Passantentarief Huisarts Optometrist/Opticien Time out procedure

Deze week in Gezond Dichtbij: Glaucoom

Van hoofdpijn tot wazig zien bij glaucoom

Zien doen we niet alleen met onze ogen, maar ook met de hersenen. In het oog wordt een beeld gevormd dat naar de hersenen wordt verzonden via een heleboel kleine vezels, de zenuwvezels. Glaucoom is een aandoening van de zenuwvezels in het netvlies en de oogzenuw. Een jong en gezond oog heeft meer dan een miljoen zenuwvezels. Bij het ouder worden neemt het aantal vezels langzaam af, maar omdat er ruim voldoende vezels aanwezig zijn, leidt dit niet problemen. Bij glaucoom neemt het aantal vezels echter sneller af dan wat normaal is voor de leeftijd. Als deze versnelde afbraak van vezels langere tijd aanhoud, kan er een tekort ontstaan, waardoor het oog minder goed gaat functioneren.

Glaucoom wordt behandeld door de oogdruk te verlagen. Wanneer gestart moet worden met behandeling en hoeveel de oogdruk moet dalen door de behandeling, is maatwerk. Ieder mens is uniek en wat voor de één schadelijk is, heeft voor de ander geen nadelige effecten. Het komt regelmatig voor dat mensen lijden aan glaucoom, terwijl de oogdruk normaal lijkt.

1. Wat zijn de signalen van glaucoom?

Er zijn grofweg twee vormen: acuut en chronisch glaucoom. Acuut glaucoom komt veel minder vaak voor. Hierbij ontstaat er in korte tijd een hele hoge druk in het oog. Dit gaat gepaard met klachten zoals plotseling wazig zien, rode en pijnlijk ogen, hoofdpijn, misselijkheid, braken en een halfwijde, starre pupil.

In het begin stadium van chronisch glaucoom hebben mensen vaak geen klachten, er zijn dan nog voldoende vezels aanwezig. Ook als er al schade is opgetreden, hebben mensen het vaak niet door. Dit komt omdat de schade langzaam ontstaat en in de meeste gevallen niet in het centrum van het zicht zit, maar aan de randen.

Klachten die voorkomen zijn bijvoorbeeld dat de omgeving, of een gedeelte daarvan, wazig is. Er kunnen klachten ontstaan van minder goed zien in het donker. Er is geen sprake van zwarte vlekken in het gezichtsveld. Dit komt omdat de hersenen geneigd zijn om onvolledige beelden aan te vullen.

Om glaucoom tijdig te ontdekken is het raadzaam regelmatig de ogen te laten controleren. Als glaucoom in de familie voorkomt is het zinvol om naar een oogarts te gaan. Als dit niet het geval is, kun je de oogdruk laten controleren bij de opticien. Zoals eerder is vermeld, zegt de oogdruk niet alles. In sommige optiekzaken zijn optometristen werkzaam. De optometrist is opgeleid om naast de oogdruk ook de oogzenuw te beoordelen.

2. Bij ons komt glaucoom in de familie voor. Ik word preventief gecontroleerd, is het erfelijk? Op welke leeftijd moet je er meer op gaan letten? Ik ben in december 2014 gecontroleerd met een verwijzing voor december 2017. Als je ouder wordt, is dit dan vaker? En is het niet te lang 3 jaar?

Glaucoom is inderdaad erfelijk, daarom is controle bij een oogarts zinvol als glaucoom in de familie voorkomt. De kans op glaucoom neemt toe met de leeftijd, maar kan op alle leeftijden ontstaan. Als je familielid glaucoom heeft gekregen op jonge leeftijd, heb je zelf ook meer kans om het vroeg te ontwikkelen. De oogarts kijkt het hele oog na en maakt daarbij een risico-analyse. Als je een hoog risico hebt, zal de oogarts je sneller terug willen zien. Als je een laag risico hebt mag je langer weg blijven.

3. Mag je met glaucoom autorijden?

Dat hangt er vanaf hoeveel schade je hebt van de glaucoom. De oogarts kan, aan de hand van een gezichtsveld onderzoek, vaststellen of je aan de eisen van het CBR voldoet. Als je niet aan de eisen voldoet, kan het aanmeten van hulpmiddelen,  zoals extra spiegels in de auto, een uitkomst bieden. Bij ernstig glaucoom met veel schade is het niet meer mogelijk om auto te blijven rijden.


Home // / Nieuws / Deze week in Gezond Dichtbij: Glaucoom