Aandoening/behandeling van A t/m Z

Aandoening/behandeling van A t/m Z

“Mijn Oogcentrum” is uw persoonlijke en beveiligde patiëntenportaal binnen de website van Oogcentrum Noordholland. In deze digitale omgeving heeft u altijd inzage in uw afspraken, uw onderzoeksuitslagen, brieven en de voor u relevante folders.   

Alfabetisch overzicht

Wat is een intravitreale injectie?

Een intravitreale injectie is een injectie waarbij een zeer geringe hoeveelheid geneesmiddel in het glasachtig lichaam van het oog wordt gespoten.

Ziekten waarbij intravitreale injecties worden toegepast

Intravitreale injecties worden onder andere toegepast bij bepaalde vormen van diabetische retinopathie (DRP), natte leeftijdsgebonden macula degeneratie, ontstekingsvocht onder het netvlies of bij een veneuze vaatafsluiting (zie voor meer informatie onze folders over de betreffende aandoeningen). Er kunnen ontstekingsremmers (corticosteroïden) of vaatgroeiremmers (anti-VEGF) worden ingespoten, afhankelijk van de aandoening.

Aantal injecties

De arts heeft met u besproken dat u behandeld kan worden met intravitreale injecties. In principe wordt in eerste instantie drie keer (één keer per maand) een injectie toegediend, waarna een controle plaatsvindt. Bij deze controle wordt de gezichtsscherpte gemeten en een scan van het netvlies gemaakt (een OCT, Optical Coherence Tomography); er wordt naar het effect van de behandeling gekeken. Om tot een stabiele situatie van de behandeling te komen moet u rekening houden met gemiddeld acht injecties in het eerste jaar. Na de eerste serie van drie injecties zal de oogarts samen met u besluiten om de behandeling voort te zetten, om nogmaals drie injecties te geven, elke maand dan wel met een langere periode ertussen. Na elke drie injecties volgt een controle en zal de verdere behandeling met u worden besproken.

De behandeling

De behandeling vindt plaats onder steriele omstandigheden op de operatiekamer, waarbij uw oog goed wordt verdoofd. Dit gebeurt door middel van verdovende oogdruppels.

Daarna wordt het oog ontsmet met een desinfecterende druppel. Het hoofd wordt afgedekt met een steriele doek. Door een venster in deze doek wordt een klemmetje tussen de oogleden geplaatst om het oog open te houden, waarna de injectie wordt toegediend in het oog. Na de eerste injectie neemt u weer plaats in de wachtkamer. In de meeste gevallen wordt alleen bij de eerste injectie de oogdruk na 15 minuten gemeten. Na iedere volgende behandeling mag u direct naar huis, tenzij de oogarts anders bepaald.

Een enkele keer krijgt u een zalfverband op uw oog.
Na de behandeling kunt u door het ingespoten geneesmiddel vlekken zien, deze verdwijnen binnen enkele dagen.

Welke resultaten kunt u verwachten van de behandeling?

Bij diabetische retinopathie met maculaoedeem (vocht in het netvlies bij suikerziekte)
Bij deze aandoeningen zit er vocht in het netvlies, waardoor de gezichtsscherpte afneemt. Omdat de aandoening die het vocht veroorzaakt, de suikerziekte, blijft bestaan, kan het vocht steeds terugkeren. De behandeling is gericht op het verminderen van de  lekkage en het verbeteren van de gezichtsscherpte.

Bij natte macula degeneratie
Bij de behandeling van natte, leeftijdsgebonden macula degeneratie is het beste resultaat te verwachten wanneer in een vroeg stadium wordt gestart met de behandeling. Door de injectie stopt het nieuwe vat met lekken en groeien, waardoor verdere achteruitgang tegengegaan wordt. In de meeste gevallen kan een stabilisatie van de gezichtsscherpte bereikt worden, bij een klein deel van de patiënten treedt er zelfs verbetering van gezichtsscherpte op.

Bij veneuze vaatafsluiting
Het doel van de intravitreale injecties is om lekkage van vocht en bloed uit de vaten tegen te gaan. Hiermee proberen we achteruitgang van de gezichtsscherpte te voorkomen. Helaas lukt dit niet altijd. Blijft de lekkage ontstaan, dan zal uw gezichtsscherpte verder afnemen. Lukt het om met de injecties de lekkage te verminderen of te stoppen, dan is er een goede kans dat de gezichtsscherpte stabiliseert of mogelijk verbetert.

Mogelijke complicaties

Oogdrukverhoging
Kort na de injectie kan de oogdruk tijdelijk verhoogd zijn. Bij vaatgroeiremmers komt deze complicatie nauwelijks voor. Direct na de injectie wordt u hierop gecontroleerd.

Infectie (zeldzaam)
Indien het oog erg rood, pijnlijk en lichtschuw wordt, dient u zeer spoedig uw oogarts te raadplegen.

Netvliesloslating (zeldzaam)
Hierbij kunnen er lichtflitsen of donkere/wazige vlekken waargenomen worden.

Glasvochtbloeding (zeldzaam)
Hierbij kan snel vermindering van het zicht optreden met veel bewegende vlekken.

Staar
Vertroebeling van de ooglens waardoor het zicht verminderd.

Instructies voor thuis voorafgaand aan de behandeling

Op de dag van de behandeling vragen wij u schone, makkelijk zittende kleding aan te trekken en geen make-up te dragen. Laat verder uw waardevolle spullen, zoals bijvoorbeeld sieraden, zoveel mogelijk thuis. Voor hetgeen u wel bij u hebt, zijn kluisjes aanwezig waarin het één en ander opgeborgen kan worden.

Instructies voor begeleiding, opvang en vervoer

Op de dag dat u een intravitreale injectie krijgt, mag u zelf geen auto rijden.
U bent ongeveer een half uur tot een uur aanwezig in het Oogcentrum. Voor de begeleiding is er voldoende wachtruimte, thee of koffie en kranten en tijdschriften om de tijd door te brengen.

Instructies voor thuis na de behandeling

Na de behandeling hoeft u thuis niet te druppelen. In sommige gevallen blijft de oogdruk verhoogd en kan het zijn dat de oogarts u (kortdurend) oogdruppels en/of tabletten voorschrijft.

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw oogarts, optometrist of orthoptist.


Oogcentrum Noordholland vertelt u graag meer

Bekijk onderstaande video om goed voorbereid naar Oogcentrum Noordholland te gaan. Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie belt u ons dan gerust. De medewerkers van Oogcentrum Noordholland staan voor u klaar en geven u deskundig antwoord op uw vragen.


Oogcentrum Noordholland
Gildestraat 10
1704 AG Heerhugowaard

Telefoonnummer: 088-9191800
E-mail adres: info@oogcentrumnoordholland.nl

Openingstijden:
ma-vr 8.00-16.30 uur

Voor spoed zijn wij 24 uur bereikbaar 088-9191800


Meer informatie?

Neem contact op.

Klantervaringen:
Bekijk hier onze reviews