Oogcentrum Noordholland gaat verhuizen

Wij hebben iets leuks te melden, vanaf 29 juni 2020 ontvangen wij u graag in ons nieuwe bedrijfspand!

Oogcentrum Noordholland heeft met Oog voor Zorg tien hele mooie jaren mogen beleven aan de W.M. Dudokweg 55 in Heerhugowaard.

Sinds de opening van Oogcentrum Noordholland in februari 2010 is onze missie deskundige oogzorg met aandacht voor de specifieke wensen van de klant. Iedere dag streven wij dit doel met veel plezier en succes na. Dit doen wij samen met een fantastisch team en onze partners.

Oog voor de Toekomst

In deze tien mooie jaren aan de W.M. Dudokweg 55 hebben de ontwikkelingen in het zorglandschap niet stilgestaan. Met Oogcentrum Noordholland hebben wij een bijdrage mogen leveren aan deze ontwikkelingen. Als bedrijf zijn we volwassener geworden, zijn we gegroeid van 7 naar 50+ teamleden en hebben wij mooie transformaties doorgemaakt. Dit heeft ons aan het denken gezet voor de toekomst.

Met Oog voor Zorg, Oog voor Kwaliteit, Oog voor Elkaar en Oog voor de Toekomst werden nieuwe ideeën geboren. Samen met alle medewerkers en externe betrokkenen hebben wij de missie en kernwaarden van Oogcentrum Noordholland aangescherpt. Om de nieuwe ideeën te kunnen verwezenlijken hebben wij gezamenlijk een Koers voor de Toekomst uitgezet. Door deze Koers te varen wil Oogcentrum Noordholland de toegang tot deskundige medisch specialistische zorg betaalbaar, toegankelijk en persoonlijk houden.

Om de Koers voor de Toekomst te kunnen realiseren moesten er veranderingen gaan plaatsvinden. Investeren in de ontwikkeling van onszelf, zowel medisch inhoudelijk als in ondersteunende processen zou niet toereikend zijn om de visie die wij voor ogen hebben te blijven verwezenlijken. Er moest een verandering gaan plaats vinden met grote impact op het totaal concept, waaronder de beleving van de klant, de toegankelijkheid van zorg, de efficiency, en het kunnen leveren van nog betere kwalitatieve oogzorg. Alle ideeën zijn tezamen gekomen in de ontwikkeling van het Oogcentrum van de Toekomst.

Wij stellen jullie graag voor aan het Oogcentrum van de Toekomst, oftewel de nieuwe locatie van Oogcentrum Noordholland, aan de Gildestraat 10 te Heerhugowaard. Met hart en ziel hebben wij gewerkt aan de totstandkoming van deze fantastische locatie. Vanaf 29 juni 2020 zullen wij op deze locatie onze werkzaamheden gaan uitvoeren.

Adreswijziging

Per 29 juni 2020 zijn onze adresgegevens als volgt:
Oogcentrum Noordholland
Gildestraat 10
1704 AG Heerhugowaard

Indien er vragen en of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze berichtgeving dan kunt u deze mailen naar info@oogcentrumnoordholland.nl of stellen aan uw huidige contactpersoon binnen de organisatie.

Met vriendelijke groet,

Team Oogcentrum Noordholland


Oogcentrum Noordholland in de TOP 2019 bij Zorgkaart Nederland

Oogcentrum Noordholland is DE aanbieder van Oogheelkundige Zorg in Nederland.

Volgens de grootste online ervaringssite voor de Nederlandse Gezondheidszorg behoort Oogcentrum Noordholland als enige van de 97 “oogheelkundige klinieken” tot de TOP zelfstandige klinieken in Nederland.

Wij zijn bijzonder blij dat onze patiënten ons waarderen voor onder andere het nakomen van de gemaakte afspraken, het goed  luisteren en ons medisch handelen.

Zie www.zorgkaartnederland.nl voor de best gewaardeerde verpleeghuizen, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken 2019.


Tweede Lustrum Oogcentrum Noordholland

Op 9 november 2019 hebben alle medewerkers van Oogcentrum Noordholland een bijzonder speciaal cadeau weten te overhandigen aan Rob Wouters. Een foto-album vol met foto’s en bijzondere stukjes tekst over wat is geweest, wat komen gaat en hoe de medewerkers Rob als persoon ervaren. De inhoud van het album houden wij voor ons privé, maar de bijgevoegde foto’s van het album willen wij u wel laten zien. Dit album is een groot “dank je wel”, echt hartverwarmend, zo ongelooflijk waardevol, echt onbetaalbaar!

 


Nieuwbouw Oogcentrum Noordholland

Ideeën worden tastbaar, komen tot leven. Vanuit het niets zijn ideeën gekomen tot iets waar wij met hart en ziel en hard voor werken. Met gepaste trots mogen wij u mede dankzij Aannemersbedrijf Dick de Boer, http://ddbhoorn.nl/, de onderaannemers van Dick de Boer, videoproductie JB Original, https://jboriginal.nl/, en EGM Architecten, https://egm.nl/ foto’s en video’s presenteren van de nieuwbouw en de voortgang van de nieuwbouw Oogcentrum Noordholland.

https://youtu.be/vSAt5KxmNQ8


Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik op bedrijfsbezoek bij Oogcentrum Noordholland

Op 25 juni 2019 brachten Voorzitter programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, prof. Dr. Sjoerd Repping en strategisch directeur van dat programma, Frederieke Vriends, op uitnodiging van brancheorganisatie ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) een bedrijfsbezoek aan Oogcentrum Noordholland.

Tijdens het bezoek, waarin zij werden ontvangen door Dr. Rob Wouters en Tom Cohen hebben zij kunnen zien waar klinieken voor staan. Klinieken worden binnen de medisch specialistische sector gezien als aanjager van vernieuwing en innovatie. Daarnaast realiseren klinieken een hoge klanttevredenheid en spelen zij een belangrijke rol in het betaalbaar en toegankelijk houden van zorg. Oogcentrum Noordholland scoort een 9,3 op klanttevredenheid op Zorgkaartnederland.nl.

Veel zorg in Nederland is niet bewezen effectief. Wat niet wil zeggen dat het niet werkt, maar er is geen wetenschappelijk bewijs geleverd dat het wel werkt. Tegelijkertijd zijn er voorbeelden van geleverde zorg die beter niet geleverd kan worden. Doelstelling van bovengenoemd programma is om zorgevaluatie over 5 jaar een integraal onderdeel te laten zijn van het reguliere zorgproces. Dit waarborgt dat de patiënt bewezen de beste zorg krijgt.

Tijdens het bezoek is gesproken op welke wijze klinieken een rol kunnen spelen in dit programma. Lees meer over het programma: https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/zorgevaluatie-en-gepast-gebruik


Oogcentrum Noordholland viert lustrum

Meteen toepassen van de nieuwste technologieën, werken volgens de modernste inzichten en dat zonder lange wachtlijsten. Oogcentrum Noordholland begon in 2010 met dit streven. Precies vijf jaar later viert eigenaar Rob Wouters met zijn personeel een feestje. Met ruim zesduizend nieuwe inschrijvingen per jaar, 2700 staaroperaties en ruim 2600 behandelingen voor maculadegeneratie is het centrum de grootste aanbieder van oogzorg in de provincie.

Door Redactie,  3-2-2015 


De redactie van Gezond Dichtbij stelt drie vragen aan Rob Wouters.

 

1. Waar kijkt u met trots op terug?

Ik kijk met trots terug op het feit dat onze ambitie om oogzorg van een zeer hoog niveau te leveren geslaagd is. Dat wij dit hebben weten te realiseren samen met onze medewerkers die er trots op zijn om bij ons te werken. De sfeer en collegialiteit maken dat het oogcentrum nieuwe ambities kan uitrollen, zoals de recent geïntroduceerde ‘happy or not’ klant-tevredenheidsscore. Hiermee bepalen wij dagelijks of onze klanten zich vriendelijk geholpen voelen.

Door samen met elkaar ambities te benoemen en die na te leven zijn wij in staat om dagelijks alle spoedpatiënten te zien. Door een slimme andere manier van werken hoeven wij geen onnodige herhaalbezoeken te maken. Dit is voor de klanten erg fijn en voorkomt dat wij een verstopping van onze polikliniek krijgen. Door ook geregeld op zaterdag te werken, blijven wij bereikbaar en ontstaan er geen wachtlijsten. Natuurlijk kan dit alleen maar als wij ook werken met de beste apparatuur. Nieuwe moderne technieken maken dat de diagnostiek (het stellen van de diagnose) verfijnder wordt, sneller wordt uitgevoerd, betere resultaten geeft en de oogarts vaak op hetzelfde moment al de diagnose aan de klant kan mededelen.
2. Wat is het grote verschil met ziekenhuizen?

Op het oogcentrum wordt de planning en de organisatie van de patiëntenzorg volledig samen met het specialistenteam geregeld. Wij besteden erg veel tijd aan het samen zorgen voor een plezierige werkdag voor de medewerkers en indirect dus ook voor die van onze klanten. In een ziekenhuis dat bestuurd wordt vanuit het management is er meestal onvoldoende kennis om de werkprocessen goed te doorgronden.

Specialisten weten welke zorg nodig is voor de klant en doen er alles aan om dit goed te regelen. Er is bij ons dan ook geen competitie tussen het management en de specialisten, geen geruzie, maar een grote saamhorigheid met een gezamenlijke ambitie: oogzorg op topniveau.

3. Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Wij willen onze diensten uitbreiden door in de regio de samenwerking met onze partners te intensiveren. Zo zijn wij steeds in gesprek met de huisartsen, opticiens, zorgverzekeraars en hebben wij nu ook de mogelijkheid om onze oogheelkundige medicatie digitaal naar apothekers te zenden. Wij willen ook graag anderen helpen bij het op een hoger niveau brengen van de kennis over oogzorg. Onze ambities zijn erop gericht om hét oogcentrum voor de hele regio Noord-Holland te zijn.