Aandoening/behandeling van A t/m Z

Aandoening/behandeling van A t/m Z

“Mijn Oogcentrum” is uw persoonlijke en beveiligde patiëntenportaal binnen de website van Oogcentrum Noordholland. In deze digitale omgeving heeft u altijd inzage in uw afspraken, uw onderzoeksuitslagen, brieven en de voor u relevante folders.   

Alfabetisch overzicht

Wat is Fixatie disparatie?

Een fluorescentie angiografie (FAG) is een onderzoeksmethode waarbij met een blauw licht en een speciale camera foto’s van het netvlies worden gemaakt. Het netvlies is de binnenkant van het oog. Een, in water oplosbare, stof (fluoresceïne) wordt in een ader in de arm gespoten. Deze kleurstof verspreidt zich zeer snel na de inspuiting door de bloedvaten van het netvlies. Het is echter geen contrastvloeistof zoals wel bij röntgenfoto’s worden gebruikt. Er worden meerdere foto’s van beide ogen gemaakt.

Waarom wordt een FAG verricht?

Als de oogarts bij onderzoek een afwijking in het achterste deel van uw oog vermoedt, kan een FAG worden gedaan. Een FAG kan meerdere afwijkingen opsporen; afwijkende bloedvaten, ontbrekende bloedvaten, afsluiting van een bloedvat, vorming van nieuwe afwijkende bloedvaten, schade aan de onderlaag van het netvlies en ontstekingen.

Oogaandoeningen waarbij een FAG wordt aangevraagd zijn:

Suikerziekte (diabetes mellitus):
Deze ziekte kan leiden tot slechtziendheid of blindheid. Dit kan komen door lekkage en/of vorming van nieuwe bloedvaten (zie onze folder ’Diabetes mellitus’). Met een FAG zijn deze afwijkingen duidelijk zichtbaar te maken en kan een behandelplan worden opgesteld.

Netvliesveroudering (leeftijdsgebonden maculadegeneratie):
Dit is een veelvoorkomende oorzaak van slechtziendheid bij ouderen. In sommige gevallen treedt hierbij vaatnieuwvorming onder het netvlies op. Hierdoor gaat het zicht snel achteruit (zie folder ‘Macula degeneratie’). Met een FAG zijn de afwijkingen duidelijk zichtbaar te maken en kan een behandelplan worden opgesteld.

Afsluiting van een (slag)ader (occlusie):
Soms is er een trombose van een (slag)ader in het netvlies. Hierdoor heeft een deel van het netvlies geen of een tekort aan zuurstof. Met een FAG zijn de afwijkingen duidelijk zichtbaar te maken en kan een behandelplan worden opgesteld. (zie folder ‘Vaatafsluitng’).

Inwendige ontsteking (uveïtis):
Met een FAG kan de locatie en de ernst van de ontsteking beter in zicht worden gebracht.

Het onderzoek

Bij binnenkomst krijgt u van de assistente pupilverwijdende druppels in beide ogen. Ook het oog zonder de klachten wordt dus onderzocht. De druppels moeten ongeveer 30 minuten inwerken. Terwijl u zit te wachten zal de anesthesie medewerker een infuusnaaldje inbrengen.
Vervolgens maakt de optometrist eerst kleurenfoto’s van beide ogen, waarna de oogarts de kleurstof in de arm zal spuiten. U zit met uw hoofd al in de hoofdsteun voor het maken van de foto’s. Het duurt slechts enkele seconden voor de kleurstof de vaten in het oog bereikt. Gedurende ongeveer 5 minuten zullen foto’s van beide ogen worden genomen.
Na het onderzoek heeft u een afspraak met de oogarts, of zal hij na overleg met collega’s contact met u opnemen om de uitslag en verdere (mogelijke) behandeling met u door te spreken.

Mogelijke complicaties

Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u druppels in de ogen die de pupillen groot maken. Door deze druppels kunt u extra last hebben van (zon)licht. Wij adviseren u daarom een zonnebril mee te nemen. Ook zal de gezichtsscherpte enkele uren verminderd zijn.
Nadat de kleurstof is ingespoten kan uw huid gedurende enkele uren een gelige kleur krijgen. Door de kleurstof bent u de rest van de dag extra gevoelig voor zonlicht, u kunt de dag van het onderzoek beter niet in de felle zon gaan zitten. Ook het gebruik van een zonnebank wordt afgeraden. De kleurstof verdwijnt doordat de nieren de kleurstof in de urine uitscheiden. Hierdoor kan de urine tot 24 uur na de inspuiting een donkere oranje kleur hebben. Deze bijverschijnselen zijn onschadelijk en verdwijnen vanzelf.

Fluoresceïne kan soms direct na de inspuiting misselijkheid veroorzaken. Dit trekt meestal snel weer weg. Wij raden u aan twee uur voor het onderzoek niet te eten of te drinken. Als u suikerziekte heeft, moet u zich gewoon aan uw dieet houden.
Als bij het inspuiten kleurstof uit het vat lekt, geeft dit lokaal een branderig gevoel en verkleuring van de huid. De branderigheid verdwijnt na enkele minuten en de verkleuring na enkele dagen, zonder restverschijnselen.

Allergische reacties zijn zeldzaam. Wanneer ze optreden geeft het roodheid en jeuk van de huid. Allergische reacties worden, afhankelijk van de ernst, behandeld met tabletten of injecties met antihistaminica. Als u bij een vorige FAG last heeft gehad van misselijkheid of een allergische reactie, moet u dit vooraf melden. Ook als u lijdt aan epilepsie horen wij dit
graag voorafgaand aan het onderzoek. Indien u zwanger bent is het raadzaam het onderzoek tot na de bevalling uit te stellen.

Instructies voor thuis voorafgaand aan het onderzoek

Wij adviseren u twee uur voor het onderzoek niet te eten of te drinken. Trekt u kleding aan waarbij de arts makkelijk bij een bloedvat in uw arm kan.

Instructies voor begeleiding en vervoer

Het is niet aan te raden na het onderzoek zelf auto te rijden. U heeft druppels in de ogen gekregen die een verminderde gezichtsscherpte geven. Daarbij kunt u veel last van (zon)licht hebben.

Instructies voor thuis na het onderzoek

Als er bij u bloedonderzoek moet worden gedaan, kan dat pas plaatsvinden 24 uur nadat de foto’s zijn genomen. Door het flitslicht en de wijde pupillen is het zicht tot enkele uren na het onderzoek verminderd. Dit is van tijdelijke aard. Het kan prettig zijn een zonnebril te dragen na het onderzoek.

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw oogarts, optometrist of orthoptist.


Oogcentrum Noordholland vertelt u graag meer

Bekijk onderstaande video om goed voorbereid naar Oogcentrum Noordholland te gaan. Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie belt u ons dan gerust. De medewerkers van Oogcentrum Noordholland staan voor u klaar en geven u deskundig antwoord op uw vragen.


Oogcentrum Noordholland
Gildestraat 10
1704 AG Heerhugowaard

Telefoonnummer: 088-9191800
E-mail adres: info@oogcentrumnoordholland.nl

Openingstijden:
ma-vr 8.00-16.30 uur

Voor spoed zijn wij 24 uur bereikbaar 088-9191800


Meer informatie?

Neem contact op.

Klantervaringen:
Bekijk hier onze reviews

Financiële aspecten / verzekering

Oogcentrum Noordholland heeft elk jaar een zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars kijken daarbij onder meer naar of wij als zorgverlener voldoen aan wet- en regelgeving en gestelde eisen omtrent kwaliteit. Met een zorgovereenkomst kunnen wij de kosten van een behandeling direct bij uw zorgverzekeraar declareren. Voor u als klant van het Oogcentrum regelen wij deze administratie.

Op onze website kunt u onder ‘Behandeling’ / ‘Zorgverzekeraars’ nagaan of uw zorgverzekeraar een overeenkomst met ons heeft voor het lopende kalenderjaar. Omdat zorgverzekeraars steeds vaker overgaan tot selectieve zorgcontracten zullen wij u tijdig informeren mocht uw behandeling bij ons niet voor een vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen. Iedere zorgverzekeraar hanteert zijn eigen polisvoorwaarden en wij verzoeken u dan ook om tijdig te informeren naar uw polisvoorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

Voor een specifiek aantal oogheelkundige behandelingen is een machtiging van uw zorgverzekeraar vereist. Wij verzorgen deze aanvraag voor u indien u dat op prijs stelt.

Heeft u vragen omtrent de vergoeding van uw behandeling dan kunt u ook contact opnemen met onze medewerkers. Onze medewerkers kunnen u informeren over de zorgovereenkomsten die zijn afgesloten met de zorgverzekeraars. Uiteraard kunt u ook zelf uw zorgverzekeraar benaderen. Houdt u er hierbij rekening mee dat de zorgovereenkomsten zijn afgesloten onder de naam ‘Stichting Oog voor Zorg’.

 

Restitutiepolis

Als er geen zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar is en u heeft een restitutiepolis dan geldt een vrije artsenkeuze voor de basiszorg. Dit betekent dat u zelf kunt kiezen bij welk ziekenhuis of kliniek u behandeld wil worden. Wij brengen dan bij u het passantentarief in rekening. Het passantentarief is op de website onder ‘Behandeling’ / ‘Passantentarief’ terug te vinden. Iedere zorgverzekeraar hanteert zijn eigen polisvoorwaarden en wij verzoeken u dan ook om tijdig te informeren naar uw polisvoorwaarden bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar is bij een restitutiepolis verplicht de factuur die u van ons hebt ontvangen aan u te betalen.

 

Naturapolis

Als er geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar is én u heeft een naturapolis dan zal uw zorgverzekeraar meestal niet het volledige bedrag vergoeden wat wij u in rekening brengen na een consult en/of een behandeling. Wij brengen dan het passantentarief bij u in rekening. Het passantentarief is op de website onder ’Behandeling’/ ‘Passantentarief’ terug te vinden. Iedere zorgverzekeraar hanteert zijn eigen polisvoorwaarden en wij verzoeken u dan ook om tijdig te informeren naar uw polisvoorwaarden.

 

Als u besluit zich te laten behandelen

Het is mogelijk dat de arts u bedenktijd heeft gegeven om tot een besluit te komen of u zich laat behandelen en/of welke behandeling u wenst te ondergaan. Als u besluit zich te laten behandelen, vernemen wij dat graag van u. U kunt dan telefonisch contact opnemen met onze medewerkers om een afspraak te maken.

 

Vragen en/of klachten

Op onze website vindt u meer informatie over de behandelingen die wij uitvoeren, maar ook informatie over onze medewerkers en ons privacyreglement. Voor vragen en/of klachten kunt u altijd telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op onze website contact met ons opnemen. Onze medewerkers staan voor u klaar en geven deskundig antwoord op al uw vragen. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris bemiddeld bij onvrede of klachten.

Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen. Het Oogcentrum is aangesloten bij de geschillencommissie van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Meer informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden op: https://www.zkn.nl/geschillen.

 

Veiligheid

Een veilig verblijf voor iedereen in het Oogcentrum is voor ons een topprioriteit. Om uw veiligheid te waarborgen vragen wij u de instructies van de medewerkers van het Oogcentrum nauwgezet op te volgen. Onze medewerkers zijn allemaal BHV getraind en zijn zich bewust van onveilige situaties zodat zij in geval van een calamiteit deskundig handelen.

Heeft u zich tijdens uw verblijf in het Oogcentrum op enig moment onveilig gevoeld of bent u een situatie tegengekomen die voor u of anderen in het Oogcentrum gevaarlijk kan zijn? U helpt ons door dat aan ons te melden. U kunt dat ter plekke melden aan iedere medewerker van het Oogcentrum of achteraf telefonisch, per brief of per e-mail. Wij bespreken alle meldingen en nemen de mogelijke maatregelen om gevaarlijke situaties op te lossen.

Oogcentrum Noordholland beschikt over het Keurmerk Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Dit betekent dat een medewerker van Oogcentrum Noordholland bij het signaleren van dergelijke signalen volgens een vastgesteld stappenplan te werk gaat en mogelijk hulp biedt aan het slachtoffer of een melding doet bij ‘Veilig Thuis’.

 

Persoonsgegevens

Oogcentrum Noordholland zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 • Wij houden bij met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens zijn beperkt tot de persoonsgegevens die benodigd zijn voor onze statutaire doeleinden;
 • Wij vragen u om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij hebben passende beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van andere partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Oogcentrum Noordholland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de uitoefening van onze statutaire doeleinden;
 • (Vervolg)Consulten en/of (vervolg)behandelingen en/of verrichtingen;
 • Medicatiebewaking;
 • Het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de patiënt met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar; het aanmaken en registreren (en bewerken) van (gespecificeerde) declaraties;
 • Bereikbaarheid: Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Kwaliteitstoetsing, waaronder vragenlijsten en enquêtes.
 • Voorts kunnen de gegevens in geanonimiseerde vorm gebruikt worden in het kader van:
 • Management en doelmatig beleid en beheer;
 • Wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

 

Privacyreglement Oogcentrum Noordholland

Oogcentrum Noordholland heeft een uitgebreid privacyreglement, welke op te vragen is via het secretariaat van Oogcentrum Noordholland of te vinden is op onze website.

  

Algemene Consumentenvoorwaarden

ZKN heeft met de Consumentenbond Algemene Consumentenvoorwaarden opgesteld. De Algemene Consumentenvoorwaarden zijn van toepassing op de behandelingsovereenkomsten die tussen u als patiënt en Oogcentrum Noordholland worden gesloten. U kunt de Algemene Voorwaarden vinden op https://zkn.nl/uploads/ZKN_Consumentenvoorwaarden-2018-2.pdf. Tevens kunt u deze kosteloos opvragen via het secretariaat van Oogcentrum Noordholland.

 

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 088-9191800. Toetst u voor spoedgevallen buiten werktijden een 9 in. U wordt dan doorverbonden met één van de oogartsen van het Oogcentrum of met het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk, waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.


Oogcentrum Noordholland vertelt u graag meer

Bekijk onderstaande video om goed voorbereid naar Oogcentrum Noordholland te gaan. Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie belt u ons dan gerust. De medewerkers van Oogcentrum Noordholland staan voor u klaar en geven u deskundig antwoord op uw vragen.


Oogcentrum Noordholland
Gildestraat 10
1704 AG Heerhugowaard

Telefoonnummer: 088-9191800
E-mail adres: info@oogcentrumnoordholland.nl

Openingstijden:
ma-vr 8.00-16.30 uur

Voor spoed zijn wij 24 uur bereikbaar 088-9191800

 


Meer informatie?

Neem contact op.

Klantervaringen:
Bekijk hier onze reviews

Wat is een fluorescentie angiografie?

Een fluorescentie angiografie (FAG) is een onderzoeksmethode waarbij met een blauw licht en een speciale camera foto’s van het netvlies worden gemaakt. Het netvlies is de binnenkant van het oog. Een, in water oplosbare, stof (fluoresceïne) wordt in een ader in de arm gespoten. Deze kleurstof verspreidt zich zeer snel na de inspuiting door de bloedvaten van het netvlies. Het is echter geen contrastvloeistof zoals wel bij röntgenfoto’s worden gebruikt. Er worden meerdere foto’s van beide ogen gemaakt.

Waarom wordt een FAG verricht?

Als de oogarts bij onderzoek een afwijking in het achterste deel van uw oog vermoedt, kan een FAG worden gedaan. Een FAG kan meerdere afwijkingen opsporen; afwijkende bloedvaten, ontbrekende bloedvaten, afsluiting van een bloedvat, vorming van nieuwe afwijkende bloedvaten, schade aan de onderlaag van het netvlies en ontstekingen.

Oogaandoeningen waarbij een FAG wordt aangevraagd zijn:

Suikerziekte (diabetes mellitus):
Deze ziekte kan leiden tot slechtziendheid of blindheid. Dit kan komen door lekkage en/of vorming van nieuwe bloedvaten (zie onze folder ’Diabetes mellitus’). Met een FAG zijn deze afwijkingen duidelijk zichtbaar te maken en kan een behandelplan worden opgesteld.

Netvliesveroudering (leeftijdsgebonden maculadegeneratie):
Dit is een veelvoorkomende oorzaak van slechtziendheid bij ouderen. In sommige gevallen treedt hierbij vaatnieuwvorming onder het netvlies op. Hierdoor gaat het zicht snel achteruit (zie folder ‘Macula degeneratie’). Met een FAG zijn de afwijkingen duidelijk zichtbaar te maken en kan een behandelplan worden opgesteld.

Afsluiting van een (slag)ader (occlusie):
Soms is er een trombose van een (slag)ader in het netvlies. Hierdoor heeft een deel van het netvlies geen of een tekort aan zuurstof. Met een FAG zijn de afwijkingen duidelijk zichtbaar te maken en kan een behandelplan worden opgesteld. (zie folder ‘Vaatafsluitng’).

Inwendige ontsteking (uveïtis):
Met een FAG kan de locatie en de ernst van de ontsteking beter in zicht worden gebracht.

Het onderzoek

Bij binnenkomst krijgt u van de assistente pupilverwijdende druppels in beide ogen. Ook het oog zonder de klachten wordt dus onderzocht. De druppels moeten ongeveer 30 minuten inwerken. Terwijl u zit te wachten zal de anesthesie medewerker een infuusnaaldje inbrengen.
Vervolgens maakt de optometrist eerst kleurenfoto’s van beide ogen, waarna de oogarts de kleurstof in de arm zal spuiten. U zit met uw hoofd al in de hoofdsteun voor het maken van de foto’s. Het duurt slechts enkele seconden voor de kleurstof de vaten in het oog bereikt. Gedurende ongeveer 5 minuten zullen foto’s van beide ogen worden genomen.
Na het onderzoek heeft u een afspraak met de oogarts, of zal hij na overleg met collega’s contact met u opnemen om de uitslag en verdere (mogelijke) behandeling met u door te spreken.

Mogelijke complicaties

Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u druppels in de ogen die de pupillen groot maken. Door deze druppels kunt u extra last hebben van (zon)licht. Wij adviseren u daarom een zonnebril mee te nemen. Ook zal de gezichtsscherpte enkele uren verminderd zijn.
Nadat de kleurstof is ingespoten kan uw huid gedurende enkele uren een gelige kleur krijgen. Door de kleurstof bent u de rest van de dag extra gevoelig voor zonlicht, u kunt de dag van het onderzoek beter niet in de felle zon gaan zitten. Ook het gebruik van een zonnebank wordt afgeraden. De kleurstof verdwijnt doordat de nieren de kleurstof in de urine uitscheiden. Hierdoor kan de urine tot 24 uur na de inspuiting een donkere oranje kleur hebben. Deze bijverschijnselen zijn onschadelijk en verdwijnen vanzelf.

Fluoresceïne kan soms direct na de inspuiting misselijkheid veroorzaken. Dit trekt meestal snel weer weg. Wij raden u aan twee uur voor het onderzoek niet te eten of te drinken. Als u suikerziekte heeft, moet u zich gewoon aan uw dieet houden.
Als bij het inspuiten kleurstof uit het vat lekt, geeft dit lokaal een branderig gevoel en verkleuring van de huid. De branderigheid verdwijnt na enkele minuten en de verkleuring na enkele dagen, zonder restverschijnselen.

Allergische reacties zijn zeldzaam. Wanneer ze optreden geeft het roodheid en jeuk van de huid. Allergische reacties worden, afhankelijk van de ernst, behandeld met tabletten of injecties met antihistaminica. Als u bij een vorige FAG last heeft gehad van misselijkheid of een allergische reactie, moet u dit vooraf melden. Ook als u lijdt aan epilepsie horen wij dit
graag voorafgaand aan het onderzoek. Indien u zwanger bent is het raadzaam het onderzoek tot na de bevalling uit te stellen.

Instructies voor thuis voorafgaand aan het onderzoek

Wij adviseren u twee uur voor het onderzoek niet te eten of te drinken. Trekt u kleding aan waarbij de arts makkelijk bij een bloedvat in uw arm kan.

Instructies voor begeleiding en vervoer

Het is niet aan te raden na het onderzoek zelf auto te rijden. U heeft druppels in de ogen gekregen die een verminderde gezichtsscherpte geven. Daarbij kunt u veel last van (zon)licht hebben.

Instructies voor thuis na het onderzoek

Als er bij u bloedonderzoek moet worden gedaan, kan dat pas plaatsvinden 24 uur nadat de foto’s zijn genomen. Door het flitslicht en de wijde pupillen is het zicht tot enkele uren na het onderzoek verminderd. Dit is van tijdelijke aard. Het kan prettig zijn een zonnebril te dragen na het onderzoek.

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw oogarts, optometrist of orthoptist.


Oogcentrum Noordholland vertelt u graag meer

Bekijk onderstaande video om goed voorbereid naar Oogcentrum Noordholland te gaan. Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie belt u ons dan gerust. De medewerkers van Oogcentrum Noordholland staan voor u klaar en geven u deskundig antwoord op uw vragen.


Oogcentrum Noordholland
Gildestraat 10
1704 AG Heerhugowaard

Telefoonnummer: 088-9191800
E-mail adres: info@oogcentrumnoordholland.nl

Openingstijden:
ma-vr 8.00-16.30 uur

Voor spoed zijn wij 24 uur bereikbaar 088-9191800


Meer informatie?

Neem contact op.

Klantervaringen:
Bekijk hier onze reviews