BHV en Advanced Life Support

Veiligheid is onderdeel van onze cultuur en daarmee zichtbaar en onzichtbaar in ons dagelijks doen en laten. Onderdeel van veiligheid is ook de jaarlijkse BHV training. Al onze medewerkers zijn verplicht deel te nemen aan en doen ook graag mee aan de jaarlijkse BHV training. Voor de oogartsen bestaat nog een aanvullende jaarlijkse training: Advanced Life Support. Alle oogartsen hebben deze aanvullende training wederom succesvol doorlopen.

Voor meer informatie over het Certificaat Advanced Life Support zie Rob Wouters.