordholland op bezoek geweest. Doel van het bezoek betrof een inspectie op het gebied van e-health. Onder e-health (of digitale zorg) verstaat de inspectie de inzet van hedendaagse ICT in de zorg om de zorg te ondersteunen of te verbeteren. Voorbeelden zijn het EPD, het portaal, en zorg op afstand.

Hierbij keek de inspectie of bij de inzet van ICT voor de juiste randvoorwaarden wordt gezorgd. Dit met het oog op goede en veilige zorg. De inspectie gebruikt hiervoor een toetsingskader, gebaseerd op wet- en regelgeving, veldnormen en richtlijnen op het gebied van ICT in de zorg.

Een van de  conclusies van IGJ is dat de zorgaanbieder in controle is over het e-health-beleid en de uitvoering daarvan.
De zorgaanbieder heeft e-Health prominent opgenomen in het strategisch beleid. Zorgmedewerkers hebben invloed op het beleid en zijn betrokken bij de uitvoering. De verantwoordelijkheden en taken rondom e-health zijn belegd in de organisatie. De zorgaanbieder evalueert de resultaten van het beleid en heeft oog voor risico’s.

Het rapport naar aanleiding van dit bezoek is inmiddels op internet gepubliceerd en te vinden via de volgende link:

www.igj.nl –  Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard Februari 2022

 

 


Home // / Nieuws / Toezichtbezoek IGJ